Komunikaty-Sadownicze-NOWY-765×100

Sadownictwo w PSR 2010

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r. powierzchnia sadów utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej w gospodarstwach rolnych w Polsce wyniosła 374,2 tys. ha.
W porównaniu do 2002 r. (data poprzedniego PSR) była większa o 103,2 tys. ha, tj. o 38,1%, natomiast liczba gospodarstw użytkujących sady zmniejszyła się w porównaniu z 2002 r. o 10,2% (o 32,2 tys. ha) i wyniosła 284,6 tys. Średnia powierzchnia sadów w gospodarstwach rolnych zwiększyła się z 0,86 ha w 2002 r. do 1,31 ha w 2010 r. Nastąpiła koncentracja upraw sadowniczych w gospodarstwach większych. Blisko 60% powierzchni uprawy drzew owocowych było skupione w gospodarstwach, które prowadziły ich uprawę na powierzchni 5 ha i więcej, natomiast ponad 60% powierzchni uprawy krzewów owocowych było skumulowane w gospodarstwach posiadających minimum 2 ha tych upraw. Największe zmiany w porównaniu do 2002 r. zaobserwowano jednak w grupie obszarowej 50 ha i więcej uprawy drzew owocowych.
 
Za: GUS
pg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię