Zmęczenie gleby

Zmęczenie gleby to ciąg zmian właściwości gleby wynikający z długotrwałych upraw roślin w monokulturze. Narastają negatywne relacja roślina-gleba, co objawia się nam jako systematyczne zmniejszanie się plonowania upraw. Spadek plonów i ich jakości następuje pomimo intensywnej agrotechniki i nawożenia. Z gatunków sadowniczych najbardziej wrażliwe na zmęczenie gleby są jabłonie, czereśnie wiśnie i brzoskwinie, mniej cierpią grusze, maliny i truskawki, najmniej śliwy.
Zmęczenie gleby jest efektem działania wielu czynników: nagromadzenia się agrofagów, zmian fizycznych i chemicznych w glebie, autotoksyczności wydzielin korzeniowych. Auto toksyny wpływają negatywnie na pobieranie wody i jonów składników pokarmowych przez włośniki,  oddychanie roślin, syntezę ATP, ekspresje genów, reakcje obronne. Rośliny wykazują specyficzne ale też i niespecyficzne reakcje na autotoksyny.
Niespecyficzna choroba replantacji występuje zazwyczaj na glebach lekkich i jest powodowana przez nicienie glebowe Pratylenchus sp. i Paratylenchus sp. współpracujące z chorobotwórczymi grzybami (np. Phytophthora cactorum) i bakteriami. Taką formę choroby replantacji można ograniczać zwalczając nicienie glebowe i poprzez płodozmian z roślinami fitosanitarnymi – gorczycą, rzepakiem, rzepą oleistą. W uprawach pomidorów pod osłonami zmęczenie gleby często wiązane jest z występowaniem Pyrenochaeta lycopersici, zaś przy ogórkach – Phomopsis sclerotioides.
Specyficzna choroba replantacji występuje na glebach zwięzłych o odczynie wyższym niż 5,5 pH. Jej mechanizmów jeszcze nie poznano dokładnie, wiadomo tylko, że wywołują je toksyny będące pochodnymi glikozydów, których źródłami są pozostałe w glebie korzenie wykarczowanych drzew rozkładane prze mikroflorę. Natężenie schorzenia zależy od ilości tych resztek, a jego tempo rośnie wraz z temperaturami.
Jednocześnie te szkodliwe substancje wchodzą w relacje z mikroorganizmami glebowymi – z jednej strony modyfikując skład gatunkowy mikroflory glebowej, z drugiej same ulegając przekształceniom pod jej działaniem.
Ograniczanie czy przeciwdziałanie zmęczeniu gleby polega na selekcji genotypów roślin uprawnych o niskim potencjale autotoksyczności, przemyślane zmianowanie upraw z wprowadzaniem międzyplonów, poprawną agrotechnikę, introdukcję pożytecznych organizmów, usuwanie fitotoksyn, odkażanie gleby, wykorzystywanie odpornych podkładek.
Drzewa posadzone na glebie zmęczonej mają objawy choroby replantacyjnej – poza wizualnymi dobrym wskaźnikiem jest obliczenie relacji wielkości drzewa czy wielkości plonowania w stosunku do kwadratu pola powierzchni przekroju pnia i porównanie z danymi literaturowymi. Reakcja roślin posadzonych na zmęczonej glebie jest najsilniejsza w dwóch pierwszych sezonach po  ich posadzenie, wówczas ograniczenie, zahamowanie wzrostu roślin jest największe. Również reakcja roślin na odkażenie gleby jest najwyraźniejsza w dwa pierwsze sezony po zabiegu.

Dezynfekcja termiczna praktykowana niegdyś w kombinatach szklarniowych jest procedurą długotrwałą (odkażenie hektara trwało kilkanaście dni), uciążliwą i drogą, dla odkrytego gruntu właściwie bez znaczenia.
Chemiczna metoda eliminacji zmęczenia gleby to jej fumigacja. Do 2010 roku najczęściej używany był do tego celu bromek metylu, obecnie wycofany z użycia (oprócz wyjątkowych sytuacji, ściśle opisanych w prawodawstwie UE). Po jego wycofaniu ze spisu dopuszczonych do użycia substancji aktywnych na rynku pozostał tylko dazomet (Basamid 97 GR) dla szkółkarzy przydatny tylko gdy zajmują się matecznikami truskawek i metam sodowy (Nemasol 150 SL) – tylko w uprawie truskawek pod osłonami, gdy podłoże uprawne jest odizolowane od gleby.
Za: wystąpieniami dr. C. Ślusarskiego (IO) oraz S. Obozy (Solfum) podczas zjazdu Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy 6-7.03.2017 r.
Piotr Grel

Related Posts

None found

Poprzedni artykułProtest rolników na ulicach Szczecina
Następny artykułPowstanie Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.