Strona główna Tagi Pomoc dla grup

pomoc dla grup

Mniejsze dotacje unijne dla sektora przetwórczego

Branża przetwórcza w Polsce stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie. W dużej mierze pomogły w tym pieniądze z UE, więc producenci żywności liczą na to, że nowa perspektywa finansowa UE również wspomoże ich rozwój. Na pewno skorzystają grupy producentów żywności i spółdzielnie, jednak pojawią się również ograniczenia w finansowaniu sektora przetwórczego.

Rozmowy ministra S. Kalemby z komisarzem D. Ciolosem

Podczas nieformalnej Rady Ministrów AGRIFISH na Cyprze, która odbywała się w dniach 9–11 września br. minister S. Kalemba spotkał się z komisarzem Dacianem Ciolosem.
Głównym tematem rozmów była reforma WPR, w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. 

Współczynniki przydziału dla wkładu pomocy UE

W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane 29 sierpnia 2012 r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 780/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. ustalające współczynniki przydziału na lata 2012 – 2017 dla wkładu Unii przeznaczonego na pomoc dla grup producentów w sektorze owoców i warzyw, o której mowa w art. 103a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, w odniesieniu do planów uznawania zgłoszonych do dnia 1 lipca 2012 r.
 

Polscy producenci owoców i warzyw rozbili bank

"Przewidywaliśmy dla producentów owoców i warzyw finansowanie od 30 do 50 mln euro rocznie. Polacy jak zwykle pokazali swój spryt i zapobiegliwość i wystawili nam rachunki sięgające w zeszłym roku prawie 190 mln euro, co z ochotą podpisałem, wiedząc, że to jest pieniądz inwestycyjny.

Sawicki grozi KE Trybunałem

Jeśli nie dogadamy się z komisarzem ds. rolnictwa, wystosujemy pozew do Trybunału UE - zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

Wsparcie dla grup: będzie wniosek do Trybunału UE?

Nie można zmieniać zasad w trakcie gry - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki, odnosząc się do stanowiska Komisji Europejskiej, która drastycznie obniżyła wsparcie dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. KE, rozporządzeniem z 5 kwietnia 2012 r., ograniczyła wsparcia dla takich grup w "nowych" państwach UE do 10 milionów euro rocznie.

W sprawie pomocy dla grup (cd)

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami 23 kwietnia o godz. 15 odbyło się spotkanie przedstawicieli naszych organizacji z Markiem Sawickim, ministrem rolnictwa i Bogumiłą Kasperowicz, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych. 
 

Drastyczne ograniczenie pomocy dla grup

Z dniem ogłoszenia, czyli 5 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z 4 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. UE L 99/21 z 5.04.2012) zmieniające zasady pomocy dla wstępnie uznanych grup.