Wskazówki 2014/16

Zawiązki gruszek
Przekazujemy kolejne wskazówki opracowane przez A. Furę - na fazę wzrostu zawiązków.
Jabłoń
 
Parch jabłoni 
Od 10.05 wysiało się ok. 25 % całej populacji parcha jabłoni, a więc obecnie 80% otoczni jest pustych, a 20% jest zmacerowanych. UWAGA: Dane te dotyczą regionu Sandomierza, gdzie w bieżącym sezonie było wyjątkowo dużo opadów deszczu. Nie dotyczą rejonu Sochaczewa czy Lublina. 
 
W minionym tygodniu wystąpiły bardzo obfite opady deszczu:
rejon Sandomierza: Bilcza- 101,8 mm; Czyżów- 119,8 mm; Jachimowice – 118,2 mm; Kleczanów – 128,4 mm; Suliszów – 82,8 mm; Bogoria – 70,6mm; 
rejon nowosądecki: Krasne 221,4 mm; Zegartowice – 139,8 mm; 
rejon lubelski: Urzędów – 97,2 mm.
 
Po tych opadach należało wykonać zabieg mieszaniną preparatu interwencyjnego (np. Score itp.) + preparat kontaktowy: Captan 80 WP/Merpan 80 WP/Malvin 80 WG (1,9 kg/ha); Kaptan zaw.50 WP (3 kg/ha) lub Antracol 70 WG (2,0 kg/ha) lub Aposar 80 WG (3 kg/ha) lub Dithane NeoTec 75 WG (2 kg/ha) lub Indofil 80 WP (3 kg/ha) lub Pencozeb 80 WP (2 kg/ha) lub Polyram 70 WG (2-2,6 kg/ha) lub Pomarsol Forte 80 WG/Thiram Granuflo 80 WG (3 kg/ha) lub Sadoplon 75 WP (3 kg/ha) lub Vondozeb 75 WG (2 kg/ha) lub Delan 70 WG (0,5-0,75 kg/ha) lub Ventop 350 SC (1-1,5 l/ha) + 0,5 l/ha Protectora. 
 
Ochrona powinna obecnie polegać na opryskiwaniu drzew po większych opadach deszczu preparatami kontaktowymi. Do tych preparatów warto dodać Protector 0,5 l/ha, który „wklei”  preparat w wosk liścia, idealnie równo go rozłoży po powierzchni liścia i owocu oraz wydatnie zmniejszy możliwości zmycia przez deszcz. Sugeruję, by 2-3-krotnie zastosować preparaty zawierające mancozeb. Dzięki takiemu programowi zabezpieczamy sady przed  ewentualnymi infekcjami parchem oraz ograniczamy rozwój mączniaka, a także zapobiegamy drobnej plamistości liści ‘Golden Deliciousa’. Dodatkowo odsuwamy  w czasie konieczność zwalczania pordzewiaczy i przędziorków.
 
Mączniak jabłoni
Preparaty siarkowe: Siarkol 80 WP/800SC/Extra 80 WP (7,5 kg/ha) lub Flint Plus 64 WG (1,85 kg/ha) lub Tercel 16 WG (2-2,5 kg/ha) lub Ardent 500 SC (0,2 l/ha lub Discus 500 WG (0,2 kg/ha) lub Zato 50 WG (0,15 kg/ha) lub grupa IBE.
 
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia
0,5% roztwór Aliette (0,5 l/drzewo), po miesiącu powtórzyć. 
 
W zasadzie powinniśmy już zakończyć realizację programu zwalczania szkodników – zwójki koróweczki i pryszczarka okulizaka. 
 
Zaraza ogniowa
W sadach, w których zaraza wystąpiła w ostatnich 3-ech latach, co 10-14 dni ½ dawki preparatu miedziowego: Champion 50 WP (0,75 kg/ha) lub Funguran-OH 50 WP (0,75 kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1 kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75 l/ha) – czas inkubacji choroby!  
 
