Komunikat 14 (z 18.05.2015 – wzrost zawiązków, I cz.)

Poniżej kolejne zalecenia ochrony i nawożenia sadów sformułowane przez Adama Furę z ŚODR O/ Sandomierz
 
 
Jabłoń
 
Parch jabłoni, mączniak jabłoni (wzrost zawiązków): Wyniki izolacji otoczni z dnia 18.05.2015 roku – do tej pory wysiało się około 30% całej populacji, a 10% otoczni jest posiada zarodniki barwy oliwkowej. Pozostałe 60% na razie nie pobierają wody. W poniedziałek lub wtorek należy wykonać zabieg mieszaniną preparatu strobilurynowego z kontaktowym: Captan 80 WP/Merpan 80 WP/Malvin 80 WG (1,9 kg/ha); Kaptan zaw. 50 WP (3 kg/ha) lub Polyram 70 WG (2-2,6 kg/ha) lub Delan/Agria Ditianon/Landen 700 WG (0,5-0,75 kg/ha) lub Flint Plus 64 WG (1,85 kg/ha) lub Tercel 16 WG (2,0-2,5 kg/ha) lub Faban 500 SC (1,2 l/ha) + 1,5-2,0 fosforynu potasu + 0,4 l/ha Protectora. Taki sam zabieg wykonujemy jako drugi po kwitnieniu!
 
Ochrona powinna obecnie polegać na wykonywaniu oprysków preparatami kontaktowymi przed większymi opadami deszczu. Do tych preparatów warto dodać fosforyn potasu i Protector (0,4 l/ha), który „wklei” preparat w wosk liścia, idealnie równo go rozłoży po powierzchni liścia i owocu oraz wydatnie zmniejszy możliwości zmycia przez deszcz. 
 
Mączniak jabłoni: Zato 50 WG (0,15 kg/ha) lub Fontelis/Orlian 200 SC (0,5-0,75 l/ha) lub Topas 100 EC (0,125 l/ha/1m wysokości korony) lub Kendo 50 EW (0,4-0,5 l/ha) lub Nimrod 250 EC (0,7-1,4 l/ha) lub Shavit 72 WG (1,5-2,0 kg/ha).
 
W zasadzie powinniśmy już zakończyć realizację programu zwalczania szkodników – zwójki koróweczki i pryszczarka okulizaka
 
Powinniśmy już przystąpić do wykonania II części programu zwalczania zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia:  0,5% roztwór Aliette (0,5 l na drzewo, po miesiącu powtórzyć). 
 
Zaraza ogniowa: W sadach, w których zaraza wystąpiła w ostatnich 3-ech latach, co 10-14 dni ½ dawki preparatu miedziowego: Champion 50 WP (0,75 kg/ha) lub Funguran-OH 50 WP (0,75 kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1 kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75 l/ha) – czas inkubacji choroby! W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis!
 
Drobna plamistość liści jabłoni: Obecnie w Polsce brak jest zarejestrowanych preparatów. 
Uwaga: W sadach z odmianą ‘Golden Delicious’, w których wystąpiło zjawisko opadania starszych liści, na przełomie maja i czerwca i 10-14 dni później powinien być zastosowany Switch 62,5 WG (0,8 kg/ha) – najpewniejsze działanie lub 2 l/ha ProFos 100 lub lub 2 l/ha Fosmagnum lub 3 l/ha Resistim lub 2 l/ha Phos 60 lub Amino Power Resi Fos PK 2 l/ha – słabsze działanie. Dodatkowo odmiana ta potrzebuje dużych ilości magnezu, a więc należy zastosować szybko pobierane nawozy dolistne Pro Horti mikro Amin Mg – 4 kg/ha lub Agrocean Mg – 3 l/ha lub Metalosate Mg 1,5-2 l/ha lub Fertileader Vital (3-3,5 l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2 l/ha) lub Qulant Mg (2 l/ha).
 
