Wskazówki 2014/19 2014

Kolejne zalecenia opracowane przez Adama Furę obemujące okres wzrostu zawiązków - na najbliższe dni (11-13 czerwca).
Jabłoń
Parch jabłoni: Obecnie należy wykonywać zabiegi bezpośrednio  po opadach deszczu w łącznej wysokości 25-30 mm. Zarejestrowane są preparaty kontaktowe: Captan 80 WP/Merpan 80 WP/Malvin 80 WG (1,9 kg/ha); Kaptan zaw. 50 WP (3 kg/ha) lub Antracol 70 WG (2,0 kg/ha) lub Aposar 80 WG (3 kg/ha) lub Dithane NeoTec 75 WG (2 kg/ha) lub Indofil 80 WP (3 kg/ha) lub Pencozeb 80 WP (2 kg/ha) lub Polyram 70 WG (2-2,6 kg/ha) lub Pomarsol Forte 80 WG/Thiram Granuflo 80 WG (3kg/ha) lub Sadoplon 75 WP (3 kg/ha) lub Vondozeb 75 WG (2 kg/ha) lub Delan 70 WG (0,5-0,75 kg/ha) lub Ventop 350 SC (1-1,5 l/ha) + 0,5 l/ha Protectora. 
Mączniak jabłoni: Flint Plus 64 WG (1,85 kg/ha) lub Tercel 16 WG (2-2,5 kg/ha) lub Ardent 500 SC (0,2 l/ha lub Discus 500 WG (0,2 kg/ha) lub Zato 50 WG (0,15 kg/ha) lub grupa IBE.
Zaraza ogniowa: W sadach, w których zaraza wystąpiła w ostatnich 3-ech latach co 10-14 dni ½ dawki preparatu miedziowego: Champion 50 WP (0,75 kg/ha) lub Funguran-OH 50 WP (0,75 kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1 kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75 l/ha)- czas inkubacji choroby.  
Drobna plamistość liści jabłoni: obecnie w Polsce brak zarejestrowanych preparatów.
Uwaga: W sadach z odmianą ‘Golden Delicious’, w których wystąpiło zjawisko opadania starszych liści, na przełomie maja i czerwca i 10-14 dni później powinien być zastosowany Switch 62,5 WG (0,8 kg/ha) – najpewniejsze działanie lub 2 l ProFos 100 lub lub 2 l Fosmagnum, lub 3 l/ha Resistim, lub 2 l/ha Phos 60, lub Amino Power Resi Fos PK 2 l/ha – słabsze działanie. Dodatkowo odmiana ta potrzebuje dużych ilości magnezu, a więc należy zastosować szybko pobierane nawozy dolistne Pro Horti mikro Amin Mg – 4 kg/ha lub Agrocean Mg – 3 l/ha lub Metalosate Mg 1,5-2 l/ha lub Fertileader Magnum (5 l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2 l/ha) lub Qulant Mg (2 l/ha).
 
Zwalczanie zwójkówek: Wyniki odłowów motyli owocówek i zwójkówek w pułapki feromonowe:
– jeśli zabiegi Coragenem, Stewardem, Runnerem, Affirmem były wykonane w dniach 26-30.05,  na razie nie wykonujemy kolejnych.  Istotne będą odłowy motyli od 12 do 18 czerwca. Jeśli będą się łapać samce motyli – to kolejny zabieg trzeba będzie wykonać 20-21 czerwca.

Mszyce:
Pojawiły się  wielu sadach (próg zagrożenia: 1 pęd obsiedlony na 50 przejrzanych): Actara 25 WG (0,1 kg/ha) lub Apacz 25 WG (0,1-0,15 kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4-0,75 kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Teppeki 50 WG (0,14 kg/ha) i Marvik 240 EC 0,2 l/ha Reldan 225 EC (2,25 l/ha)*. Zarejestrowane są też Afik (0,3%), Agricolle (0,3-0,6%), Agritrap Foliar (0,3-0,6%).

Bawełnica korówka:
Movento (2,25 l/ha) lub Actara 25 WG (0,2 kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) i za 14 dni powtórzyć.