Drobna plamistość liści jabłoni
Obecnie w Polsce brak zarejestrowanych preparatów 
Uwaga: W sadach z odmianą ‘Golden Delicious’, w których wystąpiło zjawisko opadania starszych liści, na przełomie maja i czerwca i 10-14 dni później powinien być zastosowany Switch 62,5 WG (0,8 kg/ha) – najpewniejsze działanie lub 2 l ProFos 100 lub lub 2 l Fosmagnum lub 3 l/ha Resistim lub 2 l/ha Phos 60 lub Amino Power Resi Fos PK 2 l/ha – słabsze działanie. Dodatkowo odmiana ta potrzebuje dużych ilości magnezu, a więc należy zastosować szybko pobierane nawozy dolistne Pro Horti mikro Amin Mg – 4 kg/ha lub Agrocean Mg – 3 l/ha lub Metalosate Mg 1,5-2 l/ha lub Fertileader Vital (3-3,5 l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2 l/ha) lub Qulant Mg (2 l/ha).
 
Zwójkówki
Według wyników odłowów motyli owocówek i zwójkówek w pułapki feromonowe – w okolicach Sandomierza termin zabiegu na owocówkę jabłkóweczkę i zwójkę siatkóweczkę przypada pomiędzy 2 a 4 czerwca. Rejestrację posiadają: Ecodian-CP VP (2000 dyspenserów na 1 ha) lub Carpovirusine Super SC (1 l/ha) lub Madex SC (0,25-0,27 l/ha) lub Affirm 095 SG (2,5-3 kg/ha) lub Coragen 200 SC (0,125-0,175 l/ha) lub  Reldan 225 EC (2,7 l/ha)*; Runner 240 SC (0,4 l/ha) lub Rumo 30 WG (0,17 kg/ha) lub  SpinTor 240 SC (0,6-0,8 l/ha) lub Steward 30 WG (0,17-0,2 kg/ha).
 
Mszyce
W wielu sadach pojawiły się mszyce – gdy  znajdzie się 1 pęd zasiedlony na 50 przejrzanych: Actara 25 WG (0,1 kg/ha) lub Apacz 25 WG (0,1-0,15 kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4-0,75 kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha) i Marvik 240 EC 0,2l/ha, Reldan 225 EC (2,25l/ha)*. Zarejestrowane są też Afik (0,3%); Agricolle (0,3-0,6%); Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
 
Bawełnica korówka
Po kwitnieniu: Movento (2,25 l/ha) lub Actara 25 WG (0,2 kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) i za 14 dni powtórzyć.
 
Przędziorki
Należy wykonać lustrację sadów pod kątem ich występowania. W przypadku ich stwierdzenia (średnio 4 formy ruchome na liść) wykonać zabieg jednym z preparatów: Envidor (0,4 l/ha) lub Nissorun 050 EC (0,9 l/ha); Zoom 110 SC (0,45 l/ha); Ortus 05 SC (1-1,5 l/ha); Konemite/Sumo 10 EC (0,75-1 l/ha) lub Sanmite 20 WP (0,75 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac (0,1%). 
 
Pordzewiacz jabłoniowy
Envidor 240 EC (0,4 lha) lub Koromite/Sumo 10 EC (0,75-1 l/ha) lub Ortus 05 SC (1,2-1,5 l/ha)
 
Pryszczarek jabłoniak
Movento 100 SC (2,25 l/ha); 
 
Sady jabłoniowe należy zasilać  jednym z nawozów zawierających wapń
Foscavit (4-8 l/ha lub Wapnovit (3-5 l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7 kg/ha) lub Calitech Ca (3-4 l/ha) lub Capfol (3 l/ha) lub Rosacal Plus (3 l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5 kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4 l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Ekolist wapniowy (1-6 l/ha) lub Lebosol Calcium (5-10 l/ha) lub Oktagon Pro + (1–1,25 l/ha) lub Phostrade Ca (3-5 l/ha) lub Optykal (1,5 kg/ha) lub Rosatop Ca 3-5 l/ha lub Fruton Calcium 5-10 l/ha Wuxal Calcium 5-7 l/ha; lub Basfoliar Combi Stip 3+4 l/ha lub Insol Ca 5 l/ha lub Chlorek wapnia (5-7 kg/1000l wody) – wszystkie powyżej wymienione z dodatkiem koncentratu aminokwasowego lub gotowymi mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: Agrocen Ca 3 l/ha lub Amino Power Wapń (2-3 l/ha) lub Amiwap (2-3 l/ha) lub Boramin Ca (2-3 l/ha) lub Ekolist Amino Ca (1-2 l/ha) lub Fertileader Elite (3-4 l/ha) lub Foliq Calimax (3-6 l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2 l/ha lub Plonvit Opty (5 kg/ha) lub Tecnokel Amino Ca (2-3 l/ha) lub Nano nawóz Viflo azotowo-wapniowy (4-7 l/ha). 
       
