Komunikat (13. z 4.05.2015 r.) – koniec kwitnienia – wzrost zawiązków

Poniżej komunikat o zalecanych przez A. Furę zabiegach w sadach i na plantacjach jagodowych.
 Jabłoń, grusza
Parch jabłoni: Wyniki izolacji otoczni wykonane w dniu 04 maja 2015 roku w ŚODR/CO/Sandomierz – około 6,5% całej populacji zarodników Poniżej workowych już się wysiało.  Pozostało około 93,5 %, z których około 4% jest gotowa do wysiewu, a pozostałe 89,5 % jest na razie nieaktywna.
W sadach jabłoniowych obecnie należy – przed spodziewanymi opadami deszczu – stosować preparaty kontaktowe: Flint Plus 64 WG (1,85 kg/ha) lub Tercel 16 WG (2-2,5 kg/ha) lub Discus 500 WG (0,2 kg/ha) + preparat kontaktowy lub Zato 50 WG (0,15 kgt/ha) + preparat kontaktowy; Batalion/Glaudius/Heros 450 SC (0,7-1,0 l/ha) + preparat kontaktowy lub Mythos 300 SC (1,0-1,5 l/ha) + preparat kontaktowy lub Faban 500 SC (1,2 l/ha) lub Chorus 50 WG (0,3 kg/ha) + preparat kontaktowy lub Qaly 300 EC (0,5 l/ha) + preparat kontaktowy lub Delan/Agria-Ditianon 700 WG (0,5-0,75 kg/ha) lub Captan 80 WP/Merpan 80 WP/Malvin 80 WG (1,9 kg/ha); Kaptan zaw.50 WP (3 kg/ha) lub Fontelis/Orlian 200 SC (0,5-0,75 l/ha) lub Polyram 70 WG (2-2,6 kg/ha). Jako przylepiacz należy dodać 0,4 l/ha Protectora. 
 
Do zabiegów zapobiegawczych raz na tydzień dodawać fosforyn potasu AminoPower Resi Fos PK; ProFos 100; Phos 60; FosMagnum; Resistim; Basfoliar Activ  itp.- dawka wg zaleceń producenta nawozu.
 
Do tych zabiegów można dodać dolistny nawóz wapniowy: Pro Horti Mrów Ca (4 l/ha) lub Lebosol Ca (4 l/ha) lub Calitech Ca (3-4 l/ha) lub YaraLiva Fruit Controler (4 kg/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5 kg/ha) lub Basfoliar Combi Stipp (3-4 l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Wuxal Calcium 5-7 l/ha– wszystkie powyżej wymienione z dodatkiem koncentratu aminokwasowego lub gotowymi mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: Boramin Ca (2-3 l/ha) lub Pro Horti Mrów Ca (4 l/ha) lub Fertileader Elite (3-4 l/ha) lub Foliq Calimax (3-6 l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2 l/ha lub Plonvit Opty (5 kg/ha).
 
W kwaterach z odmianami: ‘Szampion’, ‘Golden Delicious’,’ Pinova’ i ‘Idared’ jako pierwszy nawóz dolistny tuż po kwitnieniu podać: Pro Horti mikro Amin Mg (4kg/ha) lub Magnitech (4l/ha).
 
Wszystkie odmiany grusz oraz odmiany  jabłoni z grup ‘Gala’ i ‘Elstar’ oraz wszystkie wczesne odmiany najlepiej zasilać dolistnym nawozem potasowym (Drakar/Final K – 3 l/ha).
 
Zaraza ogniowa: sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni: Champion 50 WP (0,75 kg/ha) lub Funguran-OH 50 WP (0,75 kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1 kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75 l/ha) – to czas inkubacji choroby! W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis! 
 
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: w przypadku jej stwierdzenia należy opryskać pień drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette/Arietta 80 WP i za 30 dni zabieg należy powtórzyć. Opryskać należy również sąsiednie drzewa.
 
Drobna plamistość liści jabłoni: obecnie brak zarejestrowanych preparatów.
 
Mączniak jabłoni: Nimrod 250 EC (0,7-1,4 l/ha) lub Zato 50 WG (0,15 kg/ha) lub Fontelis/Orlian 200 SC (0,5-0,7 l/ha) lub Topas 100 EC (0,125 l/ha/1 m wysokości korony lub Kendo 50 EW (0,4-0,5 l/ha).
 
Zgnilizny owoców oraz choroby kory i drewna: Topsin M 500 SC (1,5 l/ha).
 
Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa: po kwitnieniu: Actara 25 WG (0,1 kg/ha) lub Apacz 25 WG (0,1-0,15 kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat/Stark 20 SP (0,125 kg/ha) lub Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha) lub Movento 100 SC (2,25 l/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4 kg/ha) lub  Marvik 240 EC 0,2l/ha Reldan 225 EC (2,25 l/ha) lub Sherpa 100 EC (0,3 l/ha) lub Decis Mega 50 EW (0,25 l/ha) lub Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2 l/ha) lub Wojownik/Arkan/LambadaCe 050 CS (0,15-0,2 l/ha). Zarejestrowane są też Afik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%); Sitac EC (0,2%).
 
Bawełnica korówka po kwitnieniu: Movento 100 SC (2,25 l/ha) lub Actara 25 WG (0,2 kg/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) i za 14 dni powtórzyć.
Owocnica jabłoniowa: Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,125 kg/ha) lub Reldan 225 EC (2,25-2,7 l/ha).
 
Pryszczarek jabłoniak, skorupik jabłoniowy: Movento 100 SC (2,25 l/ha). 
 
Przędziorki: W sadach rozpoczęło się już składanie jaj przędziorków. Rejestrację posiadają: Nissorun 050 EC (0,9 l/ha); Zoom 110 SC (0,45 l/ha). Dwa tygodnie po kwitnieniu: Envidor/Vege (0,4 l/ha) Lub Ortus/Amarant 05 SC (1-1,5 l/ha); Konemite/Sumo/Koromite 10 EC (0,75-1 l/ha) lub Sanmite 20 WP (0,75 kg/ha) lub Pyramica 20 WP (0,375-0,5 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac (0,15-0,2%). 
 
Pordzewiacz jabłoniowy: Envidor/Vege 240 EC (0,4 l/ha) lub Koromite/Sumo 10 EC (0,75-1 l/ha) lub Ortus/Amarant 05 SC (1,2-1,5 l/ha).
Pryszczarek jabłoniak: Movento 100 SC (2,25 l/ha); Mospilan/Stonkat 20 SP (0,125 kg/ha)
Toczyk gruszowiaczek: Dimilin 480 SC (0,2 l/ha); Calypso 480 SC – 0,1 l/ha; Mospilan/Stonkat/Acetamip/Stark 20 SP-0,125 kg/ha; Alstar Pro 100 EW (0,3 l/ha) lub Ammo Super 100 EW (0,3 l/ha); Fury/Rege 100 EW (0,3 l/ha|); Minuet 100 EW (0,3 lha); Titan 100 EW (0,3 l/ha). 
 
Zwójka koróweczka i pryszczarek okulizak: brak zarejestrowanych preparatów. 
 
Zwójki liściowe: należy wywiesić pułapki feromonowe! Rejestrację posiadają: Carpovirusine Super SC lub Madex SC (0,25-0,27 l/ha) lub Ecodian-CP VP (2000 szt na 1 ha) -tylko na owocówke jabłkóweczkę lub Affirm 095 SG (2,5-3 kg/ha); Coragen 200 SC (0,125-0,175 l/ha); Runner 240 SC (0,4 l/ha); Steward/Rumo/Sakarb 30 WG (0,17 kg/ha); Dimilin 480 SC (0,3 l/ha); Mospilan/Stonkat/Acetamid 20 SP (0,2 kg/ha) lub Alstar Pro/Fury/Rege/Titan 100 EW (0,3-0,4l/ha) lub Reldan 225 EC (2,25-2,7l/ha) lub Cyren 480 SC (1,5l/ha).
 
