Nowa seria podkładek dla jabłoni

Podkładki zalecane dotychczas do produkcji drzewek jabłoni charakteryzują się odmienną wrażliwością na choroby. Do najniebezpieczniejszych chorób jabłoni wielu badaczy zalicza zarazę ogniową (Erwinia amylovora). Dotychczas nie otrzymano środków, których użycie mogłoby uwolnić drzewa od tej choroby kwarantannowej. Wśród odmian i podkładek dla jabłoni wyróżnia się natomiast klony, które są mniej podatne lub bardziej na nią odporne.


Odporność na zarazę ogniową

Do najodporniejszych na zarazę ogniową odmian jabłoni uprawianych w Polsce zalicza się: 'Boskoop', 'Golden Delicious', 'Starkrimson' i 'Wellspur Delicious'. Również wśród podkładek dla jabłoni wyróżnia się klony o dużej odporności. np. 'MM 104', 'MM 109', 'MM 111', Malus robusta 5, 'M.2' czy podkładki selekcji Budagowskiego — 'B 490' czy 'B 118'. Do produkcji drzewek jabłoni w Polsce stosowane są podkładki, które są uważane za mało wrażliwe, np. 'M.7' czy średnio wrażliwe — 'M.9' i jej podklony. Podkładka 'M.26' uznawana jest za wrażliwą na zarazę ogniową, a 'MM 106' — za bardzo wrażliwą. Do infekcji jabłoni rosnących na podkładkach wrażliwych na te chorobę dochodzi najczęściej przez wyrastające z korzeni lub z pnia odrosty korzeniowe, a użycie podkładek o wysokiej odporności na zarazę ogniową zabezpiecza w dużym stopniu uprawiane odmiany przed infekcją. Jest to niezwykle ważne dla rejonów i krajów, w których zaraza ogniowa czyni ogromne straty.


Pięcioletnie drzewo odmiany 'Golden Delicious Reinders' na podkładce 'G.41'

 

Hodowla i badania amerykańskie

Straty, jakie wywołuje w niektórych stanach USA zaraza ogniowa, skłoniły naukowców J. Cumminsa i H. Aldwinckle z Nowojorskiej Stacji Doświadczalnej w Genevie do podjęcia w 1968 roku prac nad wyhodowaniem dla jabłoni słabo rosnących podkładek odpornych na zarazę ogniową i zgniliznę pierścieniową podstawy pnia. Do krzyżowań wybrano słabo rosnące podkładki z East Malling, m.in.: 'M.9', 'M.26', 'M.27', a także 0.3 i dzikie gatunki jabłoni — M. robusta 5, M. floribunda i 'Beauty Crab' — znane z wysokiej odporności na te choroby. Wstępnie wyselekcjonowane klony podkładek 'CG 60', 'CG 10', 'CG 80', 'CG 44', 'CG 24' testowano w doświadczeniach w Ameryce Północnej oraz w Holandii i Japonii. Otrzymane wyniki pozwoliły drzewa rosnące na objętych badaniem klonach podkładek zakwalifikować pod względem siły wzrostu jako zbliżone do drzew na 'M.9' lub pośrednie pomiędzy drzewami na 'M.9', a 'M.26'. Jedynie drzewa na 'CG 24' tworzyły korony większe niż na 'M.7'.

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia do wielu szkółek towarowych w Ameryce i Europie przekazano kolejną serię pięciu klonów podkładek jabłoni, oznaczone były symbolami: 'G.11', 'G.16', 'G.30', 'G.65' i 'G.210' (tab. 1). Wszystkie te klony są obecnie badane w szkółkach i doświadczeniach podkładkowoodmianowych w USA, Kanadzie i w kilku krajach Europy, w tym również i w Polsce w ISK w Skierniewicach. Zaletą klonów 'G.16' i 'G.65' jest słaby wzrost drzew, zbliżony do wzrostu na 'M.9', a przede wszystkim duża odporność na zarazę ogniową i zgniliznę pierścieniową podstawy pnia.

Tabela 1. Ważniejsze cechy drzew rosnących na wybranych podkładkach
z serii Geneva (G)

W kolejnych założonych w 10 rejonach USA doświadczeniach dotyczących oceny odmian 'Jonagold' i 'Gala' uwagę zwracały jabłonie na klonach 'G.16' i 'G.41' rosnące w sadach bardzo silnie porażonych przez zarazę ogniową. Na podkładce 'M.9', z powodu porażenia przez tę chorobę wiele drzew zamierało, podczas gdy na 'G.16' i 'G.41' — zaledwie kilka sztuk. Jabłonie odmian 'Jonagold' i 'Gala' rosnące na 'G.16' i 'G.41' są wielkością zbliżone do drzew na 'M.9'. Mają na ogół wysoki wskaźnik plenności, a w kilku sadach przewyższały nawet plennością drzewa na 'M.9'. Wysoką plenność drzew na tych podkładkach potwierdzają również wyniki otrzymane dla odmiany 'Golden Delicious Reinders' (fot.) rosnącej w Sadzie Pomologicznym w Skierniewicach (tab. 2).

Tabela 2. Wielkość drzew, suma plonów i jakość owoców odmiany 'Golden Delicious Reinders' zebranych z drzew rosnących na różnych podkładkach z serii G w 2005 roku (wg A. Czynczyka i P. Bielickiego)

* powierzchnia poprzecznego przekroju pnia;
** w przeliczeniu na powierzchnię poprzecznego przekroju pnia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.