765×100 – interpoma

Wynikowy szacunek zbiorów owoców

warzywa i owoce
Główny Urząd Statystyczny podał wynikowy szacunek zbiorów owoców w Polsce. Warunki wegetacji roślin sadowniczych przebiegały początkowo bez większych zakłóceń. Na większości plantacji nie odnotowano znaczących uszkodzeń mrozowych i przymrozkowych. Kwitnienie było na ogół obfite (choć w wielu rejonach warunki nie sprzyjały zapylaniu), ilość zawiązków pozostałych po czerwcowym opadzie była wystarczająca i zwiastowała dobre plony. Zbiory owoców (zwłaszcza jabłek) zapowiadały się na bardzo wysokim poziomie. Pod względem produkcji jabłek potencjalnie mógł to być rok rekordowy, jednak z uwagi na długotrwałą suszę zbiory przewidywane na początku sezonu (w lipcu) nie zostały osiągnięte.
Okres suszy na wielu plantacjach spowodował znaczące zdrobnienie owoców, co odbiło się na plonach i zbiorach (chociaż w sadach nawadnianych tegoroczne plony były wyjątkowo wysokie). Bardzo niskie plonowanie odnotowano w sadach przydomowych oraz na plantaGłówny Urząd Statystyczny cjach nieposiadających systemu nawadniania. Mimo to szacunek wynikowy produkcji jabłek jest jednak wyższy od prezentowanego we wrześniu i tylko nieco niższy od ubiegłorocznego.

Tegoroczną produkcję jabłek szacuje się na ok. 3150 tys. ton. Zbiory gruszek ocenia się na ok. 70 tys. ton, tj. na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego i niższym od przewidywanego w szacunku wstępnym, natomiast produkcja śliwek została oceniona na poziomie znacznie niższym od ubiegłorocznego, tj. w wysokości ok. 90 tys. ton. Tegoroczna produkcja wiśni oceniona została po zbiorach na około 177 tys. ton, a czereśni na około 49 tys. ton.

 
Łączną produkcję pozostałych gatunków owoców z drzew oszacowano na ponad 21 tys. ton, tj. na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego.
Zbiory owoców z drzew w bieżącym roku szacuje się na niespełna 3,6 mln ton, tj. na poziomie nieco niższym od wyjątkowo wysokiej produkcji roku poprzedniego (o ok. 2%), lecz znacznie wyższym od średniej z lat 2006-2010. Do szacunku produkcji owoców, podobnie jak w latach poprzednich, włączono uprawy poza sadami, w tym także w ogrodach przydomowych.
Tegoroczne warunki wegetacji dla krzewów owocowych były bardziej niekorzystne niż dla drzew. Długotrwała susza wpłynęła istotnie na zmniejszenie ich plonowania, szczególnie malin (zwłaszcza jesiennych). Brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie był głównym czynnikiem ograniczającym uzyskanie wyższych plonów z krzewów owocowych, lecz nie jedynym. W przypadku porzeczki czarnej o wysokości zbiorów zdecydował przede wszystkim czynnik ekonomiczny – część owoców nie została zebrana.

Produkcja porzeczek czarnych została oszacowana na ok. 120 tys. ton, a zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) na ok. 160 tys. ton. Tegoroczną produkcję malin oszacowano na jedynie ok. 80 tys. ton. Zbiory truskawek, łącznie ze zbiorem truskawek jesiennych, zostały ocenione na ponad 200 tys. ton, a zbiory agrestu oszacowano na ok. 12,5 tys. ton.

Łączne zbiory owoców jagodowych szacuje się na niewiele ponad 0,5 mln t, o blisko 10% mniej od produkcji uzyskanej w roku 2014.

za: GUS
pg 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię