Utylizacja folii rolniczej – będzie nowy nabór

1340
28 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 28 czerwca do 15 września br. Budżet naboru wynosi 25 mln złotych.

Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do inwestycji to m.in. te z zakresu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag. Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł za 1Mg usuwanych odpadów.

Umowy będą podpisywane do końca marca 2022 roku, natomiast wydatkowanie środków będzie się odbywało do listopada 2022 r. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Stosowanie tworzyw sztucznych w produkcji rolniczej ma wiele zalet, jednak materiał ten nie jest wolny od wad. Największym problemem jest krótki okres przydatności w procesie produkcji oraz brak możliwości ich wtórnego wykorzystania – ponieważ folie w praktyce uznawane są za materiały jednorazowego użytku. W konsekwencji wiele gospodarstw boryka się z coraz większą ilością poprodukcyjnych odpadów plastikowych. Problem stał się szczególnie istotny wobec faktycznego zaprzestania przyjmowania do przetworzenia odpadów z tworzyw sztucznych przez państwa dalekiego wschodu przy jednoczesnym braku realnego współponoszenia obciążeń przez producentów opakowań
w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wiele gospodarstw ma ograniczone możliwości skorzystania z usług zakładów recyklingu czy spalarni dedykowanych tego rodzaju odpadom. Przygotowanie materiału do odzysku wymaga zwiększenia nakładów pracy i może generować dodatkowe koszty, które wynikają z konieczności zapewnienia powierzchni do tymczasowego magazynowania odpadu, jego oczyszczenia i osuszenia, a także wstępnej segregacji oraz rozdrobnienia. Pozostawienie problemu bez rozwiązania może przyczynić się do negatywnego oddziaływania na środowisko na obszarach wiejskich poprzez rozwój nielegalnych składowisk, czy też spalanie odpadów poza instalacjami lub w instalacjach nieprzystosowanych oraz obniżyć poziom selektywnego zbierania odpadów.

Co do zasady, program priorytetowy ma na celu jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem. Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinno leżeć po stronie wprowadzających produkty lub opakowania, w szczególności folie rolnicze.

źródło: NFOŚiGW

Related Posts

None found

Poprzedni artykułAgroabsolwent – konkurs na najlepszą pracę dyplomową!
Następny artykułOstatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.