Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na rok 2012 od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju, co daję maksymalną kwotę zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. w wysokości 81,70 zł.

Zmienił się jednak termin składania ww. wniosków do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy). W poprzednich latach pierwszy termin, wiosenny przypadał na 1–31 marca, a w 2012 r. ma to być 1–29 lutego. Zmiana dotyczy również drugiego terminu – jesiennego, który w 2012 r. ma przypadać na 1–31 sierpnia (w poprzednich latach 1–30 września). Zmiana jest niewielka, ale łatwa do przeoczenia.

W pierwszym terminie należy składać wnioski z załączonymi fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. W drugim terminie składa się podobny komplet dokumentów, tyle, że dowody zakupu oleju napędowego muszą pochodzić z okresu od 1 lutego do 31 lipca 2012 r.

Po weryfikacji wniosku rolnik otrzyma pieniądze: 2–30 kwietnia 2012 r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie i 1–31 października 2012 r. – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. Zwrot podatku może nastąpić gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Źródło: www.minrol.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.