Chemiczne przerzedzanie zawiązków
W Polsce aktualnie brak zarejestrowanych preparatów.
Program przerzedzania  przy użyciu preparatu Paturyl 100 SL (zawiera 100 g benzyloadeniny) stosowany na Zachodzie i Południu Europy. Jest to substancja, która przedłuża okres podziałów komórkowych w zawiązkach. Dlatego sadownicy na Zachodzie i Południu Europy najczęściej stosują Paturyl 100 SL do przerzedzania zawiązków ‘Golden Deliciousa’ (odmiany, za którą uzyskuje się najwyższe ceny). Po tym zabiegu, jabłka ‘Golden Deliciousa’ są wydłużone, szerokie przy kielichu. Takie jabłka nadają się na eksport do Austrii czy Włoch, czyli na rynki które są najbardziej wymagające. Wodę należy zakwasić fosforanem amonu 2 kg/1000 l wody lub kwaskiem cytrynowym 0,25-0,5 kg na 1000 l wody. Termin stosowania: Paturyl 100 SL stosuje się w okresie, gdy zawiązki z kwiatów królewskich mają od 10 do 16 mm średnicy. Ilość cieczy roboczej: od 1000 do 1500 l wody na 1 ha sadu. Dawka preparatu na 1 ha: Od 0,50 do 1 l/ha. Do Paturylu można dodać od 50 do 150mll Pomonitu na 1000 l wody, by uzyskać wyższą skuteczność za biegu. Warunki klimatyczne:  Zabieg należy wykonać w godzinach  południowych, tak by w czasie wykonywania i przez 5-6 godzin po zabiegu temperatura nie powinna być niższa niż 18oC i nie wyższa niż 24 o C. Uwaga: Zaznaczyć również należy, że jest to najdroższy program chemicznego przerzedzania zawiązków. Z całą pewnością nie warto go stosować w kwaterach z odmianą ‘Idared’. 
ZALETY: 1) Na drzewach pozostają nam najczęściej najcenniejsze owoce (powstałe z kwiatów królewskich); 2) Osiągamy znacznie lepszą jakość owoców; 3) Znacznie ograniczamy wysokość nakładów na siłę roboczą; 4) Program cechuje się wysoką skutecznością zabiegu.
Uwaga do wszystkich programów przerzedzania: Wymienione wyżej dawki preparatów stosujemy w temperaturach od 16 do 240C. Jeśli temperatura powietrza w czasie wykonywania zabiegu wynosi  240C-280C  dawki preparatów należy obniżyć o 20%! 
Uwaga: W Polsce Paturyl nie posiada rejestracji!  
 
Dla odmian z tendencją do przemiennego owocowania (cała grupa ‘Jonagolda’, ‘Ligol’, ‘Cortland’, ‘Elstar’ i sporty, ‘Rubin’ i jego sporty, ‘Paula Red’, ‘Lobo’) w kwaterach bardzo obficie kwitnących sugeruję nadal realizować  program etefonowy:
   I  zabieg tuż po kwitnieniu – stosujemy 250 ml/ha Agrostymu (wodę zakwaszamy, musi być słońce i co  
      najmniej 16˚C;
II zabieg w 10-14 dni później – stosujemy 200 ml/ha Agrostym i dodajemy go do preparatu grzybobójczego;
III zabieg w 10-14 dni później – stosujemy 150 ml/ha Agrostymu i dodajemy go do preparatu grzybobójczego.
 
Uwaga: Programu nie należy stosować w odmianach słabo rosnących jak np. ‘Szampion’; ‘Idared’; ‘Gala’; ‘Golden Delicious’; ‘Elise’; ‘Pinova’ itp.
 
Miller InCa lub BioCal 1,5 l/ha jeśli ktoś stosował w czasie kwitnienia, zastosować 4 tygodnie po kwitnieniu.
 
Regalis- jeśli ktoś stosował tuż przed kwitnieniem, to zastosować drugą dawkę 3-4 tygodnie po pierwszej
 
 
Grusze
Miodówki gruszowe – po kwitnieniu, a przed składaniem jaj: Dimilin 480 SC 0,3-0,375 l/ha + 150 ml zwilżacza Silvet lub Super zwilżacz. Tuż po wylęgnięciu się pierwszych larw:  zastosować 150 ml zwilżacza Silvet lub Super zwilżacz + AcaramikForteca- Pro/Safran 018 EC (0,75 l/ha) lub  Apacz 50 WG- 0,15 kg/ha; Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%) 
 
Pryszczarek gruszowiec: Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2kg/ha); 
 
Kwieciak gruszowiec: brak zarejestrowanych preparatów.
 
