Strona główna Tagi Zadłużenie

zadłużenie

Pożyczki na spłaty zadłużenia w działalności rolniczej

Podmioty zainteresowane restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw rolnych będą mogły uzyskać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia. Pożyczka może zostać przeznaczona na sfinansowanie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Będzie nowa pomoc dla zadłużonych rolników

Rząd przyjął projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Przewiduje on nowe formy pomocy dla zadłużonych rolników.

Wieś ma długi, a liczenie na dopłaty jest ryzykowne

Polska wieś zadłuża się z roku na rok coraz bardziej. Jednak, jak można przeczytać w raporcie „Zadłużenie mieszkańców wsi” opublikowanym przez Krajowy Rejestr Długów mieszkańcy wsi ostrożniej niż zamieszkali w miastach podejmują finansowe zobowiązania i bardziej przykładają się do ich spłaty. Stanowią 18,25% widniejących w KRD podmiotów. Niestety, być może nie pomogą im zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 rok.

Rolnicy z coraz wyższym zadłużeniem

Ponad 544 mln zł wynosiło na początku września łączne zadłużenie 9563 przedsiębiorstw rolnych, leśnych i rybackich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Długów. 84 proc. wartości niespłaconych zobowiązań przypada na producentów rolnych - wynika z danych KRD.

Rośnie zadłużenie branży spożywczej

O 22 mln zł do 197 mln zł wzrosło od jesieni 2015 r. zadłużenie branży spożywczej. Do Krajowego Rejestru Długów BIG wpisane jest ok. 3,5 tys. firm. Największym ich wierzycielem są banki - informuje KRD.

Rośnie zadłużenie rolnictwa

426 mln zł wynosi obecnie zadłużenie rolnictwa. W ciągu zalewie roku w Krajowym Rejestrze Długów liczba zadłużonych firm działających w sektorze rolniczym znacznie zwiększyła się, a ich kwota ich zadłużenia wzrosła o blisko połowę - informuje Krajowy Rejestr Długów.