Drastyczne ograniczenie pomocy dla grup

Z dniem ogłoszenia, czyli 5 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z 4 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. UE L 99/21 z 5.04.2012) zmieniające zasady pomocy dla wstępnie uznanych grup.
Komisja Europejska postanowiła drastycznie ograniczyć pomoc dla grup pozostawiając na dotychczasowym poziomie procenty pomocy, ale wprowadzając górne jej pułapy i inne ograniczenia, i tak:
 
Grupy już realizujące plany
 plany, które zostały zatwierdzone przed datą wejścia w życie rozporządzenia są realizowane na dotychczasowych zasadach, o ile grupy podjęły zobowiązania finansowe (faktury) lub przed datą wejścia w życie rozporządzenia zawarły umowy na dostawę towarów i usług w odniesieniu do inwestycji, które znajdują się w zatwierdzonym planie,
 inwestycje, do których grupy nie podjęły zobowiązań finansowych lub nie zawarły w/w umów, stosuje się zasady, jak do nowych planów, pomoc od wartości sprzedaży realizowana jest na dotychczasowych zasadach,
 grupy mogą uzyskać zgodę, w ciągu danego roku i w odniesieniu do tego roku, na zwiększenie całkowitej kwoty wydatków określonych w planie o maksymalnie 5% kwoty początkowo zatwierdzonej lub zmniejszenie jej o maksymalny odsetek określony przez państwa członkowskie, w obu przypadkach pod warunkiem, że zachowano ogólne cele planu.
 
Nowe grupy
 w odniesieniu do grup, które powstaną po dniu wejścia w życie rozporządzenia w ciągu pierwszych dwóch lat realizacji planów uznawania nie obowiązuje pułap wartości inwestycji, natomiast w trzecim, czwartym i piątym roku realizacji planów obowiązują odpowiednio pułapy 70%, 50% i 20% wartości produkcji sprzedanej; jednak łączne wydatki na wkład unijny na obydwie formy pomocy otrzymywanej przez grupy, nie może przekraczać 10 mln EUR na rok kalendarzowy dla wszystkich takich grup w UE.
 
Dodatkowo państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów zapobiegających sytuacji, w której producent korzysta z pomocy unijnej dla grup producentów przez okres dłuższy niż 5 lat. 
 
Zakres zmian i tryb ich wprowadzenia oznacza, że Komisja jest niezwykle zdeterminowana, by nagłym cięciem ograniczyć wydatki i pewnie trudno będzie cofnąć podjęte decyzje, chociaż działania w tym kierunku podjął minister, nasz związek i współpracujące z nami organizacje.
 
Witold Boguta, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
 

Szerzej na ten temat w nr 5 „Hasła Ogrodniczego” w dziale Rynek i prawo. 

Related Posts

None found

Poprzedni artykułW Przytyku powstanie paprykowe centrum
Następny artykułJak rośliny szukają pożywienia?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.