Strona główna Tagi Podatek rolny

podatek rolny

Nie będzie połączenia ARR i ARiMR

Nie dojdzie do połącznia Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformował minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Jak wyjaśnił, koszty tej operacji byłyby wyższe od korzyści.

Lubuscy rolnicy apelują o niższy podatek rolny

Lubuska Izba Rolnicza (LIR) wystosowała do samorządowców pismo, w którym zwraca się o ustalenie stawki podatku rolnego na 2013 rok na poziomie odpowiednim do dochodów osiąganych przez rolników w tym regionie.

Przeciąga się sprawa podatku dochodowego dla rolników

Wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie od 2014 r., tak jak to zakładało ministerstwo rolnictwa, może być zagrożone - powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wyjątkiem są grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Projekt noweli ustawy o podatku rolnym

 
Projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym, którym wczoraj zajmował się Sejm, został skierowany do dalszych prac w komisji finansów. Projekt ten na celu zmianę sposobu obliczania tego podatku tak, by jego wysokość nie była uzależniona od wahań cen żyta.

Szacunkowe normy dochodu czy księgi podatkowe?

Pytania Czytelników kierowane w ostatnim czasie do naszej redakcji świadczą o tym, że interpretacja prawa regulującego opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej budzi wiele wątpliwości. Okazuje się również, że w różnych rejonach kraju ogrodnicy prowadzący uprawy w szklarniach są w tym względzie różnie traktowani przez urzędy skarbowe. Zdarzają się i takie przypadki, że ogrodnicy z sąsiednich województw, prowadzący takie same uprawy w szklarniach o podobnej powierzchni, są rozliczani inaczej — jedni na podstawie norm szacunkowych, innym odmówiono ustalenia dochodu na podstawie norm szacunkowych.