Zagrożenia chorobami w szkółkach w 30 tygodniu roku

Szkółkarstwo
Przekazujemy Państwu kolejną informację na temat zagrożeń występowania patogenów w szkółkach roślin ozdobnych i owocowych przygotowaną przez Agro Smart Lab. Informacje dotyczą okresu od 22 do 28 lipca i mają pomóc w ocenie zagrożeń i poprawności wykonywanych zabiegów w poszczególnych uprawach. Oparte są na podstawie modeli chorobowych, uzyskujących dane z kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z całej Polski.

MAŁOPOLSKA

 • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin, 28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22-23, 25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22-26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 22-25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin rdzą liści różowatych
 • Rdza (Puccinia sp.): 22-23, 25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni, dodatkowo 23 lipca parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem brzoskwiń
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 22-24 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: 22 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

GÓRNY ŚLĄSK

 • Szara pleśń: 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 i 23 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin tą chorobą
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin tą chorobą
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Cerkosporoza: 23 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rdza (Puccinia sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją parcha gruszy, brak ryzyka wystąpienia infekcji parchem jabłoni
 • Parch brzoskwini: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Zaraza ogniowa: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

DOLNY ŚLĄSK

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 23 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22 oraz 24-26 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 22-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni i gruszy, dodatkowo 24 parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 25 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 23-27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

ŁÓDZKIE

 • Szara pleśń: przez cały tydzień występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 23-25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Septorioza: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fuzarioza: 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: przez cały tydzień występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Zaraza ogniowa: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin

WIELKOPOLSKA

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Cerkosporoza: 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni, 23 lipca parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Zaraza ogniowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rak drzew pestkowych: 24-27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 23-24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

LUBUSKIE

 • Szara pleśń: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: od 24 lipca występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin brunatną zgnilizną drzew pestkowych
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin tą chorobą
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.) brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: przez większość tygodnia mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rak drzew pestkowych: przez większość tygodnia występowało ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: brak ryzyko zagrożenia infekcją roślin

ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 23-24 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 23-24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem gruszy i jabłoni
 • Parch brzoskwini: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 23-26 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: 23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 23-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 23 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin

POMORSKIE

 • Szara pleśń: brak lub niskie ryzyko wystąpienia infekcji
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcja roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Zaraza ogniowa: przez większość tygodnia występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Rak drzew pestkowych: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 24-25 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 24 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 24 oraz 28 lipca wystąpiły sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 24 oraz 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Fuzarioza: 28 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 24 oraz 27-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni i gruszy
 • Parch brzoskwini: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Zaraza ogniowa: 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 24-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 24 i 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

PODLASKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka infekcji roślin
 • Monilioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22 i 26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 22 oraz 26-28 lipca występowały sprzyjające warunki do infekcji roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko infekcji parchem jabłoni i gruszy, dodatkowo 26 lipca parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 22 oraz 26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Zaraza ogniowa: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 27-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22 oraz 26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

MAZOWIECKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: niskie ryzyko wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 24-25 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 25-28 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 22 oraz 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni, 24 lipca parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 24-25 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 24-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Zaraza ogniowa: 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 24-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 24 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin

LUBELSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Mączniak prawdziwy: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): 22 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 22 i 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 22-23 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 24-26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni oraz parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Zaraza ogniowa: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 22-25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Szara pleśń: brak ryzyka infekcji szarej pleśni
 • Mączniak prawdziwy: brak lub niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Monilioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 24-26 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 25 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch brzoskwini: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak ryzyka wystąpienia infekcji
 • Zaraza ogniowa: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 23-28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

PODKRAPACKIE

 • Szara pleśń: 22 i 26 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy: niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak prawdziwy winorośli: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy: 22 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Mączniak rzekomy winorośli: brak ryzyka wystąpienia infekcji roślin
 • Monilioza: przez większość tygodnia występowało niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin zgnilizną drzew pestkowych (Monilioza)
 • Antraknoza roślin ozdobnych i jagodowych: (Coletotrichum sp.): brak ryzyka infekcji roślin
 • Antraknoza winorośli (Elsinoe ampelia): 26 lipca mogło wystąpić ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza róży (Elsinoe rosarum): 26 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Antraknoza orzecha (Gnomonia sp.): 22-23, 25 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Septorioza: brak ryzyka infekcji roślin septoriozą
 • Fuzarioza: 22 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Cerkosporoza: 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza liści roślin różowatych (Phragmidium sp.): 26 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rdza (Puccinia sp.): 22-23, 25 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Parch drzew ziarnkowych: 26 lipca wystąpiło niskie ryzyko zagrożenia infekcją roślin parchem jabłoni, 22-23, 25 oraz 27 lipca ryzyko infekcji parchem gruszy
 • Parch brzoskwini: 22-23, 25 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych: brak ryzyka zagrożenia infekcją roślin
 • Fytoftoroza: brak zagrożenia
 • Zaraza ogniowa: 22, 25 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Rak drzew pestkowych: 28 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin
 • Kanciasta plamistość liści: 22-23 oraz 27 lipca wystąpiło ryzyko zagrożenia infekcją roślin

 Komunikat Agro Smart Lab

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPowstał Fundusz Gwarancji Rolnych
Następny artykułWzrósł eksport ukraińskich soków

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.