Mszyce (1 pęd obsiedlony na 50 przejrzanych): Actara 25 WG (0,1 kg/ha) lub Apacz 25 WG (0,1-0,15 kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat/Stark 20 SP (0,125 kg/ha) lub Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha) lub Movento 100 SC (2,25 l/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4 kg/ha) lub  Marvik 240 EC 0,2 l/ha Reldan 225 EC (2,25 l/ha) lub Sherpa 100 EC (0,3 l/ha) lub Decis Mega 50 EW (0,25 l/ha) lub Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2 l/ha) lub Wojownik/Arkan/LambadaCe 050 CS (0,15-0,2 l/ha). Zarejestrowane są też Afik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%); Sitac EC (0,2%).
 
Bawełnica korówka po kwitnieniu: Movento (2,25 l/ha) lub Actara 25 WG (0,2 kg/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) i za 14 dni powtórzyć.
 
Przędziorki: Należy wykonać lustrację sadów pod kątem ich występowania. W przypadku ich stwierdzenia (średnio 4 formy ruchome na liść) wykonać zabieg jednym z preparatów: Nissorun 050 EC (0,9 l/ha); Zoom 110 SC (0,45 l/ha);  
 
Dwa tygodnie po kwitnieniu: Envidor/Vege (0,4 l/ha) lub Ortus/Amarant 05 SC (1-1,5 l/ha); Konemite/Sumo/Koromite 10 EC (0,75-1 l/ha) lub Sanmite 20 WP (0,75kg/ha) lub Pyramica 20 WP (0,375-0,5 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac (0,15-0,2%). 
Pordzewiacz jabłoniowy: Envidor/Vege 240 EC (0,4 l/ha) lub Koromite/Sumo 10 EC (0,75-1 l/ha) lub Ortus/Amarant 05 SC (1,2-1,5 l/ha).
 
Pryszczarek jabłoniak: Movento 100 SC (2,25 l/ha); Mospilan/Stonkat 20 SP (0,125 kg/ha).
 
Toczyk gruszowiaczek: Dimilin 480 SC (0,2 l/ha); Calypso 480 SC- 0,1 l/ha; Mospilan/Stonkat/Acetamip/Stark 20 SP-0,125 kg/ha; Alstar Pro 100 EW (0,3l/ha) lub Ammo Super 100 EW (0,3 l/ha); Fury/Rege 100 EW (0,3 l/ha|); Minuet 100 EW (0,3 l/ha); Titan 100 EW (0,3 l/ha). 
 
Zwójka koróweczka i pryszczarek okulizak: brak zarejestrowanych preparatów. 
 
 
Sady jabłoniowe należy zasilać  jednym z nawozów zawierających wapń: Foscavit (4-8 l/ha) lub; Wapnovit (3-5 l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7 kg/ha) lub Calitech Ca (3-4 l/ha) lub Capfol (3 l/ha) lub Rosacal Plus (3 l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5 kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4 l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Lebosol Calcium (5-10 l/ha) lub Pro Horti mrówCA (5 – 7 l/ha) lub Phostrade Ca (3-5 l/ha) lub OPTYCAL (1,5 kg/ha) lub Rosatop Ca 3-5 l/ha lub Fruton Calcium 5-10 l/ha lub Wuxal Calcium 5-7 l/ha lub Basfoliar Combi Stip 3+4 l/ha lub Insol Ca 5 l/ha lub Chlorek wapnia (5-7 kg/1000 l wody) – wszystkie powyżej wymienione z dodatkiem koncentratu aminokwasowego lub gotowymi mieszankami aminokwasowo-wapniowymi: Agrocen Ca 3 l/ha lub Amino Power Wapń (2-3 l/ha) lub Amiwap (2-3 l/ha) lub Boramin Ca (2-3 l/ha) lub Ekolist Amino Ca (1-2 l/ha) lub Fertileader Elite (3-4 l/ha) lub foliq Calimax (3-6 l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5-2 l/ha lub Plonvit OPTY (5 kg/ha) lub Tecnokel Amino Ca (2-3 l/ha) lub Nano nawóz Viflo azotowo-wapniowy (4-7 l/ha); 
 
Wszystkie odmiany grusz oraz odmiany  jabłoni z grup Gala i Elstar oraz wszystkie wczesne odmiany najlepiej zasilać dolistnym nawozem potasowym (Drakar lub Final K – 3l/ha).
 
Kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha.  Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok. Taki sam zabieg należy wykonać w sadach wiśniowych i kwaterach późnych czereśni oraz  w kwaterach Faworytki lub Red Faworytki.
 
Chemiczne przerzedzanie zawiązków
W Polsce aktualnie brak zarejestrowanych preparatów
 
Przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni
Zasady przerzedzania ręcznego:
a.im wcześniej je wykonamy, tym lepiej dla jakości owoców i dla zakładania pąków kwiatowych na przyszły rok;
b.przerzedzanie ręczne zaczynamy od odmian najwcześniej zbieranych, następnie wykonujemy je w kwaterach odmian drobnoowocowych, a na końcu w kwaterach odmian gruboowocowych i zbieranych późno;
c.odległość pomiędzy jabłkami odmian drobnoowocowych winna wynosić 12, a owocami odmian gruboowocowych 15 do 20 cm;
d.ilość jabłek na drzewie jest ściśle uzależniona od rozstawy drzew w rzędzie. Dla odmian gruboowocowych (przy drzewie całkowicie ukształtowanym – wyrośniętym) powinna się równać liczbie centymetrów pomiędzy drzewami w rzędzie + 20 %. (Czyli, jeśli drzewa np.: Jonagolda – w rzędzie rosną w  odległości 1 m od siebie, to maksymalna liczba owoców na drzewie powinna wynosić 120 szt. Analogicznie dla odmian drobnoowocowych przy odległości 1 m. pomiędzy drzewami np. Gali  ilość jabłek na drzewie nie powinna przekraczać 100 szt.);
e.wykonując przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni, należy pamiętać by zdejmowanych zawiązków nie zrzucać z ogonkami, a przy okazji należy wyrywać ewentualne długopędy!
 
Do  15 czerwca należy zakończyć realizację programów przeciwdziałania ordzawianiu owoców oraz programy etefonowe! 
 
W kwaterach późnych odmian jabłoni i gruszy, tam gdzie zbiory przekroczą 40t/ha, należy wysiać po opadzie czerwcowym 100-150 kg saletry wapniowej/ha.
 
 
Grusza
Parch gruszy – wzrost zawiązków: Syllit/Mirlo 65 WP (1,0-2,0 kg/ha) lub Faban 500 SC (1,2 l/ha) lub Captan/Malvin/Merpan 80 WG (1,9 kg/ha) lub Merpan 480 SC (3,5 l/ha) lub Kaptan zaw. 50 WP (3,0 kg/ha) lub Kaptan Plus 71,5 WP (2,0 kg/ha) lub Indofil 80 WP (3,0 kg/ha) lub Score 250 EC i inne IBE (0,2 l/ha). Preparaty zawierające mancozeb+dolistny nawóz żelazowy w dawce polecanej przez jego producenta. Żelazo w sadach gruszowych jest ogromnie ważne ze względu na wpływ na barwę zasadniczą skórki. Za siedem dni należy grusze zasilać dolistnym nawozem potasowym.
 
Zaraza ogniowa: Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni 2-3 razy: Champion 50 WP (1,5 kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2 l/ha) lub Fuguran-OH 50 WP (1,5 kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1 kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75 l/ha) lub Neoram 37,5 WG (0,75kg).
 
W tych sadach należy koniecznie tuż po kwitnieniu zastosować Regalis.
 
Zgnilizny owoców/choroby kory i drewna: Topsin M 500 SC (1,5 l/ha).
 
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: jak u jabłoni.
 