Parch gruszy: Syllit/Mirlo 65 WP (1,0-2,0 kg/ha) lub Faban 500 SC (1,2 l/ha) lub Captan/Malvin/Merpan 80 WG (1,9 kg/ha) lub Merpan 480 SC (3,5 l/ha) lub Kaptan zaw. 50 WP (3,0 kg/ha) lub Kaptan Plus 71,5 WP (2,0 kg/ha) lub Indofil 80 WP (3,0 kg/ha) lub Score 250 EC i inne IBE (0,2 l/ha). 
 
Zaraza ogniowa: Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni: Champion 50 WP (1,5 kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2 l/ha) lub Funguran-OH 50 WP (1,5 kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1 kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75 l/ha) lub Neoram 37,5 WG (0,75 kg/ha). W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis. 
 
Zgnilizny owoców, choroby kory i drewna: Topsin M 500 SC (1,5 l/ha)
 
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: jak u jabłoni
 
 
Śliwy 
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych: Należy wycinać odcinki porażonych pędów, a następnie wykonać opryski: Horizon/Orian/Orius Extra/Troja/Tyberius/Sparta/Syrius/Riza 250 EW – 0,75 l/ha, lub Topsin M 500 SC – 1,5l/ha lub Switch 62,5 WG (0,6-1,0 kg/ha) lub Signum 33 WG (0,75 kg/ha). Preparaty z grupy IBE nie więcej jak 2-3 razy w sezonie. 
 
Szarka: W sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistnie nawóz aminokwasowy Megafol – 6 x 0,3% co 7-10 dni. W sadach śliwowych należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki.
 
Mszyce: Calypso 480 SC (0,1 l/ha); Mospilan/Stonkat 20 SP (0,125 kg/ha); Cyren 480 EC (1,5 l/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%).  
 
Przędziorki: Enwidor/Vege 240 SC (0,4 l/ha); Ortus/Amarant 05 SC – 1 l/ha; lub Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%); Siltac (0,15-0,2%).
 
Pordzewiacz śliwowy:  Envidor/Vege 240 SC (0,4 l/ha); OrtusAmarant 05 S.C. – 1,0 l/ha +0,2 l/ha Slippa;
Owocówka śliwkóweczka: wywiesić pułapki feromonowe. Rejestrację posiadają: Dimilin 480 SC (0,4 l/ha); Runner 240 SC (0,5 l/ha); lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha); lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha).
 
Zasilanie dolistne sadów śliwowych
Trwa okres podziałów komórkowych w części przykielichowej owocu. W związku z tym należy tuż po kwitnieniu pozakorzeniowo zastosować 2/3 dawki nawozu fosforowego + 1/2 dawki nawozu borowego (patrz jabłonie). 
 
 
Czereśnia, wiśnia 
Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65WP/Mirlo/Syllit 65 WP (1,5 kg/ha); Kaptan Plus 71,5 WP (2,0 kg/ha); Score/Skower/Tores 250 EC (0,2 l/ha); Topsin M 500 SC (1,5 l/ha); Merpan 80 WG (1,9 kg/ha); Merpan 480 SC (3,2 l/ha).
 
Przędziorki: Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lu Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Mszyce: Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha); MospilanStonkat 20 SP (0,125 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Nasionnica trześniówka: wywiesić pułapki lepowe. Rejestrację posiadają: Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha); 
 
W sadach czereśniowych, gruszowych i w kwaterach jabłoni odmian ‘Golden Delicious’, ‘Pinova’, ‘Szampion’ i ‘Idared’ jako pierwszy powinien być zastosowany nawóz zawierający magnez (Aminosol/Delfan Plus/Natural Crop SL/Tekamin Max Complex/Terra Sorb Complex/Protifert LMW (po 1,5 l/1000 l wody + Krista MgS-8-10 kg/ha; lub Siarczan magnezowy 5-7,5kg/ha lub Siarczan magnezowy z witaminą C – 10kg/ha; lub Mikrokompleks – 5-6 kg/ha lub Maxflow-2l/ha; Symfonia Złota 1 kg/ha lub Fertileader Vital (3-4 l/ha) lub ProHorti Amin MG (4-5 kg/ha) – na zmianę z nawozami wapniowymi (patrz jabłonie) lub mieszanina Calitech + Magnitech. Do drugiego zabiegu należy dodać nawóz zawierający fosfor.
 
 
Brzoskwinie i morele 
Brunatna zgnilizna drzew brzoskwini: Signum 33 WG (0,75 kg/ha) lub Switch 62,5 WG (0,6-1 kg/ha) lub Topsin M 500 SC (1,5 l/ha) + dawka nawozu fosforowego.
 
Mączniak prawdziwy brzoskwini: Topsin M 500 SC (1,5 l/ha).
 
Szkodniki zjadające liście – tuż po kwitnieniu preparaty: Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) 
 
Mszyce: Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Przędziorki:  Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
 
Porzeczka czarna  
Amerykański mączniak agrestu – po kwitnieniu: Nimrod 250 EC-0,75-2,25 l/ha; Score/Skower/Tores 250 EC-0,2 l/ha; Zato 50 WG (0,2 kg/ha) lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%) + Treol (0,15%)
 
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa (faza po kwitnieniu): Score/Skower/Tores 250 EC (0,2 l/ha); lub Signum 33 WG (1,8 kg/ha) lub Zato 50 WG (0,2 kg/ha); Penncozeb 80 WP/Vondozeb 75 WG (2,0 kg/ha) lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)+ 0,15% Treol.
 
Szara pleśń: Polyversum WP (0,15 kg/ha) lub Switch 62,5 WG (0,8-1,0 kg/ha)
 
Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc – po kwitnieniu: Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha); Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) i Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%). lub Siltac EC (0,15-0,2%),
 
Przędziorek chmielowiec – Ortus 05 SC (1,5 l/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%). Siltac (0,15-0,2%),
 
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy, pryszczarek porzeczkowiec pędowy: Calypso 480 SC (0,2 l/ha); Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha).  Stosować co 14 dni po pojawieniu się larw.
 
Przeziernik porzeczkowiec i szkodniki zjadające liście – 3 tygodnie po kwitnieniu 2-3 razy co 7-10 dni: Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) Wywiesić pułapki feromonowe do odłowu motyli.
 
Malina
Zamieranie pędów malin: I zabieg gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Dymas (1,5-2 l/ha); Mythos 300 SC (2,5 l/ha); Teldor 500 SC (1,5 l/ha); Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2 l/ha); Sadoplon 75 WP (3 kg /ha);  Signum 33 WG (1,8 kg/ha); Switch 62,5 WG (0,8-1 kg/ha) lub Polyversum WP (0,2 kg/ha). 
 
Mszyce: Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) lub Afik (0,2-0,3%) lub Siltac EC (0,2%).
 
Przędziorek chmielowiec: Ortus 05 SC (1,5 l/ha) lub Afik (0,3%) lub Emulpar 940 EC (0,9-1,2%); lub Siltac EC (0,15-0,2%)
 
Pryszczarek: Calypso 480 SC (0,2 l/ha); lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha);
 
Agrest
Opadzina liści porzeczki – faza po kwitnieniu: Score/Skower/Tores 250 EC (0,2 l/ha) lub Zato 50 WG (0,2 kg/ha) lub Penncozeb 80 WP/Vondozeb 75 WG (2,0 kg/ha);
 
Amerykański mączniak agrestu – po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25 l/ha) lub Score/Skower/Tores 250 EC (0,2 l/ha); lub Zato 50 WG (0,2 kg/ha).
 
Przędziorki: Ortus 05 SC (1,5 l/ha) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Szkodniki zjadające liście, przeziernik porzeczkowy: Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha).  
Mszyce po kwitnieniu: Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha).   
 
Adam Fura,  Sandomierz,  04.05.2015 roku
 

10. z 15.04.2015 r.
9. z 7.04.2015 r. 
8.  z 3.04.2015 r. 
7. z 23.03.2015 r. 
1-6. z 16.03.2015 r.       

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPołowa jabłek w Kazachstanie przyjechała z Polski
Następny artykułTulipanowy show w Wielkopolsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.