Podatek dochodowy na 2020 r.

Deklaracja PIT-6
Podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani do 20 stycznia roku podatkowego (w tym wypadku do 20 stycznia 2020 r.) złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację PIT-6. W oparciu o dane w niej zawarte urząd skarbowy nalicza podatek dochodowy z podaniem wysokości i terminów płatności zaliczek.

Zgodnie z zapisami w obowiązującej ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni lub jednostki produkcji zwierzęcej, przy zastosowaniu norm określonych w niżej przedstawionej tabeli, stanowiącej załącznik do rozporządzenia. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w wydawanym rozporządzeniu corocznie ogłasza normy szacunkowe z działów specjalnych w wysokości wskaźnika wzrostu (lub spadku) cen towarowej produkcji rolnej z dwu zakończonych lat kalendarzowych poprzedzających rok podatkowy.

Według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 30 maja 2019 r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 471) wskaźnik cen towarowej produkcji rolnej w 2018 r. wyniósł 99,4%, czyli jest niższy o 0,6% w stosunku do 2017 r. Minister finansów, zgodnie z tym, obniżył normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r. o ten właśnie wskaźnik, tj. o 0,6%.

Normy szacunkowe na 2020 r., dotyczące działalności związanych z ogrodnictwem

Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego (w zł)
Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m²:

a)     rośliny ozdobne

b)    pozostałe

 

 

1 m²

1 m²

 

 

12,00

4,46

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m² 1 m² 2,74
Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m²

a)     rośliny ozdobne

b)    pozostałe

 

1 m²

1 m²

 

8,94

5,48

Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m² powierzchni uprawowej 1 m² 5,15
Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm³ 0,35
Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3,43
Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek 1 m² 205,79
Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m² 171,47
Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego 1 m² 85,74

 

Na podstawie artykułu Zdzisława Woźniaka (Polski Związek Ogrodniczy w Łodzi) opublikowanego w “Szkółkarstwie” 6/2019

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię