Strona główna Tagi Nawozy fosforynowe

nawozy fosforynowe

Cztery razy więcej nawozów trzeba będzie, żeby nakarmić świat

Aby zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na pokarm, do 2050 r. ilość fosforowych nawozów mineralnych oraz nawozów organicznych wykorzystywanych na łąkach i pastwiskach na Ziemi musi się zwiększyć czterokrotnie - wyliczyli naukowcy w "Nature Communications".

Grunty rolne i leśne zajmują 90 proc. kraju

W latach 2000-2014 spadł areał użytków rolnych, wzrósł terenów leśnych. Według ewidencji geodezyjnej w 2014 r. użytki rolne i leśne zajmowały 90 proc. powierzchni kraju, z czego 59 proc., stanowiły użytki rolne i 31 proc. lasy - podał w poniedziałek GUS.

Nawożenie po zbiorze owoców

Po zbiorze owoców w drzewach zachodzą procesy biochemiczne odpowiedzialne za tworzenie się pąków kwiatowych, w tym czasie drzewa przygotowują się także do spoczynku zimowego. Oba procesy zachodzą prawidłowo tylko w obecności dużej ilości asymilatów, fitohormonów oraz przy odpowiednim zaopatrzeniu drzew w składniki mineralne, szczególnie fosfor, potas oraz azot, a także mikroelementy, głównie bor.

Dokarmianie ziarnkowych przed zbiorami

W większości sadów plonowanie jest w tym roku bardzo obfite, ale są też gospodarstwa, w których owocowanie będzie słabsze od zeszłorocznego. Różnice te oraz fakt, że nie wszystkie sady są nawadniane, wymuszają różne podejście do tematu dokarmiania i nawożenia w okresie przedzbiorczym.

… i w Tęgoborzy

Także krótko i roboczo – w Zelsadzie sadownicy w okolic Tęgoborzy spotkali się z dr Marią Buczek z Zakładu Doświadczalnego IO w Brzeznej oraz Łukaszem Kutermachem z Intermagu. Spotkanie przygotowali Stanisław Zelek, szef grupy producentów Zelsad oraz Krzysztof Gądek (Owoc Łącki).

Wskazówki 2014/14

W środę i czwartek 7 i 8 maja w części Polski środkowej i południowo-wschodniej przechodzą kolejne opady deszczu. W sobotę, niedzielę wieczorem i w poniedziałek prognozowane są następne opady. Jeśli sady jabłoniowe zostały opryskane w poniedziałek lub wtorek, to obecne infekcje są zabezpieczone!

Uwaga na plamy!

W ostatnich dniach, w sadach zlokalizowanych w centralnej Polsce można dostrzec na liściach jabłoni pierwsze objawy parcha jabłoni. Objawy w postaci delikatnych plamek występują na 3-4 liściu. Sytuacja ta nie nastraja optymistycznie. Warto więc przeprowadzić w obecnej chwili bardzo dokładną lustrację sadów jabłoniowych w poszukiwaniu ewentualnych plam.