Strona główna Tagi Stress control system

stress control system

Niższe opłaty sądowe dla konsumentów lub rolników

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który zawęża krąg podmiotów uprawnionych do niższych opłat sądowych. Przywilej ten będzie obowiązywał wyłącznie w sprawach, w których konsumenci lub rolnicy dochodzą roszczeń bankowych.

Pokonać stres suszy

Anomalie pogodowe coraz częściej charakteryzują klimat panujący w Polsce. W ostatnich sezonach już na początku wegetacji roślin stwierdzano lokalnie występujące susze. Także w tym roku, z wielu rejonów kraju docierają sygnały o możliwości wystąpienia deficytu wody. Szczególnie zagrożone suszą są tereny, gdzie zimą nie było pokrywy śnieżnej lub była ona niewielka.

Skuteczna walka z przymrozkami

Rośliny są najbardziej tolerancyjne na niską temperaturę w stanie spoczynku zimowego. Przedwiośnie, rozpoczęcie wegetacji, coraz intensywniejsze krążenie soków w komórkach i coraz większe ich uwodnienie sprawiają, że rośliny stają się wrażliwe na chłód i przymrozki. Najbardziej na uszkodzenia przymrozkowe narażone są pąki kwiatowe, kwiaty i zawiązki owoców, szczególnie tych gatunków, które najwcześniej rozpoczynają wegetację i kwitnienie, jak np. morele i czereśnie. Bardziej tolerancyjne są jabłonie i grusze oraz rzepak − rośliny zakwitające później.

Wzmocnić już na starcie

U progu nowego sezonu wegetacyjnego warto zastanowić się jakie działania podjąć, aby zapewnić roślinom na plantacji jak najlepszy rozwój, niezależnie od warunków środowiskowych i uprawowych. Chłód, mróz, brak lub nadmiar wody w glebie, susza czy zbyt wysoka temperatura to czynniki, które wywołują stres roślin, ograniczając lub hamując ich wzrost i rozwój, a w konsekwencji także plonowanie.