Wskazówki (12) na okres 14-18 sierpnia – intensywny wzrost owoców

Polecamy uwadze sadowników następny zestaw zaleceń dla upraw sadowniczych opracowany przez dyr. Adama Furę z ŚODR Modliszedwice Oddział Centrum Sadownicze w Sandomierzu.
Jabłoń
 
Parch jabłoni, choroby przechowalnicze
W najbliższym okresie należy pamiętać o prawidłowym przygotowaniu owoców do przechowywania. Z jednej strony więc należy pamiętać o chorobach fizjologicznych: gorzkiej plamistości podskórnej i rozpadzie mączystym, z drugiej zaś o chorobach pochodzenia grzybowego: gorzkiej zgniliźnie jabłek, szarej pleśni (suchej zgniliźnie przykielichowej lub miękkiej zgniliźnie), mokrej zgniliznie jabłek, brunatnej zgniliźnie jabłek czy parchu przechowalniczym. W przypadku chorób fizjologicznych decydujące są dwa czynniki: stosunek K:Ca (w owocach) i termin zbioru. Stosunek K:Ca: jeśli jest wyższy od 30, to owoce odmian podatnych na GPP i RM bardzo źle się przechowują (praktycznie po miesiącu przechowywania straty już są bardzo duże!). Jeśli jest on niższy od 30, to owoce są bardziej jędrne i dłużej je można przechować. 
 
Sposób wyznaczania terminu zbioru
 Jedyną z pośród metod jego wyznaczania, którą można zastosować w każdym gospodarstwie jest wykonanie testu skrobiowego. Zakresy indeksu skrobiowego dla jabłek:
1-3: ‘Enterprise’,’ Holiday’, ‘Lobo’ (1-4), ‘Merlose’ (2-3), ‘Spartan’,’ Starkimson’, ‘Waleria’;
3-5: ‘Bancroft’, ‘Cortland’ (2-4), ‘Elstar’, ‘Empire’, ‘Elise’ (4-4,65) ‘Fiesta’ (3-4), ‘FreeRedstar’, ‘Gala’ (4,5-7), ‘Gloster’ (3-7),’ Idared’ (3-4), ‘Jonatan’, ‘McIntosh’, ‘McSpur’ (3-5), ‘Redkroft’,’ Rajka’,’ Topaz’;
5-7: ‘Freedom’, ‘Golden Delicious’ (5-6),’ Jonagold’ (6-7), ‘Lode’l, ‘Melfree’, ‘Rubin’ (6-7), ‘Rubinola’, ‘Mutsu’, ‘Pinova’ (5,5-7);
7-8: ‘Alwa’, ‘Arlet’, ‘Jester’, ‘Ligol’
 
Inną metodą określania terminu zbioru (możliwą do wykonania niemal w każdym gospodarstwie) jest pomiar jędrności owoców. Poniżej podaję (w kG/cm2) zakresy jędrności (wg Rutkowskiego) dla jabłek podczas zbioru:
Alwa 9,0-9,5
Arlet 8,5-9,0
Bankroft 8,0-9,0
Cortland 6,5-8,0
Elise9,0-9,5
Elstar7,0-8,0
Empire7,0-8,0
Fiesta9,0-9,5
Gala7,5-8,0
Gloster7,5-9,0
G. Delicious 7,5-9,0
Holiday6,7-7,5
Idared7,0-8,0
Jester6,5-7,0
Jonagold 7,0-8,0
Jonatan8,1-8,8
Ligol7,5-8,0
Lobo6,0-8,5
Lodel7,5-8,0
McIntosh 6,7-7,7
McSpur6,5-7,5
Melrose7,0-7,5
Pinova6,5-8,0
Rubin7,5-8,0 
Spartan7,0-7,8
Szampion 6,8-7,3
 
 
Wyznaczanie terminu zbioru za pomocą indeksu Streifa:
 
