TSW: wykłady o ochronie roślin

Dr Kjell Hauke
Podczas pierwszego dnia Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (10 stycznia) można było nie tylko zapoznać się z najnowszą ofertą środków ochrony roślin i nawozów oraz maszyn i urządzeń potrzebnych w produkcji sadowniczej, lecz także wysłuchać wykładów poświęconych m.in. zwalczaniu parcha jabłoni czy ochrony owoców przed chorobami przechowalniczymi.

Strategię wczesnowiosennej ochrony jabłoni przed parchem omówił dr Kjell Hauke z Belgii. W Belgii, w sadach, w których wystąpił problem z parchem w poprzednim sezonie oraz z długim okresem wegetacji, w fazie nabrzmiewania pąków poleca się zabieg miedzią. Do pierwszych zabiegów (faza pękania pąków) stosowana jest dodyna. Natomiast grupa anilinopirymidyn: pirymetanil i cyprodynil jest polecana przed pełnią kwitnienia. W tym okresie temperatura, w której anilinopirymidyny wykazują najlepsze interwencyjne działanie jest niska. Jako strategia antyodpornościowa zawsze zaleca się dodatek klasycznego środka zapobiegawczego jak kaptan lub ditianon. Od kwitnienia stosuje się zaś program strobilurynowy.

Ulrich Henser z Technical Manager Syngenta z Niemiec przedstawił wyniki niemieckich badań nad skuteczności preparatu Switch. Aktualne spojrzenie na problematykę chorób przechowalniczych – sposoby zapobiegania im także z wykorzystaniem tego preparatu przedstawiła również dr Hanna Bryk z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Warto zwrócić uwagę że w Niemczech preparat ten ma znacznie szerszą rejestracje niż w Polsce – w sadach jabłoniowych zrejestrowany jest bowiem ogólnie do zwalczania chorób przechowalniczych, w Polsce tylko do zwalczania gorzkiej zgnilizny i szarej pleśni.

W ostatnich latach w wielu rejonach naszego kraju są problemów z niskim plonowaniem czereśni. Przyczyny tego zjawiska omówił Bart Liesenborghs z LieverFruit z Belgia. Niestety, na większość z nich sadownicy nie mają większego wpływu, gdyż plonowanie czereśni jest ściśle związane z przebiegiem warunków atmosferycznych, a te w ostatnich latach nie sprzyjały uprawie tego gatunku w naszym kraju.

Konferencja była też okazją podsumowania roku działalności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. O strukturach Instytutu i prowadzonych programach badawczych oraz wdrożeniowych mówił prof. dr hab. Franciszek Adamicki. Obecnie w strukturach Instytutu Ogrodnictwa działają cztery oddziały: Oddział Sadownictwa, Oddział Warzywnictwa, Oddział Roślin Ozdobnych oraz Oddział Pszczelnictwa w Puławach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię