Strona główna Tagi Choroby warzyw

choroby warzyw

Nowy izolat wirusa mozaiki pepino

Na świecie, w tym również w Polsce, zagrożenie upraw pomidora przez wirusa mozaiki pepino (PepMV) od czasu ostatniej mojej publikacji na ten temat (HO 12/2002) uległo znacznym zmianom ilościowym i jakościowym. Duża potencjalna szkodliwość wirusa była powodem umieszczenia go na tzw. liście alertowej EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), co oznacza, że jest on przedmiotem szczególnej uwagi służb fitosanitarnych. Niektóre kraje podejmują różne działania ograniczające występowanie PepMV.

W okresie przechowywania. Choroby warzyw kapustnych i cebulowych

W ostatnim czasie dostajemy sygnały od producentów o złym przechowaniu się w tym sezonie warzyw,głównie korzeniowych,cebulowych i kapustnych,składowanych w przechowalniach,chłodniach,a często także w kopcach ziemnych i wielu zaadaptowanych pomieszczeniach.Głównym powodem takiego stanu rzeczy był niekorzystny przebieg pogody przez większą część okresu wegetacji i bezpośrednio przed zbiorami.

Jakie problemy wystąpiły w uprawie warzyw korzeniowych?

W minionym okresie wegetacji największym utrudnieniem w uprawie warzyw korzeniowych był niedostatek opadów oraz wysoka temperatura powietrza i gleby. To spowodowało znaczny niedobór wody w glebie i, jeżeli uprawy nie były deszczowane, wiązało się ze znacznym spadkiem plonu i pogorszeniem jego wyrównania. Do tego dołączyły problemy z licznym występowaniem szkodników oraz chorobami fizjologicznymi i infekcyjnymi.

Ochrona warzyw wczesnych w uprawach pod osłonami (cz. I). Pomidory, ogórki, sałata, rzodkiewka

W uprawach pod osłonami czystość i higiena oraz zdrowe i wolne od chorób podłoże decydują o zdrowotności roślin oraz wielkości i jakości plonów. Aby sprostać tym wymaganiom, należy przedwegetacyjnie odkażać podłoża, wewnętrzne powierzchnie pomieszczeń oraz urządzenia uprawowe, narzędzia, folię i materiały wielokrotnego użytku, m.in. doniczki lub tace wielokomórkowe. Zabieg ten pozwoli wyeliminować chorobotwórcze mikroorganizmy — grzyby, bakterie i wirusy, a także szkodniki, które zasiedlają szklarnie, tunele foliowe i inne pomieszczenia uprawowe.

Zaburzenia fizjologiczne u sałaty. Profilaktyka czy interwencja? (cz. II)

W pierwszej części (HO 4/2006) omówiłam zaburzenia fizjologiczne u sałaty, związane z pobieraniem i transportem wapnia. Sprawiają one najwięcej kłopotów, ponieważ w dużej mierze są związane z warunkami klimatycznymi i podłożowymi, na które często ogrodnik ma bardzo ograniczony wpływ (z wyjątkiem uprawy w nowoczesnych, zautomatyzowanych szklarniach czy cieplarniach foliowych). Oprócz problemów z pobieraniem wapnia, sałata może wykazywać zaburzenia także na skutek niedoboru czy nadmiaru innych składników pokarmowych, choć ich wyraźne objawy występują znacznie rzadziej.