Strona główna Tagi Ochrona środowiska

ochrona środowiska

Rury w bobrowych tamach ograniczą podtopienia

W Podlaskiem kończy się montaż 50 specjalnych rur w bobrowych tamach, które zapobiegają piętrzeniu się wody, a przez to ograniczają szkody powodowane przez bobry. Akcję prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku.

Mistrzostwa w koszeniu bagiennych łąk nad Biebrzą

Bogdan i Sebastian Mocarscy z gminy Trzcianne wygrali drużynowo 11. Mistrzostwa Polski w koszeniu łąk bagiennych dla przyrody "Biebrzańskie sianokosy", które w sobotę rozgrywano na Bagnie Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym. Startowały 34 drużyny kosiarzy.

Podlaskie: gminy dostaną 70 mln zł na ochronę środowiska na wsi

70 mln zł na 52 inwestycje proekologiczne na wsi dostaną z UE gminy w Podlaskiem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W czwartek i piątek w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisywano umowy z samorządami w tej sprawie.

Unijne środki na żerowiska dla bocianów

W okolicach warmińskiej wsi Żywkowo powstaną stawy i rozlewiska, które mają ułatwić zdobywanie pokarmu bocianom. Inwestycja jest realizowana w ramach programu ochrony tych ptaków, na który przeznaczono 6,5 mln zł, głównie ze środków unijnych.

Kto ma płacić za łosie?

Polskie prawo nie precyzuje, kto ma wypłacać odszkodowania prywatnym właścicielom lasów za szkody wyrządzane tam przez łosie - podkreślają naukowcy. Wpływa to na zbyt małą społeczną akceptację tych zwierząt.

Podlaskie: 70 mln zł z UE na ochronę środowiska na wsi

70 mln zł z UE na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizację, wodociągi czy gospodarkę odpadami dostaną 52 projekty w Podlaskiem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Projekty do dofinansowania wybrał zarząd województwa podlaskiego.

Nawożenie – nowe strefy ochronne wód

Do publikacji zostało już skierowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm. Zmiany polegają na wprowadzeniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, normy dotyczącej utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Zarządzanie środowiskiem w gminach

Najwyższa Izba Kontroli 13 marca br. przedstawiła wyniki kontroli zarządzania środowiskiem w gminach w Senacie na seminaryjnym posiedzeniu Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.