765×100 – interpoma

Fundusze na promocję w 2017

Komisja Europejska
Organizacje branżowe lub międzybranżowe, reprezentatywne dla danego sektora, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie, będą mogły pozyskać te środki na promocję produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.
KE przeznacza na programy proste:
a) skierowane na rynek wewnętrzny 22,5 mln EUR, w tym:
– 12 375 tys EUR na temat 1 − programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych w artykule 5 (4 ) a, b i c rozporządzenia (UE ) 1144/2014,
– 10 125 tys. EUR na temat 2 − programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno – żywnościowych i systemów jakości, o których mowa w artykule 5 (4 ) d rozporządzenia (UE ) 1144/2014,
b) skierowane na rynek krajów trzecich 63 mln EUR, w tym:
– 14 750 tys. EUR na temat 3 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Chiny (zawierające Hong Kong, Makao), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, region Płd.-Wsch. Azji lub Indie,
– 11 600 tys. EUR na temat 4 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: USA, Kanady i Meksyk,
– 8 450 tys. EUR na temat 5 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Afryka, Bliski Wschód lub Turcja,
– 11 600 tys. EUR na temat 6 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na inne obszary geograficzne niż te, wskazane w tematach 3, 4 i 5,
– 12 600 tys. EUR na temat 7 − programy informacyjne i promocyjne dot. produktów mleczarskich i produktów z mięsa wieprzowego lub obu tych produktów, skierowane na rynek krajów trzecich,
– 4 000 tys. EUR na temat 8 − programy informacyjne i promocyjne dot. produktów z mięsa wołowego, skierowane na rynek krajów trzecich,
c) w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych specyficznych problemów (w ramach dodatkowego naboru) 4,5 mln EUR.
KE przeznacza na programy multi:
a) skierowane na rynek wewnętrzny 15 050 tys. EUR mln EUR, w tym:
– 15 050 tys. EUR na tematA − programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości zrównoważonego rolnictwa i roli rolnictwa dla działań na rzecz klimatu i środowiska, 
b) skierowane na rynek wewnętrzny lub na rynek krajów trzecich 27 950 tys. EUR, w tym:
– 15 050 tys. EUR na temat B − programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych w artykule 5(4) (a), (b) i (c) rozporządzenia (UE) 1144/2014,
– 12 900 tys EUR na tematC − programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno spożywczych,  określonych w artykule 5(4)(d) rozporządzenia (UE) 1144/2014.
 
za: minrol.gov.pl 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię