Strona główna Tagi Fundusze promocji żywności

fundusze promocji żywności

Fundusze promocji do zmiany

Promocja polskich produktów rolno-spożywczych zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych powinna być efektywniejsza. Służyć mają temu zmiany w ustawie dotyczącej funduszy promocji produktów rolno-spożywczych - podał resort rolnictwa.

Zmiana ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 lipca bieżącego roku, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. W projekcie zaproponowane zostały rozwiązania, które uwzględniają postulaty producentów rolnych dotyczące zwiększenia ich wpływu na wydatkowanie środków z funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych.

Rząd ma się zająć przepisami wspierającymi rolników

Producenci będą mogli dobrowolnie oznakowywać żywność informacją "polski produkt", a fundusze promocji mają w większym stopniu wspierać polskich rolników - to rozwiązania dwóch projektów nowelizacji ustaw, którymi we wtorek 19 lipca ma zająć się rząd.

„Polski produkt” i fundusze promocji po nowemu

Oznakowanie "polski produkt" ma pomóc konsumentom w wyborze produktu, a fundusze promocji mają w większym stopniu wspierać polskich rolników - to zmiany, które chce wprowadzić resort rolnictwa.

„5 porcji warzyw, owoców lub soku” daje efekty

Czwarta edycja programu informacyjno-edukacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku” przynosi efekty – w 2015 roku pierwszy raz od lat wzrosła liczba Polaków sięgających po warzywa, owoce i soki .

W przyszłym roku ma szanse ruszyć program „Pomidory dobre z natury”

Program „Pomidory dobre z natury” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami (SPPiOPO), a jego celem jest promocja spożycia pomidorów na rynku polskim i niemieckim. Budżet wynosi ponad 3 mln euro, a za realizację odpowiedzialne będzie konsorcjum firm NuOrder i VMG wyłonione w drodze przetargu.

880 mln euro na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych

Do roku 2020 UE przeznaczy 880 mln euro na promowanie produktów rolno-spożywczych. W przyszłym roku zacznie obowiązywać nowe prawo unijne regulujące promocję żywności zarówno wewnątrz, jak i poza UE. Porozumienie w tej sprawie zawarli unijni ministrowie rolnictwa zebrani w Luksemburgu.

Organizacje producentów starają się o pieniądze na promocję

Dziewięć projektów programów promujących polską żywność przygotowały organizacje branżowe. Trafiły one do Agencji Rynku Rolnego, która oceni je i przekaże do Komisji Europejskiej. Jeżeli uzyskają one akceptację KE, mogą liczyć do dofinansowanie.

“Fruitness, Enjoy it!” – biuletyny dla lekarzy

W ramach projektu poświęconego promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, opartych na regularnym spożywaniu owoców, rusza kampania informacyjna skierowana do 17 000 lekarzy i personelu medycznego w 5 krajach europejskich, w tym w Polsce.

Polska dostanie na owoce w szkole 20,5 mln euro

W roku szkolnym 2014/2015 Polska otrzyma na realizację unijnego programu "Owoce w szkole" 20,5 mln euro, co daje jej po Włoszech i Niemczech pozycję jednego z największych beneficjentów tego programu - podała w środę Komisja Europejska.