Free Porn
Strona główna Tagi Program rozwoju głównych rynków rolnych

program rozwoju głównych rynków rolnych

Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce”. Dokument ten ma przedstawiać uczestnikom rynku informacje z jakich instrumentów można korzystać w celu stabilizacji rynków i zwiększania opłacalności produkcji. Dziewięć rynków rolnych, na których koncentruje się program to rynki: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu. 

Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce

W programie działania resortu przyjętym w grudniu ubiegłego roku jednym z najważniejszych punktów jest sprawa stabilizacji na rynkach rolnych i działań jakie rząd może w tym zakresie podejmować. Celem programu jest wypracowanie, klarownej dla uczestników rynku, koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego. Zadaniem programu będzie także usystematyzowanie oraz zebranie informacji o obecnie podejmowanych inicjatywach oraz kierunkach działań umożliwiających rozwój rynków rolnych w Polsce.