Dokarmiają dolistnie cebulę i kapustę pekińską

W przypadku upraw roślinnych koszt nawozów może wynosić do 30-40% całkowitych kosztów produkcji. Trudno jest jednak utrzymać cel produkcyjny, ograniczając ich ilości na jednostkę powierzchni. Efektywność wykorzystania nawozów można jednak zwiększyć stosując także dokarmianie dolistne.

Dokarmianie dolistne jest rozpowszechnione w intensywnej uprawie cebuli oraz kapusty pekińskiej, gdzie celem jest bardzo wysoki plon dobrej jakości. W takiej sytuacji można przyjąć, że ze względu na znaczne zapotrzebowanie roślin prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów np. mikroelementów jest duże. Ponadto dokarmianie pozakorzeniowe powinno być stosowane interwencyjnie, gdy występują problemy z pobieraniem składników pokarmowych przez korzenie. Są to zazwyczaj takie sytuację, jak: nieodpowiednie stosunki powietrznowodne gleby, zbyt niska jej temperatura nieprawidłowy odczyn, susza fizjologiczna lub glebowa. Jak podkreślali Stefan Majewski, producent cebuli z woj. mazowieckiego oraz Marek Ziarkowski z woj. łódzkiego w uprawie tego warzywa dużym problemem jest susza glebowa, ponieważ rośliny tego gatunku płytko się korzenią. Większość korzeni cebuli rozwija się w 20-centymetrowej warstwie gleby, co w połączeniu z wysokimi plonami (50 t/ha) powoduje, że jej potrzeby nawozowe są wysokie. W ich zaspakajaniu dobrze sprawdza się łączenie nawożenia doglebowego z dokarmianiem dolistnym – zaznaczał S. Majewski.

Niebagatelne mikroelementy
Do ważnych dla cebuli a także kapusty pekińskiej mikroelementów należy miedź, która bierze udział w przemianach związków azotowych (jest niezbędna do optymalnego pobierania azotu mineralnego), syntezie chlorofilu, procesie fotosyntezy i aktywacji wielu enzymów. Należy podkreślić także duże znaczenie tego pierwiastka w zwiększaniu odporności na choroby grzybowe. Warto pamiętać, że na plantacjach cebuli problemem spowodowanym barkiem wystarczającej ilości miedzi jest zaburzenie w wykształcaniu się łusek okrywających, które są cienkie, nie wybarwiają się w sposób charakterystyczny dla danej odmiany. Trudności w pobieraniu tego składnika przez rośliny mogą wystąpić na plantacjach cebuli i kapusty pekińskiej intensywnie nawożonych nawozami mineralnymi. Ponadto zaburzenia w pobieraniu miedzi można zaobserwować, gdy gleba jest przesuszona lub ma za wysokie pH – optymalne dla cebuli to 6,5-7,8 (gleby mineralne), a dla kapusty pekińskiej – 6,5-7,5.

Innym ważnym mikroelementem jest cynk, który podobnie jak miedź aktywuje niektóre enzymy. Cynk bierze udział w przemianach białkowych. Niedobór tego pierwiastka hamuje syntezę ważnego aminokwasu – tryptofanu, który uważany jest za materiał wyjściowy do syntezy regulatorów wzrostu zwanych auksynami. Niedobór cynku objawia się zmniejszeniem wielkości roślin (karłowaceniem) oraz ich nienaturalnym pokrojem.

Duże znaczenie w uprawie cebuli oraz kapusty pekińskiej ma także żelazo. Pierwiastek ten odgrywa zasadniczą rolę w tak ważnych procesach, jak: tworzenie chlorofilu, fotosynteza i oddychanie oraz metabolizm kwasów nukleinowych. Należy jednak podkreślić, że warzywa te są tolerancyjne na niedobór tego pierwiastka i zwykle nie wykazują objawów jego deficytu. Do trudności pobierania żelaza może dochodzić na glebach alkalicznych, świeżo wapnowanych, o wysokiej zawartości m.in. w fosfor, siarkę i miedź.

Kolejnym mikroelementem, który ma duży wpływ na wzrost i rozwój cebuli, a także kapusty pekińskiej jest mangan. Pierwiastek ten również jest składnikiem wielu enzymów. Przez mangan aktywowane są enzymy redukcji azotanów. Warto pamiętać, że rośliny o intensywnej gospodarce azotanowej, np., kapusta pekińska gromadzą więcej manganu niż pozostałe.

Odżywianie dolistne także makroelementami
W prawidłowym żywieniu cebuli spośród makroelementów duży wpływ na osiągane rezultaty może mieć dokarmianie dolistne  potasem, magnezem oraz siarką. W przypadku kapusty pekińskiej ważnym zabiegiem jest dolistne dostarczanie wapnia. Odpowiednie odżywienie roślin potasem powoduje, że woda jest lepiej utrzymywana przez komórki, co w efekcie powoduje zmniejszenie transpiracji oraz lepsze wykorzystanie wody glebowej przez rośliny. Potas może ograniczyć zawartość azotynów w częściach jadalnych roślin. Magnez natomiast zwiększa zawartość chlorofilu. Warto pamiętać, że duże dawki potasu mogą zmniejszyć przyswajalność magnezu. W takich sytuacjach nieodzowne jest dokarmianie dolistne roślin tym składnikiem pokarmowym.

