Akademia Regalis Plus

W dniach 3 - 5 marca odbyły się szkolenia dla sadowników pod hasłem „Akademia Regalis Plus” zorganizowane przez firmę BASF. Odbyły się one w okolicach Góry Kalwarii, na Sandomierszczyźnie (fot. 1) i w Skowronach k. Błędowa, a ich ideą było spotkanie się z sadownikami i pomoc im w rozwiązywaniu problemów produkcyjno-agrotechniczno-ochroniarskich.

Fot. 1. Sadownicy na spotkaniu Akademia Regalis Plus na Sandomierszczyźnie

Oprócz tradycyjnych wykładów dotyczących zasad wykonywania zabiegów ochrony w sadach, nowości w ochronie przed parchem, nowych odmian ‘Gali’ i zaleceń dotyczących stosowania Regalisu Plus 10 WG, w każdej z lokalizacji odbył się praktyczny pokaz cięcia jabłoni. Spotkania prowadził Grzegorz Lewandowski z BASF (fot. 2).


Fot. 2. Grzegorz Lewandowski z BASF 
 
Eugeniusz Tadel (fot. 3) z Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin w Tarnowie zwracał uwagę na konieczność odpowiedniego ustawienia opryskiwacza, jego kalibracji oraz doboru rozpylaczy przed rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony. Każdy opryskiwacz sadowniczy przed sezonem ochrony musi być sprawdzony pod względem szczelności. Dobrze jest dokonać jego przeglądu i ewentualnych napraw, aby nie trzeba było tego wykonywać w sezonie. Kalibracja opryskiwacza obejmuje ustalenie wydatku cieczy roboczej w stosunku do prędkości jazdy opryskiwacza, określenie optymalnej prędkości jazdy w km/h, ustawienia dawki cieczy roboczej w l/ha, odpowiedniego (do chronionych roślin lub zwalczanego patogenu) doboru rozpylaczy i wydatku cieczy, kroplistości, wydatku wentylatora oraz geometrii strumienia powietrza.


Fot. 3. Eugeniusz Tadel z Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin w Tarnowie

Sadowników obowiązują określone przepisy dotyczące warunków stosowania środków ochrony roślin zabraniające stosowania ich w strefach buforowych stanowiących strefę ochronną dla zbiorników i cieków wodnych (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.03.2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin). Szczegółowe zalecenia zawarte są w etykietach rejestracyjnych preparatów i przed ich użyciem należy się z nimi zapoznać. Ponadto szerokość strefy ochronnej jest także uzależniona od warunków i technik stosowania środków ochrony roślin. Obecnie opryskiwacze są tak konstruowane, aby straty cieczy roboczej były jak najmniejsze, co zagwarantuje także ochronę środowiska naturalnego. Z tego powodu zalecane jest także użycie rozpylaczy eżektorowych płaskostrumieniowych dających krople odporne na znoszenie, gwarantujące lepszą penetracje koron i równomierność pokrycia cieczą organów roślin.

 
Gerhard Baab (fot. 4), specjalista z Centrum Kompetencji w Klein-Altendorf w Niemczech, omówił nowe mutanty ‘Gali’, odmiany która od lat 80 ub.w. jest jedną z przodujących w handlu międzynarodowym. Przez wiele lat największe zainteresowanie budziła Royal Gala® o paskowanym rumieńcu. Nadal tak jest, ale obecne mutanty mają bardziej wybarwioną skórkę niż ta odmiana, choć rumieniec też jest paskowany. W Europie, jak poinformował G. Baab, uprawianych jest wiele mutantów ‘Gali’. Jednak do rejonów, gdzie owoce tej odmiany wcześnie dojrzewają polecał odmianę ‘Jugala’. Na wszystkie stanowiska, w jego ocenie, nadają się: ‘Gala Galaxy’, Gala Royal Beaut Proselect®, Cherry Gala®, Gala Venus®, ‘Annaglo’, Brookfield Gala®, Gala Schniga® SchniCo©. Natomiast na stanowiska, gdzie jabłka wybarwiaja się słabo i pod osłony przeciwgradowe (gdzie panują warunki niesprzyjające wybarwianiu się owoców) polecał odmiany o naturalnym ciemnoczerwonym rumieńcu: Gala Redlum®, ‘Gala Norge®, Gala Delcarli®, Bukey Gala® i ‘Galaval’, Gala Gala Schniga® SchniCoRed. Nie powinny one być uprawiane w Polsce z uwagi na ryzyko zbyt ciemnego i nieatrakcyjnego rumieńca.


