1240×400 – Pakiety Plantpress – Sadowniczy
1240×400 – Pakiety Plantpress – Warzywniczy
234x120_yara_ogolna
234×120-prenumerata-mpssad-2020
234×120-prenumerata-warzywa-2020
Strona główna Tagi Biostymulatory
Tag:

biostymulatory

Nowości ze szkolenia z firmą Intermag

Firma Intermag zorganizowała 8 czerwca szkolenie, podczas którego można było zapoznać się z doświadczeniami polowymi, w których badano produkty z oferty firmy m.in. Optysil oraz Tytanit w uprawach pszenicy i rzepaku, zlokalizowanych w Winnej Górze w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin (IOR).

Z FruitAkademią po kwitnieniu

23 i 24 maja odbyły się szkolenia dla sadowników w ramach programu FruitAkademia. Pierwsze miało miejsce w Błędowie, a drugie w Warce. Podczas tych spotkań omówiono bieżącą sytuację w sadach oraz zabiegi, które warto przeprowadzić, aby jabłka miały wysoką jakość.
 

Nawożenie i biostymulacja na wiosnę (cz. I)

Po minionym sezonie, który charakteryzowały ekstremalnie niskie opady deszczu i wysoka temperatura, drzewa owocowe wymagają regeneracji. Od wiosny trzeba właściwie je odżywiać, aby mogły wydać wysoki plon. Wskazówek na rozpoczynający się sezon udzielili przedstawiciele firm obecnych na targach MTAS FruitPRO w Warszawie (12–13 lutego br.).
 

Innowacyjne preparaty do ochrony roślin przed niską temperaturą

Produkcja owoców w strefie klimatycznej Polski w dużym stopniu zależy od przebiegu warunków atmosferycznych przed, podczas i po kwitnieniu. Do szczególnie niekorzystnych zjawisk w sadownictwie należą wiosenne przymrozki.

Biostymulatory w produkcji owoców

Biostymulatory roślin to produkty zawierające jedną lub więcej substancji i/lub mikroorganizmy. Usprawniają naturalnie zachodzące procesy bez ich modyfikowania. Zastosowane na rośliny lub do ryzosfery stymulują naturalne procesy prowadzące do uzyskania dodatkowych korzyści, niezależnie od swojej wartości pokarmowej. Pozytywnie wpływają na pobieranie składników pokarmowych i ich wykorzystanie przez rośliny, zwiększają wytrzymałość na stres abiotyczny i zapewniają wyższą jakość plonu. Efekty działania biostymulatorów mogą być obserwowane na poziomie genów, komórek roślinnych i tkanek, a także całej rośliny. Zmiany w ekspresji genów, których produkty regulują przebieg procesów biochemicznych/fizjologicznych w komórkach, w oczywisty sposób wpływają na ich przebieg. Z kolei mniej lub bardziej aktywny przebieg fotosyntezy, pobierania składników pokarmowych czy ich transport w obrębie komórek i tkanek bezpośrednio przekładają się na to, co obserwujemy na poziomie rośliny, czyli lepszy wzrost wegetatywny, rozwój generatywny i związaną z obu tymi procesami akumulację biomasy.
 

VII Spotkanie Producentów Brzoskwini i Moreli (2) – Biostymulatory – nowość w technologii uprawy

Mgr Tomasz Mrowicki (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) mówił o postępie biologicznym wprowadzającym  zmiany w metodach uprawy roślin sadowniczych. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się wdrażaniu strategii rozwoju zrównoważonego rolnictwa. W ogrodnictwie jej celem jest uzyskiwanie wysokiej jakości owoców przy braku ingerencji w równowagę biologiczną ekosystemów.

Uprzedzić przymrozek w sadzie

Zima była łagodna i wegetacja rozpoczęła się wcześnie. Istnieje więc duże ryzyko wystąpienia przymrozków wiosennych, które w naszym klimacie nie są czymś nietypowym. Pojawiają się nagle i zazwyczaj nie można im zapobiec. Od wielkości i długości trwania spadku temperatury oraz fazy fenologicznej roślin zależy stopień ich uszkodzenia (np. zawiązki owoców są bardziej wrażliwe od kwiatów), głównie organów generatywnych kształtujących owocowanie i plon. Obecnie dostępnych jest wiele produktów, które zgodnie z zapewnieniami producentów mają podnosić odporność roślin na niekorzystne oddziaływanie warunków środowiskowych, w tym niskiej temperatury.

Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin

II Krajowa Konferencja Naukowa „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin”, która odbyła się w dniach 25-26 lutego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, była unikalnym wydarzeniem dla środowisk zainteresowanych rozwojem rynku biostymulatorów, a także okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Stress Control System – odżywianie i ochrona

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę Intermag 19 listopada w Miłosławiu koło Środy Wielkopolskiej przedstawiono interesujące wyniki doświadczeń z zastosowaniem nawozów dolistnych oraz biostymulatorów z oferty tej firmy, nowe produkty, a także nowości marketingowe w sezonie 2015.

Biostymulatory wzrostu, kwitnienia i… korzyści

W tym roku producenci upraw kolejny raz przekonali się, że warunki pogodowe i sytuacja gospodarczo-polityczna mogą zniweczyć ich starania, a tym samym obniżyć ich zysk. Są jednak sposoby by plon stał się konkurencyjny na rynku mimo trudnej sytuacji handlowej. Wyższa jakość plonu daje szansę na korzystniejszą cenę sprzedaży oraz zbyt nawet w sytuacji, z jaką mamy do czynienia po wprowadzeniu przez Rosję embarga na produkty rolne z Unii Europejskiej, w tym z Polski.

Ostatnie artykuły

Komunikat sadowniczy PROCAM 11 z 27.05.2020

Krzysztof Gasparski z PROCAM Polska w najnowszym komunikacie sadowniczym z dnia 27.05.2020. Choroby i szkodni w sadach oraz nawożenie. Jabłonie, grusze i czereśnie.

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

MRiRW oraz GIS podało wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców do prac sezonowych.

Wyjątkowa jeżówka

Jeżówki (Echinacea sp.) w ciągu ostatnich lat znajdują się w czołówce najchętniej sadzonych bylin w ogrodach. Rośliny te dobrze sprawdzają się też w nasadzeniach miejskich oraz w założeniach naturalistycznych. Niższe odmiany mogą być uprawiane w pojemnikach, a kwiatostany wyższych kreacji - stanowić źródło kwiatów ciętych. W mnogości odmian warto zwrócić uwagę na jeżówkę Sombrero® Baja Burgundy.