                                   Jędrność miąższu w kG/cm2
Indeks Streifa = ————————————————————
                         zawartość ekstraktu x wartość próby skrobiowej
 
 
 
 
 

[NEW_PAGE]

Choroby grzybowe 
Gorzka zgnilizna jabłek (Pezicula sp.): podatne są odmiany pochodzące od ‘Koksa Pomarańczowej’ lub ‘Golden Deliciousa’, a więc sam GD, ‘Gala’, ‘Pinova’, ‘Topaz’, ‘Katja’, ‘Fiesta’, ‘Szampion’, ‘Rubin’, ‘Jonagold’. Zarodniki grzyba ze zrakowaceń na krótkopędach, gałęziach i przewodniku przemieszczają się z kroplami deszczu. 
Szara pleśń (sucha zgnilizna przykielichowa lub miękka zgnilizna): choroba, której zwalczanie przeprowadzamy jedynie w czasie kwitnienia! Odmiany podatne to: ‘Gloster’, ‘Ligol’, ‘Elstar’, ‘Cortland’ i ‘Gala’.  
Mokra zgnilizna jabłek: ulegają jej głównie jabłka uszkodzone w czasie zbioru. Grzyb wnika poprzez skaleczenia skórki (później koncentryczne siwe skupiska  w tkance owocu – patulina!) 
Brunatna zgnilizna jabłek: owoce całe czarne. Pojawia się głównie sadach bardzo długo nie opryskiwanych i na owocach uszkodzonych przez szkodniki!
Ochrona:
Program I:
1.Na 4 tygodnie przed zbiorem Bellis 38 WG (25,2% boskalidu i 12,8% piraklostrobiny) – 0,8 kg/ha (7dni karencji);
2.Na 1 – 2 tygodnie przed zbiorem Switch 62,5 WG (375g cyprodynilu + 250 g fludioksonilu) – 0,75 kg/ha (3 dni karencji);
Program II:
1.Na 3 tygodnie przed zbiorem Switch 62,5 WG (375g cyprodynilu + 250 g fludioksonilu) – 0,75 kg/ha (3 dni karencji);
2.Na tydzień przed zbiorem Switch 62,5 WG (375g cyprodynilu + 250 g fludioksonilu) – 0,75 kg/ha (3 dni karencji);
Program III:
1. i 2. Na 3 i 1 tydzień przed zbiorem 150 g/ha Polyversum WP+ koniecznie 0,4l/ha Protectora (0 dni karencji);
Program IV.
       1. i 2. Na 3 i 1 tydzień przed zbiorem 0,5 kg/1 metr wysokości korony Boni Protect (0 dni karencji)
Możliwe są też programy mieszane 
 
Postępowanie z owocami po zbiorze
Owoce zbieramy w dni o różnej temperaturze! Jeśli w dniu zbioru w cieniu jest 240C, to owoce zbierane w południe nagrzewają się nawet do 360C, a urządzenia chłodnicze obliczone są na temperaturę wsadu 14-180C! Gdy bezpośrednio z sadu ustawiamy je w komorach, gdzie histereza ustawiona jest na od 5 do 80C, to owoce zostają przeziębione! Są one owocami klimakterycznymi, co oznacza, że przy różnicy większej jak 80C zawsze powstają jakieś uszkodzenia! W tym przypadku po wyjęciu z komory będą miały „czekoladkę” na skórce! 
 
