Obchody Światowego Dnia Pszczół

Fot. J. Klepacz-Baniak
Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski uczestniczył w obchodach pierwszego Światowego Dnia Pszczół w Brdo pri Kranju w Słowenii.

Wiceminister wziął także udział w Konferencji Ministerialnej zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności Republiki Słowenii we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Uczestnicy mawiali rolę pszczół i innych owadów zapylających w rolnictwie, ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz znaczenie pszczelarstwa i czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.

W spotkaniu wzięli udział wysokiej rangi przedstawiciele państw członkowskich UE: Austrii, Republiki Czeskiej, Francji, Holandii, Republiki Słowacji, Węgier oraz Algierii, Australii, Chin, Czarnogóry, Kataru, Macedonii, Rosji, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Turcji, jak również przedstawiciele FAO, Komisji Europejskiej, Unii Afrykańskiej, Apimondii – Międzynarodowej Organizacji Związków Pszczelarskich.

Minister Zbigniew Babalski potwierdził, że Polska w pełni docenia rolę pszczelarstwa oraz kluczowe znaczenie pszczół i owadów zapylających dla rolnictwa, ekosystemów i środowiska naturalnego, jak również ich znaczący wkład w bezpieczeństwo żywnościowe. Z punktu widzenia Polski wyzwaniem dla rolników i pszczelarzy jest współpraca w celu prawidłowego zapylania upraw, przy właściwym stosowaniu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i sadowniczej. Jedynie ścisła współpraca poszczególnych rolników i pszczelarzy może skutecznie ograniczyć negatywne skutki stosowania środków ochrony roślin na kondycję pszczół. Lepsze zapylanie może nie tylko zwiększyć produkcję roślinną ale także produkcję miodu w UE i tym samym poprawić niekorzystny bilans handlowy.

Minister Babalski poinformował, że dzięki wsparciu pszczelarstwa ze środków publicznych, głównie poprzez trzyletnie krajowe programy wsparcia pszczelarstwa, zarówno przetwórstwo miodu, jak i sama produkcja pasieczna, stają się coraz nowocześniejsze i coraz bardziej konkurencyjne. Pozytywne efekty przynoszą prowadzone w MRiRW działania mające na celu zapobieganie zjawisku zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich. Należy wzmacniać międzynarodową współpracę na poziomie państw i regionów w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk oraz budować świadomość wśród rolników i konsumentów co do roli owadów zapylających i korzyściach dla społeczeństwa, a także dostępnych metodach ochrony oraz sposobach rozwoju populacji owadów zapylających.

Konferencja zakończyła się przyjęciem „Wspólnej deklaracji na temat znaczenia pszczół i innych owadów zapylających dla zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego”.

Światowy Dzień Pszczół został ustanowiony z inicjatywy Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności i zwracała uwagę na szkodliwość stosowania pestycydów w rolnictwie. Od 2018 roku Dzień będzie obchodzony corocznie w systemie Narodów Zjednoczonych w dniu 20 maja. Polska udzieliła oficjalnego poparcia dla słoweńskiej inicjatywy dotyczącej ustanowienia Światowego Dnia Pszczół podczas 30. Sesji Regionalnej Konferencji FAO dla Europy w maju 2016 roku.

Ocenia się, że 1/3 produktów spożywczych spożywanych przez człowieka jest zależna bezpośrednio lub pośrednio od zapylania przez owady. Szacuje się, że w Polsce od zapylania uzależnionych jest ok. 60 gatunków roślin rolniczych i 140 gatunków roślin ogrodniczych. To ponad 80% gatunków roślin uprawianych w Polsce. Ekonomiści szacują, że dochód, jaki uzyskuje się dzięki działalności zapylającej pszczół w Polsce, wynosi od 4,1 do 7,4 mld zł rocznie. Pomimo, że liczba pni pszczelich w Polsce w ostatnich latach systematycznie wzrasta (aktualnie jest ich ponad 1,5 mln), to biorąc pod uwagę potrzeby zapylania areałów rolnych jest niewystarczająca, gdyż w okresie kwitnienia można ją szacować na poziomie ponad 3 mln rodzin pszczelich.

W Polsce ponad 68 tys. pszczelarzy produkuje średniorocznie 18,6 tys. ton miodu. Sprzedaż miodu stanowi główny dochód w przypadku pszczelarzy zawodowych. W Polsce w 2017 r. było 335 takich pszczelarzy, a ich pasieki liczyły średnio 430 pni pszczelich. Głównym kanałem dystrybucji miodu krajowego jest sprzedaż bezpośrednia – ponad 84% całej produkcji, co jest istotne z punktu widzenia dochodów pszczelarzy (sprzedaż bez pośredników).

Źródło: MRiRW

Related Posts

None found

Poprzedni artykułW weekend czekają nas zimne noce, nawet w okolicach zera
Następny artykułCzereśnie w Apulii. Jakie zbiory i ceny?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.