Strona główna Tagi Coboru

coboru

Hodowla i ochrona prawna odmian

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach prowadzi hodowlę twórczą odmian roślin sadowniczych. Celem tej działalności jest tworzenie i wprowadzanie do produkcji nowych odmian, lepszych od znajdujących się w uprawie. Prace hodowlane obejmują drzewa owocowe takich gatunków, jak jabłoń, śliwa, wiśnia i czereśnia; podkładki wegetatywne dla jabłoni, a także rośliny jagodowe, jak porzeczka czarna, agrest, malina, truskawka, świdośliwa i borówka wysoka (program badawczy od stycznia 2021 r.). Na rozmnażanie, jak i sprzedaż materiału szkółkarskiego odmiany chronionej wyłącznym prawem do odmiany wymagana jest zgoda hodowcy (właściciela) odmiany chronionej prawnie.

Nowe odmiany warzyw i roślin sadowniczych w krajowym rejestrze

26 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej COBORU ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru bez wymogu badań WGO. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamiar wpisania do Krajowego rejestru 7 odmian roślin rolniczych, 30 odmian roślin warzywnych oraz 10 odmian roślin sadowniczych.

Dzięki badaniom odmian roślin rolnicy zyskują finansowo

Dzięki badaniom prowadzonym w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego można oszczędzić m.in. na ilości wysiewanych nasion i zbierać znacznie wyższy plon przy odpowiednio dobranych odmianach roślin – zapewniają rolnicy.

Opublikowano listy odmian zalecanych do uprawy na Śląsku

Odmiany zbóż jarych i ozimych, rzepaku ozimego, ziemniaków i grochu, które w minionych latach sprawdziły się w uprawie w woj. śląskim, znalazły się na regionalnej Liście Odmian Zalecanych, dostępnej dla rolników m.in. w internecie oraz branżowych instytucjach.

Lista zalecanych odmian zbóż, rzepaku, grochu i ziemniaków

Wykaz zalecanych do uprawy na terenie województwa lubelskiego odmian zbóż jarych i ozimych oraz grochu, rzepaku i ziemniaków opublikował lubelski Urząd Marszałkowski. Ma to pomóc rolnikom wybrać odmiany, które dadzą najlepsze plony na glebach Lubelszczyzny.

Plocke: jesteśmy gotowi do kontroli przestrzegania zakazu upraw GMO

Administracja rządowa jest przygotowana do kontroli przestrzegania zakazu upraw genetycznie modyfikowanych - stwierdził w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

Senatorowie zgłosili poprawki do ustawy o nasiennictwie

Podczas czwartkowej debaty w Senacie senatorowie zgłosili poprawki do prezydenckiej ustawy o nasiennictwie. W piątek zajmą się nimi senackie komisje rolnictwa oraz środowiska. Ustawa dotyczy m.in. rejestracji i obrotu nasionami zmodyfikowanymi genetycznie.

COBORU zarejestrowało nowe odmiany

Jednym z prelegentów zaproszonych przez Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy na doroczne spotkanie (w tym roku odbyło się ono 27-28 lutego w Krynicy) był mgr Józef Perczak z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Doroczne spotkanie Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy

Tegoroczne spotkanie zostało zwołane do Krynicy dając dodatkowo okazję do czynnej rekreacji - jak na zamówienie świeży śnieg i lekki mróz.