Wszystkie odmiany grusz oraz odmiany  jabłoni z grup ‘Gala’ i ‘Elstar’ oraz wszystkie wczesne odmiany najlepiej zasilać dolistnym nawozem potasowym (Drakar lub Final K – 3 l/ha).
 
Kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha.  Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rokprzyszły . Taki sam zabieg należy wykonać w sadach wiśniowych i kwaterach późnych czereśni oraz  w kwaterach ‘Faworytki’ lub ‘Red Faworytki’.
 
Cięcie odmian owocujących na długopędach – powinno być wykonane najpóźniej do 15 czerwca. 
 
Przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni:
a. Im wcześniej je wykonamy, tym lepiej dla jakości owoców i dla zakładania pąków kwiatowych na przyszły rok;
b. Przerzedzanie ręczne zaczynamy od odmian najwcześniej zbieranych, następnie wykonujemy je w kwaterach odmian drobnoowocowych, a na końcu w kwaterach odmian gruboowocowych i zbieranych późno.
c. Odległość pomiędzy jabłkami odmian drobnoowocowych winna wynosić 12, a owocami odmian gruboowocowych 15 do 20 cm.
d. Ilość jabłek na drzewie jest ściśle uzależniona od rozstawy drzew w rzędzie. Dla odmian gruboowocowych (przy drzewie całkowicie ukształtowanym – wyrośniętym) powinna się równać liczbie centymetrów pomiędzy drzewami w rzędzie + 20 %. (Czyli, jeśli drzewa np.: ‘Jonagolda’ – w rzędzie rosną w  odległości 1 mb od siebie, to maksymalna liczba owoców na drzewie powinna wynosić 120 szt. Analogicznie dla odmian drobnoowocowych przy odległości 1 mb. pomiędzy drzewami np. ‘Gali’  ilość jabłek na drzewie nie powinna przekraczać 100 szt.
e. Wykonując przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni, należy pamiętać by zdejmowanych zawiązków nie zrzucać z ogonkami, a przy okazji należy wyrywać ewentualne długopędy!
 
Do  15 czerwca należy zakończyć realizację programów przeciwdziałania ordzawianiu owoców oraz programy etefonowe! 
 
W kwaterach późnych odmian jabłoni i gruszy, tam gdzie zbiory przekroczą 40t/ha, należy wysiać po opadzie czerwcowym 100-150 kg saletry wapniowej/ha.
 

[NEW_PAGE]

Grusza
Parch gruszy
Preparaty zawierające mancozeb + dolistny nawóz żelazowy w dawce polecanej przez jego producenta. Żelazo w sadach gruszowych jest ogromnie ważne ze względu na wpływ na barwę zasadniczą skórki. Za siedem dni należy grusze zasilić dolistnym nawozem potasowym!
 
Zaraza ogniowa
Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni 2-3 razy: Champion 50 WP (1,5 kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2 l/ha) lub Funguran-OH 50 WP (1,5 kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1 kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75 l/ha)lub Neoram 37,5 WG (0,75 kg/ha) – czas inkubacji choroby! 
         
Miodówki gruszowe
Najlepszym wyborem jest, w pierwszych dniach czerwca, zastosowanie Movento (2,25 l/ha). 
 
Kwieciak
Okres żerowania koniec maja –początek czerwca: Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha) lub Karate Zeon 050 CS (0,2l/ha) lub Sherpa 100 EC (0,375l/ha)*;
 
Skorupik jabłoniowy/pryszczarek gruszowy
Movento 100 EC (2,25 l/ha);
 
Owocówka jabłkóweczka
Affirm 095 SG (2,5-3 kg/ha) lub Dimilin 480 SC (0,3 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha) lub SpinTor 240 SC (0,6-0,8 l/ha) lub Madex MAX (0,05 l/ha/m wys. korony.
 
