Strona główna Tagi Wapnowanie

wapnowanie

Komunikat sadowniczy PROCAM 21 z 18.11.2020

Zachęcamy do obejrzenia nowego komunikatu sadowniczego Krzysztofa Gasparskiego PROCAM z 18.11.2020.

Dofinansowanie do wapnowania gleb

Nabór wniosków na dofinansowanie do programu priorytetowego na lata 2019-2023 pt. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” rozpoczął się 1 sierpnia.

Resort rolnictwa za dofinansowaniem wapnowania gleb

W odpowiedzi na wniosek zarządu KRiR resort rolnictwa wystąpił do ministra środowiska popierając starania samorządu rolniczego o przywrócenie programu wapnowania gleb.

800 tys. zł na wapnowanie gleb na Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy w tym roku 800 tys. zł na sfinansowanie wapnowania gruntów rolnych. Pozwoli to na zmniejszenie zakwaszenia 3,6 tys. ha użytkowanych rolniczo gleb w regionie.

Statystyki nawożenia wapniem w Polsce

W sezonie 2014/2015 r. zużycie nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych obniżyło się w stosunku do poprzedniego roku (o 18,6%) i wyniosło 39,0 kg.

Konieczność wapnowania gleby

Z danych literaturowych wynika, że ponad 60% gleb w Polsce jest kwaśnych lub bardzo kwaśnych. W kategorii gleb lekko kwaśnych mieści się dodatkowe 25%. Dlatego też większość z nich wymaga zabiegów podnoszących ich odczyn do poziomu określonego przez wymagania uprawianych gatunków. Gleby w naszych największych regionach sadowniczych należą niestety do gleb silnie zakwaszonych. Jest nie najlepiej, a może być jeszcze gorzej – odczyn gleby jest bowiem jednym z warunków jej żyzności. Proces zakwaszania się gleb jest zjawiskiem naturalnym i niestety w naszej strefie klimatycznej również nieuchronnym.

Kluczowe parametry nawozów odkwaszających

Bardzo ważnym parametrem nawozu wapniowego jest jego aktywność rozumiana jako zdolność zawartych w nawozie związków wapnia do wchodzenia w reakcje chemiczne w glebie pod wpływem wody.  W przypadku nawozów wapniowych wybór konkretnego produktu ma podstawowe znaczenie dla końcowego efektu, którym jest zmiana pH gleby.

Nawozy na jesień

Jesień nie jest typowym terminem stosowania nawozów mineralnych, są jednak przesłanki, które przemawiają za tym, aby je czasami stosować. Po pierwsze na większości pól wykonuje się głęboką orkę przedzimową, co jest doskonałą okazją do wymieszania nawozu z całą warstwą orną. Jest to szczególnie ważne na glebach bardzo ubogich, gdzie istnieje konieczność stosowania dużych dawek nawozów np. potasowych, co wiosną może powodować nadmierne zasolenie. Jesienią można stosować składniki pokarmowe, które są sorbowane wymiennie lub trudno wymywane.