Strona główna Tagi Senat

senat

Senat za wystąpieniem Polski z organizacji badawczej ICGEB

Senat opowiedział się 1 grudnia za tym, by Polska wystąpiła z organizacji Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB). Zdaniem rządu w ostatnich latach znaczenie członkostwa Polski w tej organizacji straciło na znaczeniu.
Senat nie zgłosił poprawek do rządowej ustawy o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB). Wypowiedzenie statutu jest równoznaczne z opuszczeniem organizacji.

Senat bez poprawek do ustawy o dopłatach bezpośrednich

Nowy system wsparcia bezpośredniego dla rolników zakłada znowelizowana ustawa o dopłatach bezpośrednich. Przyjęte regulacje m.in. znoszą dopłatę do produkcji malin, zmniejszają płatność do krów, a zwiększają do produkcji roślin wysokobiałkowych. Senat nie wniósł poprawek do ustawy. Za podjęciem uchwały głosowało 81 senatorów, żaden nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Rolnik będzie mógł „dorobić”

Rolnik będzie mógł "dorobić" do wysokości minimalnego wynagrodzenia, bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS - zakłada znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, do której w czwartek Senat nie zaproponował poprawek. 
Za podjęciem uchwały w tej spawie głosowało 57 senatorów, 25 było przeciw, a żaden nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

Senat bez poprawek do ustawy o znakowaniu żywności jako „produkt polski”

Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która pozwala oznaczyć żywność jako "produkt polski", jeśli powstał on w Polsce i w większości z rodzimych składników. Zmiany bez poprawek poparło 83 senatorów, czyli wszyscy obecni na sali obrad. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.
 

By większe zyski zostawały w kieszeni rolników

Rolnictwo, produkcja żywności, rozwój obszarów wiejskich są strategicznym zadaniem państwa - podkreślił minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Zapewnił, że rząd chce zwiększyć rolę rolników i producentów tak, by większe zyski zostawały w ich kieszeniach. Szef resortu rolnictwa przedstawił w czwartek 28 kwietnia, w Senacie program ministerstwa na lata 2015-2019.
 

Małe zainteresowanie rolników sprzedażą bezpośrednią

Sprawą sprzedaży bezpośredniej zajmowała się wczoraj, 15 marca, senacka komisja rolnictwa. Rolnicy są niezadowoleni z tej ustawy, gdyż mogą jedynie sprzedawać produkty podstawowe takie jak mleko, jaja, miód, jabłka - tłumaczył dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności resortu rolnictwa Krystian Popławski. Dlatego ministerstwo chce umożliwić rolnikom sprzedaż przetworzonych przetworów mięsnych czy dżemów i przygotowuje stosowne przepisy. Jak mówił, "praktycznie to, co rolnik sam wytworzy w swoim gospodarstwie, będzie mógł sprzedać".

W Senacie bez poprawek

Senat bez poprawek zaakceptował 5 marca ustawę wdrażającą Program Roz-woju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Na jego realizację jest 13,5 mld euro.Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 56 senatorów, 32 było przeciw.

Składka zdrowotna rolników – bez poprawek

Senat nie wprowadził w środę poprawek do przepisów, które zakładają, że w 2015 i 2016 r. za rolników posiadających gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów składkę zdrowotną - tak jak obecnie - zapłaci budżet.