Zagrożenia chorobami w szkółkach w 30 tygodniu roku

Szkółkarstwo
Przekazujemy Państwu kolejną informację na temat zagrożeń występowania patogenów w szkółkach roślin ozdobnych i owocowych przygotowaną przez Agro Smart Lab. Informacje dotyczą okresu od 22 do 28 lipca i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach. Oparte są na podstawie modeli chorobowych, uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z całej Polski.

MAŁOPOLSKA

 • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin, 28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22-23, 25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22-26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 22-25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin rdzą liści różowatych
 • Rdza (Puccinia sp.): 22-23, 25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni, dodatkowo 23 lipca parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem brzoskwiń
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 22-24 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: 22 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

GÓRNY ŚLĄSK

 • Szara pleśń: 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 i 23 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin tą chorobą
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin tą chorobą
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Cerkosporoza: 23 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rdza (Puccinia sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha gruszy, brak ryzyka wystąpienia infekcji parchem jabłoni
 • Parch brzoskwini: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Zaraza ogniowa: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

DOLNY ŚLĄSK

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 23 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22 oraz 24-26 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 22-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni i gruszy, dodatkowo 24 parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 25 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 23-27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

ŁÓDZKIE

 • Szara pleśń: przez cały tydzień występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 23-25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Septorioza: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fuzarioza: 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Zaraza ogniowa: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin

WIELKOPOLSKA

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Cerkosporoza: 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni, 23 lipca parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Zaraza ogniowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rak drzew pestkowych: 24-27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 23-24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

LUBUSKIE

 • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: od 24 lipca występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin tą chorobą
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.) brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: przez większość tygodnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin

ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 23-24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem gruszy i jabłoni
 • Parch brzoskwini: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 23-26 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 23-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 23 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

POMORSKIE

 • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcja roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Zaraza ogniowa: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Rak drzew pestkowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 24-25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 24 oraz 28 lipca wystąpiły sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 24 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: 28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 24 oraz 27-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni i gruszy
 • Parch brzoskwini: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 24-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

PODLASKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22 i 26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 22 oraz 26-28 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko infekcji parchem jabłoni i gruszy, dodatkowo 26 lipca parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 22 oraz 26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Zaraza ogniowa: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 27-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22 oraz 26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

MAZOWIECKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 24-25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 25-28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 22 oraz 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni, 24 lipca parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 24-25 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Zaraza ogniowa: 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 24-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 24 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin

LUBELSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 22 i 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 24-26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni oraz parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Zaraza ogniowa: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 22-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka infekcji szarej pleśni
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 24-26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Zaraza ogniowa: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 23-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

PODKRAPACKIE

 • Szara pleśń: 22 i 26 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 26 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 26 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22-23, 25 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 26 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 22-23, 25 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 26 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni, 22-23, 25 oraz 27 lipca ryzyko infekcji parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 22-23, 25 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak zagrożenia
 • Zaraza ogniowa: 22, 25 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22-23 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 Komunikat Agro Smart Lab

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.