Strona główna Tagi Grupa azoty

grupa azoty

Grupa Azoty przejęła Compo Expert

Grupa Azoty nabyła 25 000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, w Niemczech – właściciela Compo Expert. Wykonanie umowy oraz zamknięcie transakcji jest konsekwencją spełnienia się wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie sprzedaży.

Grupy Azoty bliska przejęcia Compo Expert

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty na posiedzeniu 12 października wyraziło zgodę na przejęcie przez Grupę 100% udziałów w  Grupie Compo Expert, jednym z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych. Zgody na transakcję udzielił również kolejny, po Niemczech i Austrii, organ antymonopolowy tj. Turecki Urząd ds. Ochrony Konkurencji. Tym samym spełniły się warunki konieczne, zastrzeżone w umowie, którą Grupa Azoty podpisała we wrześniu br. ze spółką Goat Netherlands B.V. Zamknięcie transakcji nastąpi na warunkach i w terminach przewidzianych w umowie, czego skutkiem będzie nabycie udziałów Grupy Compo Expert - informują Azoty w komunikacie.

Grupa Azoty podpisała umowę nabycia Grupy Compo Expert

Grupa Azoty 6 września zawarła warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy COMPO EXPERT, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych.

Grupa Azoty: rolnicy muszą przygotować się na wzrost cen nawozów

Wzrost notowań cen gazu przekłada się bezpośrednio na wzrost kosztów wytwarzania nawozów w Europie - pisze Grupa  Azoty w komunikacie i zapowiada podwyżki cen nawozów również na naszym rynku.

Grupa Azoty i SatAgro chcą współpracować w zakresie rolnictwa precyzyjnego

Grupa Azoty chce współpracować z firmą SatAgro, by oferować rolnikom usługi umożliwiające precyzyjne sianie, nawożenie oraz opryski ochronne. W tej sprawie firmy podpisały list intencyjny - poinformował w piątek rzecznik prasowy Grupy Azoty Grzegorz Kulik.

VI konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”

W czwartek, 24 listopada w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się  VI konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”. Wydarzenie organizowane przez Centrum Kompetencji Puławy zostało objęte honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Grupa Azoty miała w III kwartale 1,9 mln zł straty netto

Grupa Azoty miała w trzecim kwartale 1,9 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 73,6 mln zł zysku netto przed rokiem. Analitycy spodziewali się 1,1 mln zł zysku netto. Zysk operacyjny spadł do 1,1 mln zł ze 106,6 mln zł przed rokiem. Konsensusu zakładał EBIT na poziomie 0,9 mln zł. Z kolei przychody spadły do blisko 2 mld zł z 2,4 mld zł w III kw. 2015 roku. Analitycy zakładali 2,04 mld zł sprzedaży. Wynik operacyjny segmentu nawozy wyniósł minus 19,4 mln zł, segmentu tworzywa minus 22,2 mln zł, segmentu chemia plus 46,3 mln zł, a energetyka minus 2 mln zł.
 

UE zafunduje kłopoty Grupie Azoty?

I nie tylko temu polskiemu producentowi nawozów. Także inni europejscy wytwórcy nawozów fosforowych muszą się liczyć z poważnymi kłopotami. Wszystko przez plany ograniczenia w tej grupie nawozów zawartości kadmu – w trosce o środowisko naturalne. Jednak żaden producent nawozów w krajach unijnych nie dysponuje surowcem – fosforytami – z których można by wyprodukować nawozy o oczekiwanym poziomie tego metalu ciężkiego. Takimi fosforytami dysponuje jeden tylko kraj – Rosja.
 

Nowa instalacja do produkcji nawozów w Grupie Azoty Puławy

W czwartek 15 października 15 października podczas oficjalnej uroczystości, na którą zaproszono przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów, oddano do użytku instalację produkcyjną nawozów Pulgran® /Pulgran®S. To końcowa inwestycja Nowego Kompleksu Nawozowego, którego całkowita wartość wyniosła ponad 450 mln zł.

Raport “Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”

Polska, jak żaden inny kraj, posiada atuty, żeby stać się europejskim centrum produkcji i przetwórstwa żywności. Aby dobrze wykorzystać istniejący potencjał, trzeba podjąć działania, które zbudują przewagę konkurencyjną, nie tylko w Europie, ale i na rynkach wschodzących – to zdaniem autorów raportu “Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności” kluczowe wyzwanie polskiego rolnictwa na najbliższe lata. Najnowsza publikacja Centrum Kompetencji Puławy została wydana pod honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego oraz Fertilizers Europe.