700-300-katalogi-warzyw

Ochrona przed chwastami coraz trudniejsza

Skrzyp polny jest chwastem trudnym do zwalczania
Podczas targów TSW które odbywały się w dniach 10–11 stycznia br. w Warszawie, prof. Adam Dobrzański wygłosił cykl wykładów na temat ochrony warzyw przed chwastami. Omówił środki ochrony roślin aktualnie dopuszczone do użytkowania w poszczególnych uprawach, oraz zalecania (terminy i dawki) ich stosowania.
Podkreślał również, że przy coraz większych ograniczeniach w doborze herbicydów, należy brać pod uwagę alternatywne metody regulowania zachwaszczenia, łącząc je w integrowany program ochrony przed chwastami. Aby zwiększyć efektywność zabiegów dopuszczonymi do stosowania herbicydami warto uwzględnić kilka podstawowych zasad ich użytkowania. Jedną z nich jest wykonanie zabiegu w optymalnym terminie. Ustalając program ochrony warzyw przed chwatami należy uwzględnić: zróżnicowaną wrażliwość gatunkową chwastów na zalecane środki. Herbicydy należy stosować tylko w tych fazach rozwoju chwastów, kiedy są one najbardziej wrażliwe na zalecany środek. Dzięki temu, oprócz uzyskania największej skuteczności zabiegu, możliwe jest użycie preparatu w niższych dawkach (np. w dawkach dzielonych, w zabiegach powschodowych). Konieczne jest także przemienne stosowanie różnych preparatów, gdyż na plantacji występuje wiele gatunków chwastów, co jest uzależnione m.in. od terminu i metody uprawy. Zazwyczaj jeden zabieg wybranym herbicydem nie wystarcza, aby ograniczyć zachwaszczenie w uprawie.
Prof. A. Dobrzański przekazał również kilka praktycznych wskazówek dotyczących zabiegów agrotechnicznych w ochronie przed chwastami. Jak mówił, do uprawy warzyw najlepiej wybierać stanowiska po przedplonach jak najmniej zachwaszczonych, w szczególności wolnych od chwastów wieloletnich, w tym głównie ostrożenia polnego i skrzypu polnego. Takie chwasty, jak perz i wieloletnie chwasty dwuliścienne najlepiej niszczyć w okresie letnio-jesiennym, po zbiorze przedplonów. Natomiast okres wiosenny – od rozmarznięcia gleby do siewu – należy wykorzystać na niszczenie chwastów uprawkami mechanicznymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię