Zajęcia o murarce ogrodowej w szkole w Sichowie Dużym

Kampania „Budujemy populację owadów zapylających®” w tym sezonie została rozszerzona o nową grupę odbiorców, którą stanowią uczniowie szkół rolniczych. Firma Sumi Agro Poland realizując edukacyjny charakter V edycji akcji skupia się na przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu rolników i ogrodników.

Budowanie odpowiedniej postawy młodzieży wobec ochrony owadów zapylających jest priorytetowym założeniem realizowanej kampanii. Wybrane szkoły rolnicze otrzymały w tym roku skrzynie z gniazdami murarki ogrodowej. Dzięki temu uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i osoby odwiedzające szkołę mogą zobaczyć jak żyje i pracuje ta dzika pszczoła – bohaterka akcji „Budujemy populację owadów zapylających®”.


Dr Dariusz Teper w Centru Murarkowym w Sichowie Dużym

2 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym (woj. świętokrzyskie) odbyły się zajęcia edukacyjne, które prowadził dr Dariusz Teper, specjalista ds. pszczół, adiunkt w Pracowni Zapylania Roślin, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach − jednostki należącej do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. – Zapylanie kwiatów roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtańszym czynnikiem plonotwórczym. Liczebność dzikich pszczół maleje, co jest wynikiem: ●zatruć pszczół środkami ochrony roślin; ● obecnością ogromnych areałów monokulturowych upraw; ● brakiem miedz i zadrzewień śródpolnych; ● niszczeniem roślinności ruderalnej; ● wypalaniem traw i zarośli wiosną – podkreślił wykładowca.

D. Teper omówił również możliwości wzbogacania bazy pożytkowej pszczół, a szczególną uwagę zwrócił na murarkę ogrodową, wymieniając jej zalety. Pszczoła ta: ● oblatuje około 150 gatunków roślin, w tym niemal wszystkie uprawne; ● zimuje w stadium imago, co sprawia, że nie wymaga wiosennej inkubacji; ● okres jej lotu pokrywa się z czasem największego zapotrzebowania na owady zapylające w przyrodzie; ● w każdej komórce gniazdowej gromadzi średnio 200 mg pyłku; ● mimo posiadania żądła jest całkowicie nieagresywna; ● hodowla jest stosunkowo łatwa i nie wymaga wysokich nakładów finansowych; ● jest to nasz rodzimy gatunek.

Ekspert ds. pszczół przekazał też informacje dotyczące hodowli murarki ogrodowej, zwracając uwagę na prawidłowe przygotowanie skrzynek gniazdowych i materiału gniazdowego w postaci rurek z pociętej trzciny. – Średnica wewnętrzna rurek o długości od 10 do 15 cm powinna wynosić 6−8 mm. Pociętą trzcinę należy wiązać w pęczki po 70−80 sztuk, wykładając o 1/3 mniej rurek trzcinowych w stosunku do liczby wystawionych kokonów. Rozmieszczając kolonię murarek w sadzie ze względu na dość krótki zasięg lotu pszczół kolonie najlepiej jest ustawiać w kilku punktach sadu. Jeżeli w pobliżu sadu znajdują się wiatropylne drzewa jak: orzechy włoskie, topole, graby, buki itp.; kolonia murarek powinna być oddalona o co najmniej 200 m od tych roślin. Do dobrego zapylenia 1 ha sadu jabłoniowego, gruszowego czy plantacji porzeczek potrzeba ok. 1000 kokonów murarki ogrodowej. Z kolei w przypadku sadów wiśniowych i czereśniowych liczba ta wynosi od 2000 do 3000 kokonów – udzielał praktycznych wskazówek prelegent.
 
Na zakończenie zajęć dr D. Teper przeprowadził konkurs wiedzy o pszczołach, zadając pytania sprawdzające wiadomości przekazane na lekcji. Dla laureatów konkursu firma Sumi Agro przygotowała nagrody w postaci opasek fitness z zegarkiem. Ponadto każdy uczestnik zajęć otrzymał od Sumi Agro Poland zestaw edukacyjny, zawierający m.in. broszurę „Budujemy populację owadów zapylających®” .

Piotr Mazur, dyrektor szkoły zwrócił uwagę na edukacyjny charakter znajdujących się na terenie szkoły skrzyń z gniazdami murarki ogrodowej. – Uczniowie są bardzo zainteresowani owadami, które otrzymaliśmy od firmy Sumi Agro Polad, obserwują życie tych pszczół. Jeden z naszych podopiecznych pytał nawet o możliwość wynajęcia gniazd na czas kwitnienia sadów wiśniowych w gospodarstwie, z którego pochodzi. Uczestnictwo w przedsięwzięciu realizowanym przez firmę Sumi Agro Poland jest ciekawym doświadczeniem poznawczym, nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale też dla nauczycieli. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy brać aktywny udział w tej kampanii, wzbogacającej wiedzę o owadach zapylających – ich ochronie, hodowli i znaczeniu – podkreślił P. Mazur.

Źródło: materiały Sumi Agro Poland

Related Posts

None found

Poprzedni artykułSądowa ugoda pszczelarza z sąsiadami
Następny artykułJaka będzie produkcja jabłek na świecie? Są już prognozy USDA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.