Przędziorki:
 Należy wykonać lustrację sadów pod kątem ich występowania. przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia (średnio 4 formy ruchome na Liść) wykonać zabieg jednym z preparatów: Envidor (0,4lha) Lub Nissorun 050 EC (0,9l/ha); Zoom 110 SC (0,45l/ha); Ortus 05 SC (1-1,5 l/ha); Konemite/Sumo 10 EC (0,75-1 l/ha) lub Sanmite 20 WP (0,75kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac (0,1%).

Pordzewiacz jabłoniowy:
Envidor 240 EC (0,4 l/ha) lub Koromite/Sumo 10 EC (0,75-1,0 l/ha) lub Ortus 05 SC (1,2-1,5l/ha).

Pryszczarek jabłoniak:
Movento 100 SC (2,25 l/ha).

Sady jabłoniowe należy zasilać  jednym z nawozów zawierających wapń:
(Foscavit (4-8 l/ha lub; Wapnovit (3-5 l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7 kg/ha) lub Calitech Ca (3-4 l/ha) lub Rosacal Plus (3 l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5 kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4 l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Lebosol Calcium (5-10 l/ha) lub OKTAGON Pro + (1 – 1,25 l/ha) lub Phostrade Ca (3-5 l/ha) lub OPTYCAL (1,5 kg/ha) lub Rosatop Ca 3-5 l/ha lub Fruton Calcium 5-10 l/ha Wuxal Calcium 5-7 l/ha; lub  foliq Calimax (3-6 l/ha) lub Chlorek wapnia (5-7 kg/1000l wody) – wszystkie powyżej wymienione z dodatkiem koncentratu aminokwasowego; lub gotowymi mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: Agrocen Ca 3 l/ha lub Amino Power Wapń (2-3 l/ha) lub Amiwap (2-3 l/ha) lub Boramin Ca (2-3 l/ha) lub Ekolist Amino Ca (1-2 l/ha) lub Fertileader Elite (3-4  l/ha) lub foliq Aminocal (3-5 l/ha) lub foliq Ascovigor (2-3 l/ha) lub foliq Calimax (3-6 l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2 l/ha lub PLONVIT OPTY (5 kg/ha) lub Tecnokel Amino Ca (2-3 l/ha) lub Nano nawóz Viflo azotowo-wapniowy (4-7 l/ha); 
Wszystkie odmiany grusz oraz odmiany  jabłoni z grup ‘Gala’ i ‘Elstar’ oraz wszystkie wczesne odmiany najlepiej zasilać dolistnym nawozem potasowym (Drakar lub Final K – 3 l/ha).
Kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha. Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok. 
Nadal istotne są wskazówki dotyczące przerzedzania ręcznego zawiązków jabłoni: im wcześniej je wykonamy, tym lepiej dla jakości owoców i dla zakładania pąków kwiatowych na przyszły rok;
1.Przerzedzanie ręczne zaczynamy od odmian najwcześniej zbieranych, następnie wykonujemy je w kwaterach odmian drobnoowocowych, a na końcu w kwaterach odmian gruboowocowych i zbieranych późno.
2.Odległość pomiędzy jabłkami odmian drobnoowocowych winna wynosić 12, a owocami odmian gruboowocowych 15 do 20 cm.
3.Ilość jabłek na drzewie jest ściśle uzależniona od rozstawy drzew w rzędzie. Dla odmian gruboowocowych (przy drzewie całkowicie ukształtowanym – wyrośniętym) powinna się równać liczbie centymetrów pomiędzy drzewami w rzędzie + 20 %. (czyli, jeśli drzewa np.: ‘Jonagolda’ – w rzędzie rosną w  odległości 1 m od siebie, to maksymalna liczba owoców na drzewie powinna wynosić 120 szt. Analogicznie dla odmian drobnoowocowych przy odległości 1 m. pomiędzy drzewami np. ‘Gali’  ilość jabłek na drzewie nie powinna przekraczać 100 szt).
4.Wykonując przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni  należy pamiętać, by zdejmowanych zawiązków nie zrzucać z ogonkami, a przy okazji należy wyrywać ewentualne długopędy!
Do  15 czerwca należy zakończyć realizację programów Przeciwdziałania ordzawianiu owoców oraz programy etefonowe! 
Przypominam również, że w kwaterach późnych odmian jabłoni i gruszy, tam gdzie zbiory przekroczą 40t/ha należy wysiać po opadzie czerwcowym 100-150 kg saletry wapniowej/ha.
 
