Strona główna Tagi MRiRW

MRiRW

Polska na targach Fruit Logistica

Wiceminister rolnictwa Andrzej Butra wziął udział, na zaproszenie Związku Sadowników RP, w otwarciu polskiego stoiska narodowego na targach Fruit Logistica.

Ustawa o nasiennictwie – nowy projekt

Nowy projekt ustawy o nasiennictwie pojawił się na stronie MRiRW 29 grudnia 2011 r. Dokument ten został przedstwawiony do konsultacji społecznych. Organizacje i stowarzyszenia rolnicze mogą zgłaszać swoje opinie odnośnie nowych zapisów prawa do MRiRW.

Mikroprzedsiębiorczość i modernizacja

to główne tematy konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja, która odbyła się 26 sierpnia w Warszawie.

Wokół akcyzy na mazut dla ogrodników

Polska Izba Ogrodnicza zorganizowała 4 lipca spotkanie z wicepremierem i ministrem rolnictwa Andrzejem Lepperem dla omówienia problemów, z którymi borykają się producenci warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami. Do siedziby MRiRW przybyło około 40 członków stowarzyszenia, a ze strony rządu — oprócz ministra — udział wzięli sekretarz stanu Marek Zagórski oraz doradca wicepremiera Andrzej Anulewicz. Problemy ogrodników przedstawił wicepremierowi prezes PIO Julian Prystupa (fot.). Najważniejszym tematem był zawarty w projekcie ustawy rządowej wzrost akcyzy na oleje opałowe, w tym na mazut, często w Polsce wykorzystywane paliwo do ogrzewania obiektów pod osłonami. Minister Lepper zapowiedział przy okazji, że w MRiRW zostanie szybko wybrana osoba, która ma odpowiadać za kontakty z branżą ogrodniczą.