Strona główna Tagi Ochrona pszczół

ochrona pszczół

Pamiętajmy o pszczołach!

Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej.

Światowy Dzień Pszczół

Dziś, 20 maja, już po raz trzeci, obchodzimy Światowy Dzień Pszczół.

Bezpieczeństwo pszczół

Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. Współczesna produkcja roślinna na etapie pierwotnym często nie może się obyć bez środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony roślin w taki sposób, aby zagrożenia te ograniczyć do minimum.

UE zakaże stosowania trzech neonikotynoidów szkodliwych dla pszczół

Przedstawiciele państw członkowskich poparli propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakazu stosowania środków ochrony roślin zawierających jako substancje czynne takie neonikotynoidy, jak imidakloprid, klotianidynę i tiametoksam. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wcześniej potwierdził szkodliwość tych substancji dla pszczół i innych owadów zapylających.

Zanieczyszczenie powietrza utrudnia pszczołom dotarcie do roślin

Zanieczyszczenie powietrza wchodzi w interakcję z molekułami zapachowymi, emitowanymi przez rośliny w celu zwabienia zapylaczy i zaburza ich działanie - wynika z analiz naukowców opublikowanych w "Atmospheric Environment".

Właściwa ochrona upraw to również działania antyodpornościowe

Przygotowania do sezonu należy rozpocząć od analizy „Ewidencji zabiegów” wypełnionych w minionym roku oraz dwa lata temu (czyli w 2012 r.). Na podstawie tych zapisów ustalić trzeba, jakich środków, i w których terminach użyć należy w bieżącym sezonie. Oto kilka podpowiedzi i przypomnień odnośnie do tworzenia programu ochrony indywidualnego dla danego gatunku rośliny uprawianej w gospodarstwie.

Badania pszczół w Europie

Komisja Europejska przeznaczyła prawie 3,3 milionów euro na wsparcie badań dotyczących masowego ginięcia rodzin pszczelich w krajach UE. Celem projektu jest zebranie wiarygodnych danych na temat przyczyn tego zjawiska w europejskich pasiekach.

Marsz w obronie pszczół

Marsz w obronie pszczół ruszy 15 marca w Warszawie o godz. 12:00 spod Kolumny Zygmunta i przejdzie pod gmach Ministerstwa Rolnictwa.