Strona główna Tagi Agrest

agrest

Owoce miękkie na deser – przykład uprawy w szpalerach

Od kilku sezonów ceny płacone za owoce miękkie z przeznaczeniem do przetwórstwa są niskie i większości producentów nie pozwalają na opłacalną produkcję. Przy małej powierzchni trudno mówić o jakiejkolwiek dochodowości prowadzenia takiego gospodarstwa. Być może rozwiązanie leży w dobrej organizacji nasadzeń na małym areale i zbytu owoców, np. za pośrednictwem grupy producentów.

Zakładanie plantacji agrestu

Stabilne ceny owoców agrestu, łatwość ich eksportu oraz zainteresowanie surowcem krajów unijnych w ostatnich latach, świadczą o dużym potencjale tego gatunku i możliwościach zwiększania plantacji w naszym kraju.

Towarowe i wdrożeniowe odmiany agrestu

W ostatnich latach nasi plantatorzy poszukują nowych, wysokoplennych odmian agrestu, wytwarzających wysokiej jakości owoce do przetwórstwa i zamrażalnictwa, odpornych na amerykańskiego mączniaka agrestu oraz dobrze przystosowanych do warunków przyrodniczych Polski i przydatnych do kombajnowego zbioru owoców.

Zalecenia (6) z 17 maja

Według wskazań stacji meteorologicznych i informatycznych modeli matematycznych parcha jabłoni wszędzie doszło do silnych infekcji.

Uprawa agrestu w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii uprawia się około 150 odmian agrestu. Większość z nich to stare odmiany, które nadal dostępne są w specjalistycznych szkółkach. Na plantacjach towarowych dominują jednak nowe, do których zalicza się m.in. 'Invicta', odporne lub mało podatne na amerykańskiego mączniaka agrestu. Ważnym kierunkiem uprawy jest produkcja owoców do bezpośredniego spożycia i właśnie tego typu uprawom poświęcony będzie poniższy materiał.

Mechanizacje zbioru owoców jagodowych

Ręczny zbiór owoców jagodowych wymaga zaangażowania do 80% nakładów ponoszonych w całym cyklu ich produkcji. Tak duża pracochłonność była zasadniczą przeszkodą w powstawaniu gospodarstw wielkotowarowych. Sytuacja zmieniła się po opracowaniu modeli kombajnów, które zwiększyły wydajność zbioru na tyle, że możliwe stało się uprawianie krzewów jagodowych na plantacjach o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów. W przypadku niektórych gatunków, np. porzeczki czarnej, uprawa na małych plantacjach przestaje być ekonomicznie uzasadniona. Dalsze zwiększanie areału upraw ma na celu obniżenie kosztów produkcji, a w konsekwencji podniesienie konkurencyjności produktu. Powstanie wielkoobszarowych plantacji wiąże się ze zmianą struktury nasadzeń oraz koniecznością używania specjalistycznych maszyn o dużej wydajności na każdym etapie produkcji.