Free Porn
Strona główna Tagi Rejestracja odmian

rejestracja odmian

Nowe odmiany warzyw i roślin sadowniczych w krajowym rejestrze

26 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej COBORU ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru bez wymogu badań WGO. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamiar wpisania do Krajowego rejestru 7 odmian roślin rolniczych, 30 odmian roślin warzywnych oraz 10 odmian roślin sadowniczych.

Rośnie europejski rejestr odmian

Ostatnie badania CPVO - Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin wykazały, że liczba zgłoszeń europejskich nowych odmian roślin wzrosła znacznie w ostatnich latach.

Dłuższe terminy rejestracji dla polskich szkółkarzy

Prezydent RP podpisał 25 lipca ustawę z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie.

COBORU zarejestrowało nowe odmiany

Jednym z prelegentów zaproszonych przez Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy na doroczne spotkanie (w tym roku odbyło się ono 27-28 lutego w Krynicy) był mgr Józef Perczak z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.