Stosując nawozy w uprawie cebuli powinno się zwracać uwagę na żywienie siarką. W uprawie tego warzywa niektórzy zalecają stosowanie ok. 40 kg/ha tego makroelementu. W programie żywienia kapusty pekińskiej ważne jest uwzględnienie wapnia. Występujące często jego niedobory w uprawie na jesienny zbiór powodują zaburzenie fizjologiczne zwane tipburn. Wapń zwiększa odporność na choroby oraz jędrność i przydatność do dłuższego przechowywania oraz transportu główek.

[NEW_PAGE]Dokarmiają dolistnie kilkakrotnie w sezonie
Stefan Majewski gospodarujący na około 80 ha, z których 75% zajmują warzywa, w programach nawożenia roślin uwzględnia nie tylko nawożenie posypowe, ale także dokarmianie dolistne. W produkcji cebuli, zarówno uprawianej z dymki, jak i z wiosennego siewu nasion wykorzystuje nawozy z serii Agroleaf Power. Posypowo na cebulowych polach ogrodnik stosuje: polifoskę 6 (około 350 kg/ha), saletrę amonową (100 kg/ha) oraz saletrę wapniową (150 kg/ha). Do dokarmiania dolistnego od kilku lat używa Agroleaf Power Azotowy (NPK 31+11+11 + mikro). Dokarmianie wykonywane jest, gdy rośliny mają 4-5 liści – do zabiegu stosuje się 3-5 kg nawozu/ha.

W dalszym okresie wegetacji cebuli w gospodarstwie kilkakrotnie stosowany jest Agroleaf Power Total (NPK 20+20+20 +mikro), natomiast w okresie intensywnego przyrostu główek Agroleaf Power Potasowy (NPK 15+10+31 + mikro). – Zauważyłem, że stosowanie nawozu Agroleaf Power Potasowy, gdy rozpoczyna się formowanie cebul i ich intensywny przyrost na grubość sprzyja wypełnianiu główek i podnosi tolerancję roślin na niedobór wody – mówił S. Majewski. 

Każdorazowo do zabiegów, w zależności od wigoru roślin stosuje się 3-5 kg poszczególnego nawozu na hektar. Producent podkreślał, że nawożenie dolistne jest bardzo efektywnym sposobem stosowania nawozów mikroelementowych. Jego wysoka skuteczność wynika z precyzyjnego dostarczania składników bezpośrednio do liści. Ogrodnik z mazowieckiego zajmuje się także produkcją kapusty pekińskiej, w której poza wymienionymi już nawozami dolistnymi przynajmniej czterokrotnie w sezonie stosuje dokarmianie dolistne wapniem. Do tego celu wykorzystuje Agroleaf Power Wapniowy – NPK 11+05+19 + 2,5MgO + 9 Ca + mikro.

Marek Ziarkowski z woj. łódzkiego gospodaruje na 30 ha średniej klasy gruntów, z których ok. 5 ha przeznacza pod uprawę cebuli i kapusty pekińskiej. W produkcji obu tych gatunków stosuje nawożenie doglebowe (Yara Mila Complex – 400 kg/ha) oraz dokarmianie dolistne. W ubiegłym roku do dokarmiania cebuli oraz kapusty pekińskiej producent wykorzystywał nawóz Maximus (NPK 20+20+20 + mikro). Pierwsze dokarmianie tym nawozem wykonywał, gdy rośliny miały 3-6 liści. Podczas intensywnego wzrostu wegetatywnego roślin dokarmianie powtórzył 3-krotnie. Każdorazowo do opryskiwania roślin nawóz stosował w dawce 4 kg/ha. Ponadto droga przez liście. M. Ziarkowski w okresie tworzenia się główek cebuli dostarczał roślinom potas – używał Agroleaf Power Potasowy (4 kg/ha), przy czym do zabiegu dodawał adiuwant.

W produkcji kapusty pekińskiej poza dolistnym żywieniem roślin mikroelementami także stosuje dokarmianie wapniem. W ubiegłym sezonie, aby przeciwdziałać wystąpieniu tipburnu wykonał aż 7 zabiegów, do których wykorzystywał saletrę wapniową oraz siarczan magnezu. – Ciecz roboczą przygotowuję na krótko przed opryskiem, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niekorzystnych reakcji między poszczególnymi składnikami. Zabiegi wykonuję późnym popołudniem lub ewentualnie bardzo wcześnie rano – mówił Marek Ziarkowski.

Marek Ziarkowski uważa, że odpowiednie stosowanie dokarmiania dolistnego cebuli pozwala na uzyskanie dobrej jakości suchej łuski.

Dr inż. Marcin Bartczak
Zdjęcia: M. Bartczak

Related Posts

None found

Poprzedni artykułHiszpania więcej eksportuje
Następny artykułW Broniszach bogata oferta towarów, handel niewielki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.