765×200-prenumerata-mpssad-2020

O co walczą pszczelarze?

15 marca ulicami Warszawy przeszli pszczelarze (amatorzy i profesjonaliści, zrzeszeni w związkach i organizacjach pszczelarskich), sympatycy pszczół, przedstawiciele i zwolennicy organizacji przeciwnych uprawom GMO, organizacji ekologicznych oraz przedstawiciele firm związanych z pszczelarstwem. Celem „Marszu w obronie pszczół” było zwrócenie uwagi na problem masowego ginięcia rodzin pszczelich, którego potencjalną przyczyną jest zanieczyszczenie i chemizacja środowiska oraz nieodpowiednia baza pokarmowa pszczół, w szczególności uprawy GMO. Z szacunkowych danych policji wynika, że w marszu wzięło udział około 450 osób.
Uczestnicy marszu wystosowali petycję do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej, zawierającą następujące żądania:
1. lepszego wykorzystanie środków w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa; 
2. wygospodarowania środków finansowych dla instytucji mogących opracować i wdrożyć nowe, skuteczne lecznicze produkty weterynaryjne, zwalczające patogeny pszczół oraz nową strategię leczenia pszczół;
3. zawieszenia stosowania środków ochrony roślin na bazie substancji aktywnych z grupy neonikotynoidów,
4. priorytetowego potraktowania zagadnienia ochrony pszczół i innych owadów zapylających w związku z prowadzonymi na wielką skalę akcjami chemicznego i biologicznego zwalczania chwastów i szkodników,
5. stworzenia przez MRiRW i podległe mu służby bazy danych rodzin pszczelich jako podstawy do wiarygodnego podziału środków przeznaczonych na wsparcie pszczelarstwa,
6. wygospodarowania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa w celu opracowania metod wyceny usług zapylania przez pszczoły upraw i ekosystemów w Polsce;
7. wprowadzenia jednolitego systemu dopłat do utrzymania pasiek w przeliczeniu na rodziny pszczele oraz wdrożenia systemu wsparcia pszczelarstwa na podstawie wyceny usług związanych z zapylaniem przez pszczoły upraw i ekosystemów w Polsce;
8. wprowadzenie całkowitego zakazu upraw organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) na terenie Polski z powodu trudnych do przewidzenia i nieodwracalnych konsekwencji dla rolnictwa i środowiska naturalnego;
9. zajęcie stanowiska resortu rolnictwa w sprawie regulacji krajowego rynku miodu w kontekście uwarunkowań UE dotyczących zanieczyszczeń GMO (przeciwdziałanie zalaniu krajowego rynku miodem importowanym);
10. umożliwienia małym pasiekom produkcji i sprzedaży miodów pitnych jako dodatkowego źródła dochodu; 
11. umożliwienia uzyskania dofinansowania na założenie pasieki, stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej przy zwolnieniu z wymogu posiadania ziemi (zmiana zasad udzielania pomocy przez ARiMR).
JK-B
Za:chronmy.pszczoly.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię