Strona główna Tagi Chwasty

chwasty

Co tłamsi cebulę?

Cebula, zwłaszcza ta z siewu, charakteryzuje się bardzo małą konkurencyjnością w stosunku do chwastów. Jej rośliny wykształcają liście długości do 50 cm, o pionowym ustawieniu i trudno jej współzawodniczyć o podstawowe czynniki potrzebne do życia. W tej sytuacji trudno wymienić chwasty uciążliwe, ponieważ za takie można uznać wszystkie występujące na plantacjach. Łatwiej wskazać gatunki charakterystyczne dla uprawy cebuli, które masowo się w niej pojawiają.

Ochrona przed chwastami coraz trudniejsza

Podczas targów TSW które odbywały się w dniach 10–11 stycznia br. w Warszawie, prof. Adam Dobrzański wygłosił cykl wykładów na temat ochrony warzyw przed chwastami. Omówił środki ochrony roślin aktualnie dopuszczone do użytkowania w poszczególnych uprawach, oraz zalecania (terminy i dawki) ich stosowania.

Pielnik zamiast herbicydów

Zastosowanie pielnika szczotkowego  polskiej konstrukcji może umożliwić  uprawę truskawek i warzyw z ograniczeniem  lub bez użycia herbicydów.

Era agrorobotów: usuwanie chwastów bez pracy rolnika?

Szwajcarski projektant Fabian Zimmerli zaprojektował samobieżną maszynę – Weedmaster, do mechanicznego usuwania chwastów, wyposażoną w system GPS.

Ściółkowanie folią ulegającą biodegradacji

Suma strat powodowanych przez chwasty często przekracza straty wywołane przez inne organizmy szkodliwe. Z tego powodu większość zabiegów agrotechnicznych ma na celu m.in. ograniczenie zachwaszczenia. Niestety, niezależnie od warunków i metod uprawy roślin, całkowite wyeliminowanie chwastów nie jest możliwe.

Mechaniczne zwalczanie chwastów

Coraz mniejsza liczba dostępnych do użycia herbicydów sprawia, że większego znaczenia nabierają mechaniczne zabiegi zwalczania chwastów. Dodatkową zaletą tej metody jest możliwość spulchnienia i napowietrzenia gleby w trakcie wegetacji roślin. Producenci maszyn oferują coraz skuteczniejsze i precyzyjniejsze pielniki różnego typu. Są to już nie tylko bierne urządzenia z redliczkami czy zębami sprężystymi, ale także glebogryzarki pracujące międzyrzędowo.