Miodówki gruszowe: stale monitorować ich obecność.  Najlepszym wyborem jest w pierwszych dniach czerwca zastosowanie Movento (2,25 l/ha). Jeśli nie to: przed składaniem jaj: Dimilin 480 SC 0,3-0,375 l/ha + 150 ml zwilżacza Silvet lub Super zwilżacz. Tuż po wylęgnięciu się pierwszych larw:  150 ml zwilżacza Silvet lub Super zwilżacz + AcaramikForteca- Pro/Safran 018 EC (0,75 l/ha) lub  Apacz 50 WG – 0,15 kg/ha; Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Pryszczarek gruszowiec: Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha). 
 
Kwieciak gruszowiec: brak zarejestrowanych preparatów.
 
Skorupik jabłoniowy/pryszczarek gruszowy: Movento 100 EC (2,25 l/ha).
 
 
Śliwa
W sadach śliwowych należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki. W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów: Calypso 480 SC (0,1 l/ha); Mospilan/Stonkat 20 SP (0,125 kg/ha) lub Cyren 480 EC (1,5 l/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
  
Przędziorki/ pordzewiacz śliwowy: Należy wykonać lustrację sadów pod kątem występowania przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Envidor/Vege 240 SC (0,4 l/ha); Ortus/Amarant 05 SC (1 l/ha); lub Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%); SiltacEC (0,1,5-0,2%).
 
Szarka: W sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe (Megafol) 6 x 0,3% co 7-10 dni.
 
Owocówka śliwkóweczka: rejestrację posiadają – przed składaniem jaj: Dimilin 480 SC (0,4 l/ha) lub w fazie czarnej główki: Runner 240 SC (0,5 l/ha); lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha); lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha). 
 
Czereśnia/wiśnia
Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65 WP/Mirlo/Syllit 65 WP (1,5 kg/ha); Kaptan Plus 71,5 WP (2,0 kg/ha); Score/Skower/Tores 250 EC (0,2 l/ha); Topsin M 500 SC (1,5 l/ha); Merpan 80 WG (1,9 kg/ha); Merpan 480 SC (3,2 l/ha).
 
Gorzka zgnilizna wiśni: Captan/Malvin/Merpan 80 WG (1,9 kg/ha) lub  Kaptan Plus 71,5 WP (3,2 kg/ha) lub Kaptan zaw. 50 WP (3,0 kg/ha) lub Sadoplon 75 WP (3,0 kg/ha).
Szara pleśń: Polyversum WP (0,15kg/ha)+Protector 0,3 l/ha.
 
Kwieciak pestkowiec: Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha). 
 
Przędziorki: Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Mszyce: Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,125 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Nasionnica trześniówka: po złapaniu się 2 szt. – za 3-4 dni zastosować: Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha); Mospilan/Acetamid/Stark/Stomkat 20 SP (0,125 kg/ha). Zabiegi powtarzać co 7-10 dni 3 razy. 
 
Program nawożenia dolistnego  dla śliw, wiśni i  czereśni
Agrocean Mg – 3 l/ha lub Metalosate Mg – 1,5-2 l/ha lub Fertileader Magnum (5 l/ha) lub Pro Horti Mikro Amin Mg 4kg/ha lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2 l/ha) lub Qulant Mg (2 l/ha). Następnie należy naprzemiennie 2-krotnie wykonać zabiegi zasilania dolistnego (tych kwater i odmian, które mają owoce) nawozami zawierającymi K, a po tygodniu dolistnym nawozem wapniowym (patrz jabłonie). 
 
Brzoskwinie i morele
Brunatna zgnilizna drzew brzoskwini – Signum 33 WG (0,75 kg/ha) lub Switch 62,5 WG (0,6-1 kg/ha) lub Topsin M 500 SC 1,5 l/ha+dawka nawozu fosforowego.
 
Mączniak prawdziwy: Topsin M 500 SC (1,5 l/ha).
 
Szarka: W sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe (Megafol) 6 x 0,3% co 7-10 dni.
 
Szkodniki zjadające liście: Tuż po kwitnieniu preparaty: Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha).
 
Mszyce: Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub : Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%). lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Przędziorki: Należy wykonać lustrację sadów pod kątem występowania przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Porzeczka czarna
Amerykański mączniak agrestu po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25 l/ha 0; Score/Tores 250 EC (0,2 l/ha); Zato 50 WG (0,2 kg/ha) lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)+Treol (0,15%)
 
Opadzina liści porzeczki/biała plamistość liści/rdza wejmutkowo-porzeczkowa (faza po kwitnieniu): Score/Skower/Tores 250 EC (0,2 l/ha); lub Signum 33 WG (1,8 kg/ha) lub Zato 50 WG – 0,2kg/ha  lub Penncozeb/Vondozeb 80 WP/75 WG (2 kg/ha) lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)+ 0,15% Treol.
 
Szara pleśń: Polyversum WP (0,15 kg/ha)+Protector 0,3 l/ha lub Switch 62,5 WG (0,8-1 kg/ha).
 
Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc po kwitnieniu: Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha); i Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%) lub Siltac EC (0,15-0,2 kg/ha)
 
Przędziorek chmielowiec Ortus 05 SC (1,5 l/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac (0,15-0,2%).
 
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy/pryszczarek porzeczkowiec pędowy: Calypso 480 SC (0,15-0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha)  Stosować co 14 dni po pojawieniu się larw.
 
Przeziernik porzeczkowiec i szkodniki zjadające liście: 3 tygodnie po kwitnieniu 2-3 razy co 7-10 dni Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha
Nawożenie porzeczek
Jeśli  zapowiadają się plony na poziomie powyżej 6 ton z ha należy wysiać w rzędy krzewów na 1 ha 130 kg saletry potasowej. 
 
 
Malina letnia 
Zamieranie pędów malin/szara pleśń: I zabieg – gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Dymas (1,5-2 l/ha); Mythos 300 SC (2,5 l/ha); Teldor 500 SC (1,5 l/ha); Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2 l/ha); Sadoplon 75 WP (3 kg /ha);  Signum 33 WG (1,8 kg/ha); Switch 62,5 WG (0,8-1 kg/ha) lub Polyversum WP (0,2 kg/ha). 
 
Mszyce: Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) lub Afik (0,2-0,3%) lub Siltac EC (0,2%).
 
Przędziorek chmielowiec: Ortus 05 SC (1,5 l/ha) lub Afik (0,3%) lub Emulpar 940 EC (0,9-1,2%); lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Pryszczarek: Calypso 480 SC (0,2 l/ha); lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha);
 
 
Agrest
Opadzina liści porzeczki i agrestu: faza po kwitnieniu – Score/Skower/Tores 250 EC (0,2 l/ha) lub Zato 50 WG (0,2 kg/ha) lub Penncozeb 80 WP/Vondozeb 75 WG (2,0 kg/ha);
 
Amerykański mączniak agrestu: po kwitnieniu: Nimrod 250 EC (0,75-2,25 l/ha) lub Score/Skower/Tores 250 EC (0,2 l/ha); lub Zato 50 WG (0,2 kg/ha).
 
Przędziorki: Ortus 05 SC (1,5 l/ha) lub Siltac EC (0,15-0,2%).
 
Szkodniki zjadające liście/przeziernik porzeczkowy: Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha).  
 
Mszyce po kwitnieniu: Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha).   
  
Adam Fura, Sandomierz, 18.05.2015 roku

poprzednie komunikaty:
13. z 4.05.2015 r. 
12. z 30.04.2015 r. 

10. z 15.04.2015 r.
9. z 7.04.2015 r. 
8.  z 3.04.2015 r. 
7. z 23.03.2015 r. 
1-6. z 16.03.2015 r.      

Related Posts

None found

Poprzedni artykułXII edycja pikniku „Poznaj Dobrą Żywność”
Następny artykuł55. Święto Kwitnącej Jabłoni

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.