Nowy „Program dla szkół”

„Program dla szkół” ma promować wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko poprzez finansowanie  dostaw owoców i warzyw oraz mleka,  wspierających działań edukacyjnych, określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną. Budżet Programu to ponad 21 mln euro środków unijnych i 340 mln złotych z budżetu krajowego.
 
Główne zasady programu w danym kraju określone będą w Strategii krajowej obejmującej perspektywę 6 kolejnych lat szkolnych (2017/2018-2022/2023).
 
Budżet programu w UE wynosi 250 mln EUR na rok szkolny, z czego – 150 mln EUR na komponent owocowo-warzywny. Gwarantowana alokacja dla Polski na rok szkolny dla komponentu owoce i warzywa to 11,640 mln EUR (6. budżet wśród krajów UE), planowane dofinansowanie całości programu z budżetu krajowego – 340 mln zł na rok szkolny. Produkty udostępniane w ramach programu zostaną określone przez państwo członkowskie w Strategii krajowej. Priorytetowo dzieci powinny otrzymywać świeże owoce i warzywa i/lub mleko spożywcze.
 
Państwa członkowskie, mając na celu zapewnienie skuteczności programu, zobowiązane są do organizacji obowiązkowych wspierających działań edukacyjnych w ramach programu. Działania te mogą obejmować aktywności mające za zadanie m.in.:  edukowanie na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz właściwej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz mleko,  przybliżenie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem, w tym zapoznanie ich z różnorodnymi produktami i ich pochodzeniem. Państwa członkowskie zobowiązane są do prowadzenia działań promujących Program.
 
Program podlegał będzie regularnemu monitoringowi oraz ocenie skuteczności w odniesieniu do założonych celów prowadzonych przez państwa członkowskie. Prace nad przygotowaniem do uruchomienia nowego programu prowadzone przez MRiRW z udziałem ARR rozpoczęły się w listopadzie 2016 r. W dalszej kolejności planowane są spotkania robocze oraz konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialnymi za przygotowanie odpowiednio: wykazu produktów owocowo-warzywnych i produktów mlecznych zalecanych do objęcia programem oraz założeń do realizacji działań edukacyjnych w szkołach uczestniczących w programie.

za: minrol.gov.pl 

Related Posts

None found

Poprzedni artykułKonferencja truskawkowa w Jasieńcu za nami
Następny artykułXIII MTAS FruitPro startuje w najbliższą środę

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.