 
Śliwa
W sadach śliwowych należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki. W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów: Pirimor 500 WG-0,75 kg/ha; Calypso 480 SC (0,1 l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).  
 
Przędziorki
Należy wykonać lustrację sadów pod kątem występowania przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Envidor 240 SC (0,4 l/ha); Ortus 05 SC (1 l/ha; lub Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%); Siltac (0,1%).
 
Pordzewiacz śliwowy
Envidor 240 SC (0,4 l/ha); Ortus 05 SC – 1,25-1,5 l/ha + 0,2 l/ha Slippa.
 
Szarka 
W sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe (Megafol) 6 x 0,3% co 7-10 dni.
Owocówka śliwkóweczka
Termin zabiegu dla rejonu Sandomierza 30.05-01.06.
Rejestrację posiadają: Dimilin 480 SC (0,4 l/ha); Runner 240 SC (0,5 l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8 l/ha); Calypso 480 SC (0,2 l/ha); Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha),  Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha)*; 
 
Czereśnia
Drobna plamistość liści drzew pestkowych
Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5 kg/ha; 
 
Szara pleśń
Polyversum WP (0,15 kg/ha) + Protector 0,3 l/ha.
 
Przędziorki
Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
 
Mszyce
Pirimor 500 WG-0,75 kg/ha;  Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%). 
 
Nasionnica trześniówka
Po złapaniu się 2 szt. za 3-4 dni zastosować: Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha)*. Zabiegi powtarzać co 7-10 dni 3 razy. 
 
Wiśnie
Drobna plamistość liści drzew pestkowych
Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5 kg/ha; Score 250 EC (0,2 l/ha); Topsin 500 SC (1,5l/ha)*; Kaptan Plus 71,5 WP (2 kg/ha); Merpan 80 WG – 1,9 kg/ha. 
 
Gorzka zgnilizna wiśni
Kaptan zaw. 50 WP-3 kg/ha; Captan 80 WG-1,9 kg/ha; Malvin 80 WG (1,9 kg/ha); Merpan 80 WG  (1,9 kg/ha).
 
W sadach wiśniowych, w których w ubiegłym roku wystąpił rak bakteryjny należy zaraz po kwitnieniu wykonać zabieg ½ dawki preparatu miedziowego: (Champion 50 WP (3 kg/ha) lub Cuproflow 375 SC (3 l/ha) lub Flowbrix  380 SC (3 l/ha) lub Miedzian 50 WP (3 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (3 l/ha) lub Neoram 37,5 WG (3 kg); lub Nordox 75 WG (2 kg/ha)).
 
Mszyce
Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha), lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub  Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%). 
 
Przędziorki 
Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
 
Nasionnica trześniówka
Zabiegi należy wykonywać co 8-10 dni jednym z preparatów: Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha); lub Calypso 480 SC (0,15 l/ha).
 
Program nawożenia dolistnego  dla śliw, wiśni i  czereśni
W niektórych sadach czereśniowych i wiśniowych po intensywnych opadach deszczu widoczne są objawy niedoboru Mg. W przypadku drastycznych niedoborów należy zastosować szybko absorbowane nawozy Agrocean Mg – 3 l/ha lub Metalosate Mg – 1,5-2 l/ha lub Fertileader Magnum (5 l/ha) lub Pro Horti Mikro Amin Mg 4 kg/ha lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2 l/ha) lub Qulant Mg (2 l/ha). Następnie należy naprzemiennie 2 krotnie wykonać zabiegi zasilania dolistnego (tych kwater i odmian, które mają owoce) nawozami zawierającymi K, a po tygodniu dolistnym nawozem wapniowym (patrz jabłonie). 
 
Brzoskwinie i morele
Brunatna zgnilizna drzew brzoskwini
Signum 33 WG (0,75 kg/ha) lub Switch 62,5 WG (0,6-1 kg/ha) lub Topsin M 500 S.C. (1,5 l/ha)  + dawka nawozu fosforowego.
 