Zwalczanie mszyc 
W sadach, w których obserwuje się występowanie mszyc (przy licznej populacji) należy wykonać zabieg, np. Actara 25 WG (21), Apacz 50 WG (21); Calypso 480 EC (14); Mospilan 20 SP (14) czy Pirimor 500 WG (7) czy Teppeki50 WG 21) lub (w sadach z konwencjonalną ochroną) Reldan 225 EC (2,25 l/ha) (21 dni); Marvik 240 EC 0,2l/ha (14 dni). Zarejestrowane są też Afik (0,3%), Agricolle (0,3-0,6%), Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Zabieg należy wykonać dużą ilością wody (1000 l/ha), koniecznie z użyciem zwilżacza Silvet lub Super Zwilżacz (150 ml/1000 l wody). Zapewnia to lepsze rozprowadzenie i szybsze pobranie preparatu, a co się z tym wiąże wyższą jego skuteczność!                                                                                                                                    
 
Przędziorki i pordzewiacze
W sadach, w których przekroczony jest próg zagrożenia ekonomicznego (4 szt. przędziorka średnio na liść lub 40 szt. pordzewiaczy) konieczne jest ich zwalczanie Można zastosować jeden z akarycydów – np. Envidor 240 SC-0,4 l/ha (14), Magus 200 SP – 0,7 l/ha (28), Nissorun 050 EC – 0,9 l/ha (30), Ortus 05 SC – 1 l/ha (7), Zoom 110 SC – 0,45 l/ha (42), Sumo/Koromite 10 EC (0,75 – 1 l/ha (14) lub Afik (0,3%), Agricolle (0,6%), Agritrap Foliar (0,6%). W sadach z konwencjonalną ochroną także Sanmite 20 WP – 0,7 l/ha (7).
 
Owocówki (II pokolenie owocówek i II pokolenie zwójkówek) 
Około 20 sierpnia należy systematycznie obserwować odłowy w pułapki feromonowe motyli drugiego pokolenia zwójki siatkóweczki i codziennie sprawdzać pocztę elektroniczną, a po otrzymaniu komunikatu wykonać zabieg ochronny jednym z preparatów: Runner 240 EC (14) w dawce 0,40 l/ha, Steward 30 WG (7) w dawce 0,2kg/ha, SpinTor 240 SC (7) w dawce 0,6-0,8 l/ha lub Affirm 095 SG (3) w dawce 2,5-3,0 kg/ha.
 
Nawożenie dolistne
Wszystkie sady jabłoniowe (odmiany jesienne i późnojesienne) należy na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem zasilić nawozem fosforowo – wapniowym (Folicare fosforowo-wapniowy, Senifos, Kalcifos lub Rosafos) w stężeniu od 0,5 do 1 % lub Maximus extra P-K 3-5 kg, Amino Power Resi Fos PK 1-1,5 l, Phos 60 1-1,5 l/1000 l wody. Zabieg ten znacznie poprawia wybarwianie owoców. W celu równoczesnego wzbogacenia owoców w wapń oraz poprawy ich wybarwienia można zastosować na 4 i na 2 tygodnie przed zbiorem Goёmar Colorado w dawce 5 l/ha lub Tecamin Brix 2-3 l/ha.
 
Należy również pamiętać o nawożeniu doglebowym (na 6 do 8 tygodni przed planowanym zbiorem) saletrą potasową lub potasowo-wapniową w ilości 100-120 kg/ha. Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok przyszły oraz zdefoliuje chwasty w pasach herbicydowych. Taki sam zabieg należy wykonać w sadach śliwowych. 
Po zbiorze należy wysiać 100-150 kg saletry wapniowej na hektar.
 
Holendrzy i Belgowie przy zbiorze 2 fazowym, po pierwszym zbiorze, a przy jedno fazowym,  bezpośrednio po zbiorze stosują 100-120 kg saletry wapniowej na 1 ha sadu, w celu wzmocnienia pąków kwiatowych. 
 
Do niedawna po zbiorze owoców zapominaliśmy o sadach. Ostatnie zimy jednak zweryfikowały nasze podejście. Obecnie zalecane są:
1.1 tydzień po zbiorze: 0,5-0,7% mocznik + chelat Zn + chelat B;
2.2 tygodnie po zbiorze: 0,5-0,7% mocznik +dolistny nawóz P- K;
3.3 tygodnie po zbiorze: 0,5-0,7% mocznik + dolistny nawóz P- K;
4.Po pierwszych większych przymrozkach: 5% roztwór mocznika + Cynkobor;
 
Zabiegi pielęgnacyjne
1.Cięcie letnie długopędów odmian zbieranych za 4-6 tygodni! 
2.W sadach czereśniowych, wiśniowych, śliwowych, brzoskwiniowych i morelowych tuż po zbiorach przystąpić do cięcia drzew. W sadach czereśniowych powinno już być wykonane cięcie korzeni!
 