Fot. 4. Gerhard Baab specjalista z Centrum Kompetencji w Klein-Altendorf w Niemczech
 

[NEW_PAGE]

Dr Jacek Lewko (fot. 5) z BASF omówił Faban 500 SC, nowy fungicyd do ochrony jabłoni i gruszy przed Venturia inaequalis. Zawiera on dwie substancje aktywne: ditianon oraz pirymetanil w wyniku specyficznego procesu syntezy połączone w strukturę kokryształu. Pierwsza z nich zapobiega kiełkowaniu zarodników patogenu, tworząc stabilną i długotrwałą warstwę ochroną fungicydu na powierzchni rośliny. Druga natomiast wnika w wierzchnie warstwy tkanek i blokuje wrastanie strzępek grzybni rozwijającej się z zarodników znajdujących się na powierzchni liści. Dzięki strukturze kokryształu, obie substancje  wykazują większą skuteczność w zwalczaniu sprawcy parcha niż w przypadku stosowania obydwu produktów oddzielnie lub w postaci mieszaniny zbiornikowej. Dawka środka w przypadku jabłoni i gruszy wynosi 1,2 l/ha, natomiast zalecane jest użycie go do zabiegów zapobiegawczych od początku wegetacji w ciągu całego sezonu wegetacyjnego co 8 dni, nie częściej niż 4 razy w sezonie. Karencja dla jabłek i gruszek wynosi 56 dni.


Fot. 5. Dr Jacek Lewko z BASF
 
Dr Sebastian Hauptmann (fot. 6) z BASF w Niemczech omówił zasady stosowania Regalisu® Plus 10 WG, który, podobnie jak Regalis® 10 WG, zawiera proheksadion wapnia 100 g/kg (10%). Jego innowacyjność polega na dodatku substancji regulujących pH roztworu (innych niż kwas cytrynowy, które ułatwiają wchłanianie proheksadionu z roztworu) i redukujących twardość wody (kondycjoner). Podczas stosowania go nie ma zatem konieczności dodawania kwasu cytrynowego lub innego związku celem zakwaszenia wody do zabiegu, tak jak to było praktykowane podczas zabiegów Regalisem® 10 WG.


Fot. 6. Dr Sebastian Hauptmann z BASF w Niemczech 

Regalis® Plus 10 WG jest zarejestrowany w uprawie jabłoni i gruszy w celu ograniczenia wzrostu pędów oraz jako środek zapobiegawczy w przypadku ryzyka wystąpienia zarazy ogniowej. Jego działanie przeciwko sprawcy zarazy ogniowej wynika ze zmiany aktywności (biochemii) flawonoidów, czyli stymulacji naturalnej wytrzymałości roślin, co wpływa na wzrost odporności tkanek na infekcję bakteriami – powiedział dr S. Hauptmann. W przypadku tej choroby notuje się w zależności od odmiany o 63–83% niższe porażenie drzew z infekcji wtórnych, choć jak podał doradca, obserwowano też ograniczenie infekcji pierwotnych.

Regalis® Plus 10 WG przeznaczony jest do stosowania w trakcie sezonu wegetacyjnego w okresie kwitnienia i wzrostu zawiązków owoców. Pierwszy termin zabiegu przypada na okres, gdy nowe przyrosty pędów mają około 3–4 cm długości i wytworzone w pełni 3–4 liście. Wówczas można użyć go w mieszaninie z fungicydami lub insektycydami, jednak aby sporządzić mieszaninę zbiornikową, najpierw w zbiorniku należy rozpuścić Regalis® Plus 10 WG, a następnie dodać środek ochrony roślin. Nie poleca się sporządzania mieszanin zbiornikowych z nawozami wapniowymi, bo wapń w nich zawarty jest aktywny biologicznie i może ograniczać aktywność proheksadionu wapnia. Zalecane są minimum dwa zabiegi Regalisem® Plus 10 WG w sezonie wegetacyjnym, w dawce 1–1,5 kg/ha. Łączna dawka tego preparatu w sezonie nie może przekroczyć 2,5 kg/ha.
 
Pokaz cięcia w sadzie Czesława Florkiewicza w Dębianach przeprowadził dr. Gerhard Baab, który omówił zasady cięcia drzew młodych i w pełni owocowania, tłumacząc sadownikom aby nie obawiali się silnego cięcia drzew, szczególnie w odniesieniu do silnych pędów, które niepotrzebnie zacieniają koronę i nigdy nie obłożą się pąkami kwiatowymi. W koronie powinny znajdować się tylko młode pędy (nie starsze niż 3 –letnie), na których zawiązanie pąków kwiatowych jest optymalne (fot. 7), owoce z nich są zazwyczaj dobrze wyrośnięte i wybarwione i nie zacieniają dolnej części korony. Dolne gałęzie powinny znajdować się na pniu w odległości około 80 cm nad glebą (fot. 8), aby nie było ryzyka pokładania ich się na glebie.


Fot. 7.W koronie po cięciu powinny znajdować się tylko pędy młode, które będą najlepiej owocować


Fot. 8. Dolne gałęzie powinny znajdować się na pniu w odległości około 80 cm nad glebą

Tekst i zdjęcia: Anita Łukawska

Related Posts

None found

Poprzedni artykułCzynsz dzierżawny państwowej ziemi w roku 2015
Następny artykułSejm o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.