Free Porn
Strona główna Tagi Ocena stanu upraw

ocena stanu upraw

Wiosenna ocena stanu upraw ogrodniczych

Duże wahania i spadki temperatury rejonami w maju do  -8oC niekorzystnie wpłynęły na stan drzew i plantacji jagodowych. Przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2016/2017 było na ogół dobre, dopiero na przełomie kwietnia i maja odnotowano lokalnie znaczące straty mrozowe w kwitnących drzewach i krzewach owocowych. Dość duże spadki temperatury pod koniec kwietnia spowodowały przemarznięcie kwiatów i pąków również na plantacjach jagodowych.