Etefon to hormon starzenia się komórek roślinnych. Sadownicy holenderscy i belgijscy stosują 3 tygodnie po zbiorach 200-250 ml/ha Ethleru (Agrostymu) w celu wzmocnienia pąków kwiatowych i szybszego zakończenia wegetacji (czyli przygotowania się drzew do zimowego spoczynku). 
 
Po 2-3 nocach z temperaturami -40C i poniżej zastosować 4-5% roztwór mocznika z pełną dawką Chelatu Zn.
 
 

[NEW_PAGE]

Grusza
Parch gruszy – wzrost zawiązków: preparaty zawierające mancozeb + Drakar lub Final K w dawce 3 l/ha. Potas w sadach gruszowych jest ogromnie ważny ze względu na: – wpływ na wielkość owocu, jego smak ; – a jego formy siarczanowe – stwarzają środowisko niekorzystne dla miodówek. 
Za 7 dni powinno się zastosować dolistny nawóz wapniowy (Belgowie stosują Boramin Ca w dawce 3-5 l/ha. 
Miodówki gruszowe – w okresie okołozbiorczym należy spodziewać się nalotów muchówek miodówek: Dimilin 25 WP (14) w dawce od 0,3 do 0,375 kg/ha + Silvet Gold (0,015%) lub Apacz 50 WG (21) w dawce 0,15 kg/ha lub Acaramik 018 EC (3) w dawce 0,75l/ha!
 
Śliwa
Mszyce – przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem ich występowania (są wektorem szarki). W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów chloro- lub neonikotynowych: Pirimor 500 WG – 0,75 kg/ha (7); Mospilan 20 SP – 0,125kg/ha, (14) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3 – 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%), Calypso 480 SC – 0,1 l/ha (14) lub Agricolle – 3 l/ha.
Pordzewiacz śliwowy: Ortus 05 SC – 1,25-1,5 l/ha (7); Enwidor 240 SC – 0,4 l/ha (14);
Przędziorki: Enwidor 240 SC (0,4 l/ha); Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Magus 200 SC- 0,5 l/ha (14), Ortus 05 SC – 1 l/ha (7), Enwidor 240 SC – 0,4 l/ha (14);
Owocówka śliwkóweczka: ciągle odławiają się ogromne ilości samców. Zabiegi należy wykonywać systematycznie co trzy tygodnie: Runner 240 SC – 0,5 l/ha (7); SpinTor 240 SC – 0,6-0,8 l/ha (7);
Znamionówka tarniówka: Karate Zeon 050 CS – 0,15-0,2 l/ha (7) – opryskiwać po pojawieniu się gąsienic.
 
UWAGA: W tych sadach śliwowych, w których występuje szarka (ospowatość śliw), należy zaznaczyć chore drzewa, by w czasie cięcia nie przenosić wirusa! Oczywiście w kwaterach z odmianami późnymi nadal kontynuować regularne (co 10-14 dni) dolistne nawożenie Megafolem. 
 
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych – od początku dojrzewania owoców co 10-14 dni naprzemiennie z Topsinem M 500SC – 14 – 1,5 l/ha; Horizon/Orius/Sparta/Syrius/Troja 250 EW – 7-0,75 l/ha.
Rak bakteryjny – po zbiorze owoców: Mag 50 WP – 3 kg/ha.
 
