Strona główna Tagi Zoocydy

zoocydy

Program Ochrony Warzyw 2017 – uzupełnienie, cz. II

W ostatnich dniach MRiRW wydało zezwolenia na rozszerzenie rejestracji dwóch środków ochrony, które nie tylko powiększyły dobór fungicydów i zoocydów dopuszczonych do użycia w uprawach warzyw, ale przyczynią się do racjonalniejszego przestrzegania zasad strategii antyodpornościowej.

PORS 2017 – uzupełnienie dla owoców pestkowych i ziarnkowych

Z początkiem roku wydaliśmy „Program Ochrony Roślin Sadowniczych na 2017 r.”. Publikacja ta zawierała kompendium wiedzy (stan na drugą połowę grudnia 2016 r.) odnośnie do środków ochrony roślin zarejestrowanych do użycia w sadach i na plantacjach krzewów owocowych.

Ochrona warzyw w 2015 r. – fungicydy, zoocydy, regulatory wzrostu

W ostatnim kwartale ubiegłego roku przybyło sporo nowych fungicydów i zoocydów, niestety w przeważającej większości ich składnikami są substancje czynne powszechnie używane przez polskich ogrodników zajmujących się produkcją warzyw. Wiele zmian zaszło także w treściach etykiet środków ochrony roślin, znanych i wykorzystywanych od lat. W telegraficznym skrócie przedstawiam najistotniejsze różnice między ubiegłorocznym programem ochrony warzyw a obecnymi możliwościami zwalczania chorób i szkodników.

Dodatkowy zoocyd pod osłony

Przędziorek chmielowiec należy do najgroźniejszych szkodników w uprawach pod osłonami. Obecnie często do jego eliminowania wykorzystuje się pożyteczne makroorganizmy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy chociażby punktowa interwencja w formie konwencjonalnego zoocydu niszczącego ognisko szkodnika jest wskazana.

Truskawki pod stałą, kompleksową ochroną

Nowoczesne metody hodowli i podaż przez cały rok sadzonek truskawek, gwarantujących owocowanie po zaledwie kilku miesiącach od posadzenia, pozwoliła na opłacalną uprawę tej rośliny sadowniczej od wczesnej wiosny praktycznie do zimy.

Nowy zoocyd przeciwko szkodnikom ssącym

12 stycznia został zarejestrowany zoocyd zawierający zupełnie nową w Polsce substancję czynną – spirotetramat. Preparat może być stosowany w uprawach roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych.

Pordzewiacz śliwowy i przędziorek owocowiec – nie mają szans

MRiRW zatwierdziło rozszerzenie rejestracji nowego zoocydu do zwalczania przędziorków i pordzewiaczy na śliwie.