Pszczoły w środowisku rolniczym

3 czerwca w Krakowie odbyła się konferencja „Pszczoły w środowisku rolniczym”. Organizatorem wydarzenia były Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe.

Prelegenci poruszali zagadnienia związane z obecnością nie tylko pszczoły miodnej w środowisku rolniczym, ale także z występowaniem w nim gatunków dziko żyjących pszczół. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną roślin, właściwym i bezpiecznym dla owadów zapylających stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin (ś.o.r.), sposobom zapobiegania zatruciom owadów zapylających.
 
Dr Hajnalka Szentgyörgyi z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podkreśliła, że w środowisku rolniczym zagrożeniem dla egzystencji różnych gatunków pszczół jest wiele czynników i ich wzajemne oddziaływanie. Na liczebność populacji dzikich pszczołowatych wpływają negatywnie interakcje czynników takich jak: ● zanieczyszczenie i chemizacja środowiska (ś.o.r., metale ciężkie); ● zmiana struktury krajobrazu (urbanizacja, przemysł, monokultury); ● hodowla zwierząt (wypas, koszenie); ● obecność pszczół hodowlanych (pszczoła miodna, trzmiele); ● zmiany klimatu.


Dr Hajnalka Szentgyörgyi z UR w Krakowie

Dr Grzegorz Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu zwrócił uwagę na zmiany w zakresie rejestracji ś.o.r. w krajach UE w kontekście zagrożeń owadów zapylających. Komisja Europejska rozważa wycofanie kilkudziesięciu substancji czynnych ś.o.r., które stanowią obecnie fundament w ochronie wielu gatunków roślin uprawnych. Jak zaznaczył prelegent, z prowadzonych ekspertyz wynika, potencjalne wycofanie wybranych substancji czynnych ś.o.r. dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce będzie skutkowało: ● wzrostem odporności patogenów, wynikającym z mniejszej rotacji substancji czynnych; ● większym zużyciem środków ochrony roślin i większą liczbą zabiegów; ● zmniejszeniem wielkości oraz jakości uzyskiwanego plonu; ● niższymi dochodami gospodarstw rolnych, wynikającymi z wyższych kosztów ochrony oraz niższych i gorszych plonów; ● rosnącym zagrożeniem stosowania ś.o.r. niezgodnie z prawem, poprzez np. stosowanie substancji czynnych w uprawach dla których nie mają one rejestracji; ● wzrostem zagrożeń związanych z nielegalnym importem ś.o.r. oraz wprowadzaniem produktów podrobionych o nieznanym składzie i pochodzeniu.


Dr Grzegorz Pruszyński z IOR-PIB w Poznaniu

Jak przekazał prof. dr hab. Dariusz Ropek z UR w Krakowie, zatrucia pszczół w środowisku rolniczym spowodowane są przede wszystkim błędami lub zaniedbaniami osób wykonujących zabiegi ś.o.r. Obejmują one: ● niestosowanie się do zapisów etykiety ś.o.r.; ● nieodpowiedni dobór dawki i ś.o.r.; ● niewłaściwy termin oraz technikę wykonywania zabiegów chemicznych; ● stosowanie ś.o.r. niezarejestrowanych do stosowania w danej uprawie; ● stosowanie niedozwolonych mieszanin ś.o.r.; ● niesprawne opryskiwacze; ● stosowanie podrobionych ś.o.r.


Prof. dr hab. Dariusz Ropek z UR w Krakowie

Dr Michał Krysiak, reprezentujący firmę Bayer wiele uwagi poświęcił projektowi Bayer BeeCare, który jest globalnym programem firmy, mającym na celu dbałość o zdrowie owadów zapylających, głównie pszczoły miodnej. Prelegent zwrócił też uwagę na działalność Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego (ASAP), które jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności, mającą na celu opracowanie i wdrażanie standardów rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwach rolnych.


Dr Michał Krysiak z firmy Bayer

Tekst i fot. Joanna Klepacz-Baniak

Related Posts

None found

Poprzedni artykuł„Szkółkarstwo” na smartfonie i tablecie
Następny artykuł19 czerwca Chińczycy otworzą granice dla polskich jabłek?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.