Wiśnia i czereśnia
Po zbiorze owoców
Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65 WP/Syllit 65 WP – 1,5 kg/ha (1-2 razy w okresach opadów), Topsin M 500 SC – 1,5 l/ha lub Kaptan Plus 71,5 WP – 2 kg/ha lub Score 250 EC -0,2 l/ha (max 2 razy w sezonie).
Przędziorki: Agricolle – 3 l/ha lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%)
Rak bakteryjny – po cięciu: 3 kg/ha preparatu miedziowego.
 
Program nawożenia dolistnego  dla pestkowych
Jak najszybciej w ciągu 2 tygodni po zbiorze należy sady gatunków pestkowych trzykrotnie, w odstępach co 5 dni, zasilić mocznikiem według następującego schematu:
1.I zabieg tuż po zbiorze – 8 kg mocznika/ha + Chelat Zn + Chelat B;
2.II zabieg w 5 dni później – 12 kg mocznika na ha;
3.III zabieg za kolejne 5 dni – 18 kg mocznika na 1 ha.
 
Malina owocująca na pędach dwuletnich 
Po zbiorze owoców
Zamieranie pędów malin: opryskiwać 1-2 razy w okresach chłodnej, wilgotnej pogody co 10-14 dni: Mythos 300 SC – 2,5 l/ha (nie częściej jak 2 razy w sezonie); Rovral Aquaflo 500 SC – 1,5-2 l/ha (nie częściej jak 2 razy w sezonie!); Sadoplon 75 WP – 3 kg /ha (30 dni prewencji!); Switch 62,5 WG – 0,8-1 kg/ha; Signum 33 WG (1,8 kg/ha).
 
Malina powtarzająca
Szara pleśń: Teldor 500 SC – 1,5 l/ha lub Signum 33 WG – 1,8 kg/ha, Switch 62,5 WG – 0,8-1 kg/ha;
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) (7); Agricolle 3l/ha; lub Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%)
Przędziorek chmielowiec – Agricolle-3l/ha; lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%)
Przeziernik malinowiec – Fastac 100 EC 0,23 l/ha (7);
Pryszczarek namalinek łodygowy – Fastac 100 EC 0,15-0,18 l/ha (7);
Nawożenie dolistne: nawóz potasowy (Drakar lub Final K lub Cigo K (po 3 l/ha) i za trzy dni nawóz wapniowy: Foscavit (4-8 l/ha lub Wapnovit (3-5 l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7 kg/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5 g/ha) lub Phostrade Ca (3-5 l/ha) lub Basfoliar Combi Stib – 3-5 l/ha lub Fertileader Elite 3-4 l/ha; Agrocean Ca – 3 l/ha lub Metalosate Ca- 2 l/ha.
 
Porzeczka czarna (po zbiorze)
Amerykański mączniak agrestu: Nimrod 250 EC – 0,75-2,25 l/ha; Score 250 EC – 0,2 l/ha; Topsin M 500 SC – 1,5 l/ha,
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści: Dithane Neo Tec 75 WG – 3-4,5 kg/ha; Topsin M500 SC – 1,5 l/ha lub Polyram 70 WG – 3,0 kg/ha, Score 250 EC – 0,2 l/ha. 
Pryszczarek porzeczkowiec liściowy i pryszczarek porzeczkowy łodygowy: Calypso 480 SC – 0,15-0,2 l/ha i pyretroidy.
Przeziernik porzeczkowiec: Bulldock 025 EC (0,6 l/ha) i inne pyretroidy.
Przędziorek chmielowiec: Omite 30 WP – 2,25kg/ha; Omite 570 EW – 1,5l/ha; Talstar 100 EC – 0,6l/ha; Agricolle-3 l/ha;
 
 
Sandomierz,9 sierpnia 2013 r.
Opracowanie: Adam Fura

Related Posts

None found

Poprzedni artykułKonsultacje publiczne KE nt. znaczenia rodzinnych gospodarstw rolnych
Następny artykułUcierpiało około 117 tysięcy gospodarstw

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.