Grusza
Parch gruszy: wzrost zawiązków: preparaty zawierające mancozeb + dolistny nawóz żelazowy w dawce polecanej przez jego producenta. Żelazo w sadach gruszowych jest ogromnie ważne ze względu na wpływ na barwę zasadniczą skórki. Za siedem dni należy grusze zasilać dolistnym nawozem potasowym!
Zaraza ogniowa: sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni 2-3 razy: Champion 50 WP (1,5 kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2 l/ha) lub Fuguran-OH 50 WP (1,5 kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1 kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75 l/ha)lub Neoram 37,5 WG (0,75 kg/ha).
 
Śliwa
W sadach śliwowych należy nadal przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki. W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów: Pirimor 500 WG-0,75 kg/ha; Calypso 480 SC- (0,1 l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).  
Przędziorki: Należy wykonać lustrację sadów, a w przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Envidor 240 SC (0,4 l/ha); Ortus 05 SC -1 l/ha; lub Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%); Siltac (0,1%).
 Pordzewiacz śliwowy:  Envidor 240 SC (0,4 l/ha); Ortus 05 SC (1,25-1,5 l/ha) + 0,2 l/ha Slippa.

Szarka:
w sadach śliwowych, morelowych i brzoskwiniowych należy zacząć stosować tuż po kwitnieniu dolistne nawozy aminokwasowe (Megafol) 6 x 0,3% , co 7-10 dni.

Owocówka śliwkóweczka: pomiędzy 10-17 czerwca należy śledzić wyniki odłowów samców w pułapki feromonowe. W przypadku ciągłego zagrożenia (przekroczony próg zagrożenia ekonomicznego)wykonać kolejny zabieg stosując jeden z preparatów: Dimilin 480 SC (0,4 l/ha); Runner 240 SC (0,5 l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,8 l/ha); lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha); lub Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha),  Karate Zeon 050 CS (0,3l/ha). 

Czereśnia:

Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5 kg/ha.
Szara pleśń: Polyversum WP (0,15kg/ha) + Protector 0,3l/ha.
Przędziorki: Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
Mszyce: Pirimor 500 WG-0,75 kg/ha;  Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Nasionnica trześniówka: w 3-4 dni  po złapaniu się 2 osobników zastosować: Calypso 480 SC (0,1-0,15 l/ha); Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Fastac 100 EC (0,15-0,18 l/ha).  Zabiegi powtarzać co 7-10 dni, 3 razy.

Wiśnie

Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65WP/Syllit 65 WP-1,5 kg/ha; Score 250 EC (0,2 l/ha); Topsim 500 SC (1,5 l/ha); Kaptan Plus 71,5 WP (2 kg/ha); Merpan 80 WG – 1,9 kg/ha.
Gorzka zgnilizna wiśni: Kaptan zaw. 50 WP (3kg/ha); Captan 80 WG (1,9 kg/ha); Malvin 80 WG (1,9 kg/ha); Merpan 80 WG (1,9 kg/ha).
W sadach wiśniowych, w których w ubiegłym roku wystąpił rak bakteryjny należy zaraz po kwitnieniu rozpocząć serię zabiegów powtarzanych co 10-14 dni ½ dawki preparatu miedziowego.: (Champion 50 WP (3 kg/ha) lub Cuproflow 375 SC ( 3 l/ha) lub Flowbrix  380 SC (3 l/ha) lub Miedzian 50 WP (3 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (3 l/ha) lub Neoram 37,5 WG (3 kg/ha); lub Nordox 75 WG (2 kg/ha). 
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha), lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub  Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Przędziorki: Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
Nasionnica trześniówka: zabiegi należy wykonywać co 8-10 dni jednym z preparatów: Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha); lub Calypso 480 SC (0,15 l/ha).
 
Program nawożenia dolistnego  dla śliw, wiśni i  czereśni:
Należy naprzemiennie 2 krotnie wykonać zabiegi zasilania dolistnego (tych kwater i odmian, które mają owoce) nawozami zawierającymi potas , a po tygodniu dolistnym nawozem wapniowym (patrz jabłonie).
 
Brzoskwinie i morele 
Brunatna zgnilizna drzew brzoskwini: Signum 33 WG (0,75 kg/ha) lub Switch 62,5 WG (0,6-1 kg/ha) lub Topsin M 500 S.C. (1,5 l/ha)  + dawka nawozu wapniowego.
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2  l/ha); Sherpa 100 EC (0,375-0,45  l/ha); lub Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3- 0,6%).
Przędziorki: Należy wykonać lustrację sadów i w przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
 

Porzeczka czarna
Amerykański mączniak agrestu: Nimrod 250 EC-0,75-2,25 l/ha; Score 250 EC-0,2 l/ha; Zato 50 WG – 0,2 kg/ha lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%) + Treol (0,15%).

Opadzina liści porzeczki/biała plamistość liści/rdza wejmutkowo-porzeczkowa:
Score 250 EC (0,2 l/ha); lub Signum 33 WG (1,8 kg/ha) lub Zato 50 WG – 0,2 kg/ha  lub raz na tydzień nawóz Solfan (0,5%)+ 0,15% Treol.

Szara pleśń:
Polyversum WP (0,15 kg/ha) + Protector 0,3l/ha.

Mszyca porzeczkowo-czyściecowa i inne gatunki mszyc:
po kwitnieniu: Pirimor 500 WG (0,75 kg/ha); Calypso 480 SC -0,1-0,15 l/ha i Afik (0,3%) lub Agricolle (0,3- 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,3-0,6%).
Przędziorek chmielowiec: obecnie pozostają tylko preparaty o działaniu fizycznym: Afik (0,3%) lub Agricolle (0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%) lub Siltac (0,1%).

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy/pryszczarek porzeczkowiec pędowy:
Calypso 480 SC (0,15-0,2 l/ha) lub  Sumi Alpha 050 SC (0,6l/ha) lubKarate Zeon 050 CS (0,15l/ha); Sherpa 100 EC (0,45l/ha). Stosować co 14 dni po pojawieniu się larw.

Przeziernik porzeczkowiec i szkodniki zjadające liście:
3 tygodnie po kwitnieniu 2-3 razy co 7-10 dni Calypso 480 SC (0,2 l/ha) lub Karate Zeon 050 CS (0,2 l/ha); Sherpa 100 EC (0,45 l/ha).
 
Maliny letnie 
Zamieranie pędów malin/szara pleśń: I zabieg – gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 7-10 dni: Mythos 300 SC – 2,5 l/ha; Rovral Aquaflo 500 SC (1,5-2 l/ha);  Signum 33 WG (1,8 kg/ha); Switch 62,5 WG  (0,8-1kg/ha); Teldor 500 SC (1,5 l/ha) lub Polyversum WP (0,15 kg/ha) + Protector (0,3l/ha).
Mszyce: Pirimor 500 WG (0,75  kg/ha).
Przędziorki: Afik (0,3%) lub Agricolle 0,6%) lub Agritrap Foliar (0,6%).
Przeziernik malinowiec/kwieciak malinowiec/kistnik malinowiec/pryszczarek namalinek łodygowy: Calypso 480 SC (0,2 l/ha).
* – preparaty posiadające rejestrację do stosowania w IO.  Nie należy ich używać w IP. 
 
Adam Fura, ŚODR O/Sandomierz
 
Zobacz również inne zalecenia Adama Fury:

Wskazówki 2014/18 z 5.06.2014
Wskazówki 2014/17 z 26.05.2014
Wskazówki 2014/16 z 21.05.2014
Wskazówki 2014/15 z 12.05.2014

Wskazówki 2014/14 z 8.05.2014
Wskazówki 2014/13 z 7.05.2014

Wskazówki 2014/12 z 5.05.2014
Wskazówki 2014/11 z 1.05.2014

Wskazówki 2014/10 z 28.04.2014

Wskazówki 2014/9 z 22.04.2014
Wskazówki 2014/8 z 7.04.2014
Wskazówki 2014/7 z 04.04.2014
Wskazówki 2014/6 z 01.04.2014
Wskazówki 2014/5 z 27.03.2014
Wskazówki 2014/4 z 25.03.2014
Wskazówki 2014/3 – okres pękania pąków – mysiego ucha z 21.03.2014
Wskazówki 2014/2 z 19.03.2014
Wskazówki 2014/1 z 18.03.2014

Related Posts

None found

Poprzedni artykułMiejska wyspa ciepła
Następny artykułAlternaria na jabłoni

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.