Kryteria doboru siewników

Wysokie ceny nasion warzyw i roślin ozdobnych, zwłaszcza dobrych i wartościowych odmian powodują, że planując ich uprawę warto pomyśleć o doborze odpowiednich siewników. Im precyzyjniejsze będzie to urządzenie, tym większe są szanse na uzyskanie lepszych i bardziej wyrównanych wschodów, a tym samym niższe będą nakłady ponoszone na rozpoczęcie uprawy. Nasiona warzyw sieje się różnymi sposobami, dlatego nie można wskazać siewnika uniwersalnego, jego wybór będzie uzależniony od rozmiarów nasion, sposobu uprawy i wielkości gospodarstwa.

Dopasowany do potrzeb

Dobór wielkości i rodzaju siewnika powinien być oparty na wnikliwie przeprowadzonym rachunku ekonomicznym. Jeżeli wykorzystanie siewnika precyzyjnego w ciągu roku może być niepełne, wówczas wskazane jest rozważenie zakupu maszyny przez kilku producentów. Zależnie od wielkości gospodarstwa, w którym uprawia się warzywa, wystarczające będą siewniki prowadzone pieszo albo ciągnikowe siewniki zawieszane lub przyczepiane.

Oceny funkcjonalnej siewnika precyzyjnego można dokonać na postawie rozwiązań konstrukcyjnych, które zwiększają zakres jego wykorzystania. Należy zwrócić uwagę na typ zespołów wysiewających i zakres możliwych regulacji, spośród których najważniejsze są: możliwość dopasowania gęstości siewu, głębokości umieszczenia nasion w glebie i zmiany rozstawy rzędów. Parametry te są podporządkowane zróżnicowanej agrotechnice uprawy warzyw. Ważne jest bowiem stworzenie roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju, w tym jak najlepszego i równego dostępu do energii słonecznej oraz składników pokarmowych zawartych w glebie, czynniki te wpływają bowiem na osiągane plony, a zarazem na przychody producenta.

Siewniki punktowe powinny być na tyle uniwersalne, aby mogły być wykorzystane przy różnych technologiach uprawy — przy siewie „na płasko” na zagonach, czy też w uprawie na redlinach (fot. 1, 2). Aby możliwy był siew w optymalnych dla danego gatunku warzyw terminach, należy wybrać siewnik o odpowiedniej wydajności, która najczęściej jest związana z liczbą jednocześnie pracujących sekcji wysiewających.

Nie tylko siew

W uprawie warzyw w celu zmniejszenia liczby zabiegów i tym samym obniżenia nakładów na robociznę oraz paliwo, a także poprawienia warunków wzrostu roślin, wskazane jest łączenie kilku funkcji roboczych w jednej maszynie lub tworzenie agregatów wieloczynnościowych. Pod kątem takich wymagań projektowane są siewniki wielofunkcyjne, które podczas jednego przejazdu pozwalają na wysiew nasion warzyw, dawkowanie nawozów mineralnych i/lub środków ochrony roślin (fot. 3). Podanie startowej dawki nawozu oraz precyzyjne doprowadzenie minimalnej dawki środka ochrony lub insektycydu w bezpośrednie sąsiedztwo nasion czy młodych roślin, pozwala na osiągnięcie efektu synergii (wzmocnienia) i dynamiczny wzrost rośliny. Połączenie kilku funkcji roboczych zmniejsza liczbę przejazdów po polu i, w efekcie, ogranicza ugniatanie gleby, co przynosi korzyści ekonomiczne, a także jest elementem ochrony środowiska. Efekty takie można osiągnąć również przez połączenie siewnika z narzędziem lub maszyną, która formuje redliny (fot. 4).

Czy warto zainwestować?

Często kryterium wyboru odpowiedniego siewnika jest cena, ale doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że nie powinna ona być głównym argumentem branym pod uwagę przy wyposażaniu gospodarstwa warzywniczego w precyzyjny siewnik. Maszyna taka pozwoli na uzyskanie jednolitej głębokości wysiewu i mniejszego rozrzutu nasion w rzędzie, ze względu na małą odległość, jaką pokonują z komory wysiewającej do dna bruzdy. Ułatwia to późniejszą pielęgnację i zbiór warzyw, które znajdują się na jednakowej głębokości i w jednej linii. Użycie nieco droższego, ale dobrej jakości siewnika precyzyjnego, może zostać zrekompensowane zmniejszeniem liczby nasion potrzebnych do wysiania na jednostkę powierzchni, bez potrzeby zbędnego ponoszenia nakładów pracy na późniejsze, mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne (np. przerywanie roślin konieczne po zbyt gęstym siewie).

Related Posts

None found

Poprzedni artykułWYNIKI OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO
Następny artykułNAJWIĘKSZY RYNEK HURTOWY ŚWIATA (CZ. II)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.