765×200-prenumerata-mpssad-2020

Będzie nowa pomoc dla zadłużonych rolników

Rząd przyjął projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Przewiduje on nowe formy pomocy dla zadłużonych rolników.

Zadłużenie części gospodarstw rolnych, wynikające z powtarzających się szkód powstałych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych czy kryzysów na rynkach rolnych, uniemożliwia wielu rolnikom dalsze prowadzenie produkcji rolnej. Z informacji banków kredytujących rolnictwo wynika, że problem z obsługą kredytów ma prawie 2 tys. producentów rolnych – podaje resort rolnictwa.

Zaproponowane wsparcie zostanie skierowane do producentów rolnych prowadzących działalność rolniczą przez co najmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia.

Przewidziano cztery formy pomocy:

  • udzielanie przez ARiMR dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • udzielanie przez ARiMR pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • udzielanie przez KOWR gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych;
  • przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez KOWR

Restrukturyzacji podlegać będą długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie minister rolnictwa dokona notyfikacji w Komisji Europejskiej projektów trzech programów pomocy, tj.: pożyczek i preferencyjnych kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz gwarancji spłaty tych kredytów.

Dopłaty do kredytu restrukturyzacyjnego oraz pożyczki ARiMR będzie udzielać po notyfikacji tych form pomocy w Komisji Europejskiej.
 
Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię