Nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych

Do prac w Sejmie RP został skierowany rządowy projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Dotyczy on utworzenia nowych form pomocy dla zadłużonych podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, co umożliwi spłatę „starego” zadłużenia częściowo zrestrukturyzowanego we wcześniejszych postępowaniach restrukturyzacyjnych, związanego wyłącznie z prowadzoną działalnością rolniczą.
Możliwości restrukturyzacji zadłużenia prowadzonej na podstawie funkcjonującej ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) stwarzają szansę częściowej redukcji zadłużenia. Natomiast projektowana restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne umożliwi natychmiastową spłatę „starego” – częściowo zrestrukturyzowanego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym zadłużenia, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. 
Dodatkowe możliwości restrukturyzacji zadłużenia dotyczyć będą wyłącznie producentów rolnych prowadzących gospodarstwa rolne będących małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów unijnych ze względu na specyfikę prowadzenia gospodarstw rolnych w Polsce i w większości ich rodzinnego charakteru. 
Stosownie do art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest gospodarstwo rodzinne. Ograniczenie podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne do wsparcia w formie przejęcia długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) do właścicieli nieruchomości rolnych wiąże się z równoważnym przejęciem przez KOWR nieruchomości rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Proponowane rozwiązania uwzględniają warunki społeczno-gospodarcze wdrażania projektowanego kompleksowego programu wsparcia producentów rolnych.

Dotychczas realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programy pomocy krajowej zostały zgłoszone lub notyfikowane w Komisji Europejskiej na podstawie unijnych zasad pomocy państwa w rolnictwie. Proponowany program będzie notyfikowany w Komisji Europejskiej jako zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej

sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).
Wsparcie producentów rolnych zgodnie z projektem ustawy umożliwi im spłatę zadłużenia bez zgody wierzycieli na restrukturyzację zadłużenia producenta rolnego, gdyż nie będzie powodowało zmniejszenia kwot długu do spłaty. Projektowanej ustawy nie stosuje się do podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Projektowana ustawa wyłącza również podmioty prowadzące gospodarstwa rolne w likwidacji lub w upadłości, które takim procesom podlegają, tzn. nie są osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwa rolne nieprowadzącymi jednocześnie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 
W projekcie proponuje się: udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, udzielanie przez KOWR gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych, przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez KOWR.
za: Sejm RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię