Strona główna Tagi Copa-cogeca

copa-cogeca

COPA-COGECA przeciw zmianom w sektorze winiarskim

Copa-Cogeca przyjęła z zadowoleniem odbytą w Parlamencie Europejskim 20 marca debatę na temat przeglądu regulacji prawnych w europejskim sektorze wina. Wspierana przez eurodeputowanych oraz piętnaście państw członkowskich nalega na utrzymanie europejskiego systemu zarządzania potencjałem produkcyjnym dla 
wszystkich rodzajów wina, w celu utrzymania dynamiki sektora oraz zatrudnienia na obszarach wiejskich UE. 

Uwaga na nadmiar biurokracji

Podczas debaty, która odbyła się w Hiszpanii z udziałem eurodeputowanych, urzędników wysokiego szczebla, unijnego komisarza ds. rolnictwa Daciana Cioloşa oraz członków nowego rządu Hiszpanii wiceprzewodniczący COPA-COGECA Lorenzo Ramos ostrzegał przed nadmiarem biurokracji we wniosku legislacyjnym Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości WPR. 

COPA-COGECA na Dzień Kobiet

W komunikacie prasowym wydanym z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet COPA-COGECA zwróciła uwagę na ogromny potencjał kobiet w zapewnianiu większej dynamiki, konkurencyjności i rentowności europejskiego sektora
rolnictwa. Jednakże, jak zauważył Pekka Pesonen - sekretarz generalny tej federacji, obecnie aktywność kobiet powstrzymuje brak szkoleń i odpowiedniego wsparcia. Nalegał na decydentów politycznych UE, aby usprawnili instrumenty służące temu celowi w ramach WPR po roku 2013.