Szkodniki zjadające liście
Tuż po kwitnieniu preparaty: pyretroidy: Sumi Alpha 050 SC (0,6-1 l/ha) lub Karate Zeon 050 CS (0,2 l/ha) lub Sherpa 100 EC (0,375 l/ha)*.
Mszyce
Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2 l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45 l/ha)*; lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3-0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Przędziorki
Należy wykonać lustrację sadów pod kątem występowania przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
 
Porzeczka czarna
Amerykański mączniak agrestu
Po kwitnieniu: Nimrod 250 EC – 0,75-2,25 l/ha; Score 250 EC – 0,2 l/ha; Zato 50 WG – 0,2 kg/ha lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%) + Treol (0,15%)
 
Opadzina liści porzeczki/biała plamistość liści/rdza wejmutkowo-porzeczkowa
Score 250 EC (0,2 l/ha) lub Signum 33 WG (1,8 kg/ha) lub Zato 50 WG (0,2kg/ha) lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)+ 0,15% Treol.
 
Szara pleśń
Polyversum WP (0,15 kg/ha) + Protector 0,3 l/ha.
 
Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc
Po kwitnieniu: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha) i Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%).,
 
Przędziorek chmielowiec
Ortus 05 SC (1,5 l/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac (0,1%)
 
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy/pryszczarek porzeczkowiec pędowy
Calypso 480 SC (0,15-0,2 l/ha) lub  Sumi Alpha 050 SC (0,6l/ha) lubKarate Zeon 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC (0,45l/ha)*. Stosować co 14 dni po pojawieniu się larw.
 
Przeziernik porzeczkowiec i szkodniki zjadające liście
3 tygodnie po kwitnieniu 2-3 razy co 7-10 dni Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Karate Zeon 050 CS (0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,45 l/ha)*;
 
Nawożenie porzeczek
Jeśli  zapowiadają się plony na poziomie powyżej 6 t/ha należy wysiać w rzędy krzewów 130 kg/ha saletry potasowej. 
 
Malina 
Zamieranie pędów malin/szara pleśń
I zabieg, gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Mythos 300 SC (2,5 l/ha); Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2 l/ha);  Signum 33 WG (1,8 kg/ha); Switch 62,5 WG (0,8-1 kg/ha); Teldor 500 SC (1,5 l/ha) lub Polyversum WP (0,15 kg/ha) + Protector 0,3 l/ha. 
 
Mszyce
Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha). 
 
Przędziorki
Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
 
Przeziernik malinowiec/kwieciak malinowiec/kistnik malinowiec/pryszczarek namalinek łodygowy
Calypso 480 SC – 0,2 l/ha;
 
Agrest
Opadzina liści porzeczki/biała plamistość liści porzeczki/czarna plamistość agrestu
Zato 50 WG – 0,2 kg/ha  lub Score 250 EC – 0,2 l/ha. 
 
Amerykański mączniak agrestu
Nimrod 250 EC (0,75-2,25 l/ha) Score 250 EC (0,2 l/ha) lub Zato 50 WG (0,2kg/ha).
Przędziorki
Ortus 05 SC (1,5 l/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac (0,1%)
 
Szkodniki zjadające liście
Pyretroidy: Sumi Alpha 050 SC (0,6l/ha) lub Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha*
 
Mszyce
Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha) lub Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub pyretroidy: Karate Zeon 050 CS – 0,3l/ha* lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
 
*Do wykorzystania tylko w integrowanej ochronie, nie ma ich w programach dla integrowanej produkcji  
 
Adam Fura, ŚODR O/Sandomierz

Zobacz również inne zalecenia Adama Fury:

Wskazówki 2014/15 z 12.05.2014
Wskazówki 2014/14 z 8.05.2014

Wskazówki 2014/13 z 7.05.2014

Wskazówki 2014/12 z 5.05.2014
Wskazówki 2014/11 z 1.05.2014

Wskazówki 2014/10 z 28.04.2014

Wskazówki 2014/9 z 22.04.2014
Wskazówki 2014/8 z 7.04.2014
Wskazówki 2014/7 z 04.04.2014
Wskazówki 2014/6 z 01.04.2014
Wskazówki 2014/5 z 27.03.2014
Wskazówki 2014/4 z 25.03.2014
Wskazówki 2014/3 – okres pękania pąków – mysiego ucha z 21.03.2014
Wskazówki 2014/2 z 19.03.2014
Wskazówki 2014/1 z 18.03.2014

Related Posts

None found

Poprzedni artykułCertyfikat dla pomidorów z Łaszkowa
Następny artykuł1,3 mln rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.