Free Porn
Strona główna Tagi Towarzystwo rozwoju sadów karłowych

towarzystwo rozwoju sadów karłowych

Konferencja „Europa rynkiem polskich jabłek” – cz.II

Zarysowane w pierwszej częśći relacji przez dr Bożenę Nosecką oraz dra Helwiga Schwartaua obrazy stanu rynku jabłek w Europie oraz tendencji jego rozwoju uzupełnili Peter van Arkel (Fruit Advies Limburg), Maciej Lipecki (Stowarzyszenie Polskich Szkółklarzy) i Sławomir Mizerski (Grupa Producentów Sunsad). W tej części uwagi pierwszego z wymienionych prelegentów.

Jabłkowe problemy – przetwórstwo

W strukturze wykorzystania zbieranych w polskich sadach jabłek największą pozycje stanowią owoce przeznaczane na przetwórstwo. Dzieje się tak niezależnie od aktualnie panujących tendencji co do odmian i typów sadów, sposobów ich prowadzenia, polityki marketingowej producentów owoców i organizatorów produkcji. Produkcja jabłek w Polsce rośnie – na pewno szybciej, niż możliwości przemysłowego ich zagospodarowania – nie tyle z powodów technicznych (zdolności przerobu), co handlowych – nie tylko Polska produkuje koncentrat jabłkowy. Inne produkty przetwórstwa mają o kilka rzędów wielkości mniejsze zapotrzebowanie na owoce i nie zwiększą jakoś znacząco zagospodarowania jabłek przez przemysł.

Korekta prognoz

Wstępne szacunki plonowania jabłoni w bieżącym roku mówiły o spadku zbiorów o około 500 tys. ton. Pojawiły się jednak i inne, mówiące o wzroście plonów o 5% a nawet 10%.

Nowy zarząd TRSK

17 lutego odbyło się walne sprawozdawco-wyborcze zebranie Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Oto skład nowych władz TRSK: